Alzheimer Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Alzheimer > Flashcards

Flashcards in Alzheimer Deck (18):
1

Alzheimerin tauti?

Vahingoittaa aivojen kolinergisia hermoratoja. Sairaus johtaa asetyylikoliinin määrän vähenemiseen aivoissa ja liialliseen glutamaattivaikutukseen.
Muistijärjestelmään liittyvät hermosolut ja aivoalueet vaurioituvat.

2

Asetyylikoliini?

Hermoimpulssin kulkuun tarvittava välittäjäaine. Vaje aiheuttaa ongelmia kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien säätelyssä.

3

Glutamaatti?

Solujen kuolemaa kiihdyttävä välittäjäaine.

4

Alzheimerin lääkkeet?

- AKE:n eli asetyylikoliiniesteraasientsyymin estäjät (donepetsiili, galantamini & rivastigmiini)
- Memantiini
Parantavaa hoitoa ei ole; lopulta potilas tarvitsee apua kaikissa toiminnoissa.
Lääkitys tarkastetaan säännöllisesti taudin edetessä.

5

Alzheimerin alku ja eteneminen?

Alkaa usein muisti- ja oppimisvaikeuksina, etenee muiden kognitiivisten toimintojen kuten abstraktin ajattelun ja hahmottamisen heikkenemiseen.
Omatoimisuus huononee. Käytösoireita.

6

Alzheimerin hoidon kokonaisuuden tavoitteena?

Ylläpitää potilaan kognitiivista toimintakykyä ja omatoimisuutta, vakiinnuttaa tilaa ja lievittää käytösoireita.

7

Mitä Alzheimerin hoitoon kuuluu lääkehoidon lisäksi?

Muiden sairauksien (kuten depression) hoito, kuntoutus ja perushoito.

8

Alzheimer: AKE:n eli asetyylikoliiniesteraasin estäjät?

Donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini
Tehostavat kolinergisen järjestelmän toimintaa; kohentaa kognitiivista suorituskykyä ja omatoimisuutta. Voivat vähentää käytösoireita, tai pahentaa.
Alzheimerin ensisijaisia lääkkeitä

9

Alzheimer: AKE:n estäjien haittavaikutukset?

Yleensä hyvin siedettyjä. Yleisiä haittoja ovat pahoinvointi, ripuli, levottomuus ja sydämen harvalyöntisyys.

10

Alzheimer: AKE:n estäjien yhteisvaikutuksia?

Digoksiini ja beetasalpaajat voivat korostaa sydämen harvalyöntisyyttä
Antikolinergit, kuten virtsainkontinenssilääkkeet voivat heikentää vaikutusta.

11

Alzheimer: memantiini

Keskivaikeassa tai vaikeassa voidaan käyttää; antiglutamaatti.
Yleisin hiatta heitehuimaus. Muita haittoja sekavuus ja aistiharhat.

12

Mistä lääkkeistä muistisairaat saavat herkästi haittavaikutuksia?

- Psyykenlääkkeistä
- Opioideista
- Antikolinergisistä lääkkeistä
- Diureeteista.

13

Alzeimer: käytösoireiden lääkehoito?

Pyrkimys yksi valmiste kerrallaan, jotta haittavaikutuksilta vältyttäisiin. Kun käytöshäiriöt vähenevät, lääkehoito lopetetaan; tarvittaessa aloitetaan uudestaan, jos oireet jälleen lisääntyvät.

14

Alzheimer: lääkeaine ja kauppanimi?

- AKE:n estäjä rivastigmiini, Exelon®
- Memantiini, Memantine®

15

Alzheimerin käytösoireisiin voidaan käyttää muun muassa?

- Lyhytaikaisesti, pieniä annoksia bentsodiatsepiinia
- Risperidonia.

16

Alzheimer: kun AKE:n estäjien vaste alkaa hiipua?

Voidaan yhdistää memantiini.

17

Milloin Alzheimerin lääkehoito lopetetaan?

- Jos vastetta ei saavuteta millään lääkkeellä tai lääkeyhdistelmällä 6 kk uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen
- Jos potilaalle vaikeita haittavaikutuksia
Jos oireet pahenevat tai käytösoireet vaikeutuvat, lääkitys aloitetaan uudestaan.

18

Vaikea dementia ja lääkehoito?

Lääkehoidosta ei yleensä enää hyötyä.