255-264: Mga Maginoong Gerero Flashcards

1
Q

(Talasalitaan) Palasyo Real

A

Tahanan ng Maharlika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Puno ng hukbo ng Persya

A

Heneral Osmalik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Laman ng liham ng hari

A

Paghingi ng tulong sa Krotona

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly