Parkinsonin tauti Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Parkinsonin tauti > Flashcards

Flashcards in Parkinsonin tauti Deck (18):
1

Parkinsonin tauti?

Etenevä neurologinen sairaus, joka johtuu dopamiinia tuottavien hermosolujen rappeutumisesta ja lopulta häviämisestä. Taudin syy tuntematon.

2

Parkinsonin taudin hoito?

Perustuu lääkehoitoon, kuntoutukseen ja joskus kirurgiaan.
Parantavaa tai taudin etenemistä varmasti estävää hoitoa ei ole.

3

Parkinsonin tyypillisimmät oireet; liikeoireet?

- Liikkeiden hidastuminen
- Jäykkyys
- Lepovapina.

4

Parkinsonin muita oireita kuin liikeoireet?

- Lihaskivut
- Muistin ja oppimisen vaikeudet
- Dementia
- Nielemisvaikeudet
- Ummetus.

5

Parkinson-potilaalle tyypillistä?

- Puheentuoton vaikeutumiinen
- Ilmeikkyyden väheneminen
- Askeleen lyheneminen
Psyykkinen ja fyysinen rasitus voivat pahentaa oireita.

6

Parkinsonin taudin lääkehoidolla joko?

- Lisätään aivojen dopamiinitoimintaa (Levodopa)
- Hillitään kolinergistä toimintaa (antikolinergit).

7

Parkinsonin tehokkain oireita vähentävä lääke?

Levodopa; muuttuu elimistössä dopamiiniksi.
Lopulta kaikki potilaat saavat levodopaa.

8

Miksi levodopahoidon aloittamista pyritään lykkäämään mahdollisimman pitkään?

Se menettää nopeasti tehonsa.

9

Parkinsonin tauti: miten levodopan tehon hiipuminen näkyy?

- Yksittäinen lääkeannos ei vaikuta totutussa määrin
- Vaikutus lyhenee tai viivästyy
- Oireita ilmenee yöaikaan
- Fyysinen ja psyykkinen rasitus korostavat oireita.

10

Parkinsonin tauti: esimerkki vaikuttavasta aineesta ja kauppanimestä?

Levodopa/benseratsidi, Madopar®
Lisää dopamiinia.

11

Parkinsonin tauti: aivojen dopamiinia lisäävät yhdistelmälääkkeet?

- Ensisijainen hoito yli 70-vuotaille, joilla kognitiivisia oireita
- Haittoina alussa huimaus ja pahoinvointi, pitkäaikaishoidossa motoriset haitat ja psyykkiset oireet
Madopar®

12

Parkinsonin tauti: dopamiiniagonistit?

Alle 70-vuotiaan, hyväkuntoisen varhaisvaiheeseen.
Haittoina alussa pahoinvointi, verenpaineen lasku, ummets, aistiharhat.

13

Parkinsonin tauti: antikolinergit?

Teho heikohko. Käyttö nuorehkolle potilaalle, jolla hankala vapina.
Antikolinergiset haitat.

14

Mitä Parkinsonin tauti ja sen lääkehoito voivat aiheuttaa potilaalle?

Motorisia komplikaatioita, kuten pakkoliikkeitä, jähmettymistä ja kaatuilua.

15

MIten Parkinsonin taudin ja sen lääkehoidon aiheuttamia motorisia komplikaatioita voidaan helpottaa?

- Pakkoliikkeitä voi helpottaa muutamalla lääkehoitoa
- Jähmettymistä laskemalla rytmiä tai kohdistamalla askeleet lattian kuvioiden mukaan.
- Kaatuilu liitty jähmettymiseen, voidaan helpottaa lihasvoimaa kehittämällä ja tasapainoharjoituksilla.

16

Miksi Parkinsonin lääkkeiden otto tärkeää rytmittää potilaan päivärytmiin sopiviksi?

- Lääkettä voidaan joutua ottamaan 6-8 kertaa päivässä.

17

Miten levodopan vastetta ja imeytymistä voidaan parantaa?

Ottamalla levodopa 45 min ennen ateriaa tai 2 tuntia aterian jälkeen.

18

Lääkehoito Parkinsonin loppuvaiheessa?

Teho on heikkoa, haittavaikutusten riski suuri. Loppuvaiheen potilasta hoidetaan levodopalla niin kuan, kuinn siitä on hyötyä.
Lääkitys tulee lopettaa asteittain; äkillinen lopettaminen voi johtaa vakaviin haittoihin, kuten tajunnan häiriintymiseen.