290-299: Unang Pagsinta Flashcards

1
Q

Ano ang tugon ni Laura sa pag-alis ni Florante?

A

Naluha si Laura

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

(Talasalitaan) Lumikat

A

Huminto

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

(Talasalitaan) Nahambal

A

Naawa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) Suob

A

Pinarangalan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

(Talasalitaan) Sasayod

A

Tatapos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ilang araw di nakausap ni Florante si Laura simula ng piging?

A

Tatlo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly