300-313: Tagumpay Sa Krotona Flashcards

1
Q

Ilang oras naglaban sina Heneral Osmalik at Florante?

A

Lima (5)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ilang araw nagdiwang ang bayan sa pagkapanalo ng Krotona?

A

Tatlo (3)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

(Talasalitaan) Lulugso

A

Babagsak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) Pangwalat

A

Pangwasak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

(Talasalitaan) Pagal na pagal

A

Pagod na Pagod

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

(Talasalitaan) Natimawa

A

Inalipin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

(Talasalitaan) Nakatighaw

A

Nahango

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(Talasalitaan) Makatatap

A

Makaaalam

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

(Talasalitaan) Sinasalot

A

Inuubos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

(Talasalitaan) parkas

A

Diyosa ng kamatayan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly