329-346: Makamandag Na Liham Flashcards

1
Q

Isang lupain sa matandang Gresya

A

Etolya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ilang hari ang nangagsigalang kay Florante?

A

Labimpito (17)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kanino naiwan ang hukbo nang pabalikin sa Albanya si Florante?

A

Kay Menandro

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ilang tao ang meron sa sandatahan na naabutan ni Florante pagbalik sa Albanya?

A

Tatlumpung libo (30,000)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ano ang ginawa ni Adolfo sa hari?

A

Pinatay

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ilang araw ibinilanggo si Florante pagbalik niya?

A

Labinwalo (18)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ilang araw na nakagapos si Florante bago mailigtas?

A

Dalawang (2) araw

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Heneral ng mga Turko

A

Miramolin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly