374-390: Pag-ibig Ni Flerida Flashcards

1
Q

(Talasalitaan) estangke

A

Pampigil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

(Talasalitaan) Nagmunakala

A

Nagbalak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Sino pa ang napugutan ng ulo maliban kay haring Linceo?

A

Ang kanyang mga konseho

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ilang buwan ang taning kay Laura upang tugunan ang pagpapakasal kay Adolfo o piliin ang kamatayan?

A

Limang (5) buwan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ilang buwan mula ipadala ni Laura ang kanyang liham hanggang si Florante’y dumating?

A

Isang (1) buwan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sino ang sumaklolo sa Albanya?

A

Si Menandro

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ano ang nagdulot ng gulo at nais ipapatay si Haring Linceo?

A

Nagmunakala na lagyan ng estangke ang kakani’t trigo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly