232-242: Palasong Liham Flashcards

1
Q

Ano ang laman ng palasong liham?

A

Pagkamatay ng ina ni Florante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

(Talasalitaan) Nagpakundangan

A

Gumalang, kumilala

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

(Talasalitaan) nanaw

A

Nawala, pumanaw

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) Baras

A

Katwiran, pagmamatuwid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ilang taon pa nanatili sa Atenas si Florante matapos ang away?

A

Isa (1)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly