florante at laura

This class was created by Brainscape user Xavier Michael Catipay. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (17)

173-399 Headings
196 204 pag ibig sa anak,
205 217 sa atenas,
218 231 hiram na bait
17  cards
173-195: Si Prinsipe Florante
Pinsan ni florante galing epiro n...,
Nang natututo palang si florante ...,
Ilang taon si florante nang kahil...
15  cards
196-204: Pag-ibig sa Anak
Saan inihalintulad ang pagpapalak...,
Isang paghayag ng pag ibig ni duk...,
Saan ipinadala si florante upang ...
29  cards
218-231: Hiram na Bait
Anu ano ang mga katuwaan ng binat...,
Tungkol saan ang trahedya na gina...,
Ano ang papel na ginampanan ni fl...
14  cards
232-242: Palasong Liham
Ano ang laman ng palasong liham,
Talasalitaan nagpakundangan,
Talasalitaan nanaw
5  cards
243-254: Tagubilin ni Antenor
Talasalitaanq daong,
Talasalitaan kaliluhan,
Talasalitaan kalatas
4  cards
255-264: Mga Maginoong Gerero
Talasalitaan palasyo real,
Puno ng hukbo ng persya,
Laman ng liham ng hari
3  cards
265-273: Si Haring Linceo At Florante
Talasalitaan setro,
Ano ang posisyon na ibinigay ng h...,
Talasalitaan batbat
7  cards
274-289: Si Prinsesa Laura
Ama ni laura,
Ano ang nakalimutan ni florante n...,
Ano ang nangyari sa pananalita ni...
12  cards
290-299: Unang Pagsinta
Ano ang tugon ni laura sa pag ali...,
Talasalitaan lumikat,
Talasalitaan nahambal
6  cards
300-313: Tagumpay Sa Krotona
Ilang oras naglaban sina heneral ...,
Ilang araw nagdiwang ang bayan sa...,
Talasalitaan lulugso
10  cards
314-328: Dalawang Tagumpay Ni Florante
Watawat ng mga moro may disenyong...,
Ano ang naabutan ni florante pagb...,
Ano ang muntik nang gawin ng mga ...
11  cards
329-346: Makamandag Na Liham
Isang lupain sa matandang gresya,
Ilang hari ang nangagsigalang kay...,
Kanino naiwan ang hukbo nang paba...
8  cards
347-358: Si Aladin Ng Persya
Ilang buwan nagpalibut libot sina...,
Diyosa ng liwanag,
Magandang dalaga sa paraiso ng mu...
10  cards
361-373: Ang Pag-ibig Ni Flerida
Paano nakatakas si flerida nang s...,
Talasalitaan napahinuhod,
Talasalitaan nabalino
8  cards
374-390: Pag-ibig Ni Flerida
Talasalitaan estangke,
Talasalitaan nagmunakala,
Sino pa ang napugutan ng ulo mali...
7  cards
390-399: Mabuhay!
Talasalitaan nagtaas ng kamay,
Talasalitaan magsabog ng tuwa,
Talasalitaan balakiyot
3  cards

More about
florante at laura

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Xavier Michael Catipay's Florante at Laura flashcards for their UPIS class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

FLORANTE AT LAURA
  • 3 decks
  • 16 flashcards
  • 2 learners
Decks: Mga Greek Mythologies Sa Florante At Lau, Ang Hinagpis Ni Florante, Ala Ala Ni Laura, And more!
Laura Paediatrics
  • 20 decks
  • 830 flashcards
  • 1 learners
Decks: Respiratory, Community And Development, Neurology, And more!
6th Grade Latin at MLS
  • 101 decks
  • 10542 flashcards
  • 1 learners
Decks: Lesson 1 Vocabulary Review, Lesson 1 Grammar Review, Lesson 2 New Material, And more!
Make Flashcards