347-358: Si Aladin Ng Persya Flashcards

1
Q

Ilang buwan nagpalibut-libot sina Aladin at Florante sa gubat?

A

Limang (5) buwan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Diyosa ng liwanag

A

Diana

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Magandang dalaga sa paraiso ng Muslim

A

houris

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ano ang hatol kay Aladin nang malaman na nabawi ni Florante ang Albanya?

A

Pugutan ng ulo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sino ang umagaw kay Flerida?

A

Si Sultan Ali-Adab, ama ni Aladin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ama ni Aladin

A

Sultan Ali-Adab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ilang taon na si Alading palibot-libot sa gubat hanggang sa makita si Florante?

A

Anim na taon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(Talasalitaan) Likat

A

Tigil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

(Talasalitaan) Pusong matipid

A

Matagal mapaibig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

(Talasalitaan) Mabuyong

A

Malaman

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly