Verenpaine Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Verenpaine > Flashcards

Flashcards in Verenpaine Deck (18):
1

Millä muilla kuin lääkkeillä pyritään aletamaan verenpainetta?

Elämäntapamuutoksilla.

2

Minkä lukeman alapuolella verenpaine pyritään pitämään?

140/90 mmHg, elohopeamillimetrin.

3

Verenpainelääkkeiden vaikutuksia: diureetit?

Lisäävät veden ja suolojen eritystä.

4

Verenpainelääkkeiden vaikutuksia: ACE:n estäjät, ATR:n salpaajat ja kalsiuminestäjät?

Laajentavat verisuonia.

5

Verenpainelääkkeiden vaikutuksia: beetasalpaajat?

Vähentävät verenkierron vastusta.

6

Mistä verenpaine riippuu?

Sydämen lyönnin nopeudesta ja voimakkuudesta sekä valtimoiden kimmoisuudesta.
Autonominen hermosto säätelee syketaajuutta, sydämen iskuvoimaa ja vasokonstriktiota eli verisuonten supistusta.

7

Minkä vaaraa korkea verenpaine lisää?

Sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen.

8

Korkea verenpaine on usein oireeton, mutta miten se voi tuntua?

Päänsärkynä, huimauksena, näköhäiriöinä, poikkeavana väsymyksenä, rytmihäiriön tunteena tai rintakipuna.

9

Hoidettaessa iäkkäiden verenpainetautia, mitä tulee välttää?

Liiallista verenpaineen laskua.

10

Korkean verenpaineen hoitoon kuuluvat lääkkeettömät hoidot?

- Painon hallinta
- Suolan ja alkoholin käytön rajoittaminen
- Kohonneiden veren sokeri- ja rasva-arvojen normalisointi
- Stressitekijöiden vähentäminen.

11

Verenpainetauti: eri lääkeaineryhmien lääkeaineet laskevat verenpainetta keskimäärin saman verran; mitkä vaikuttavat korkean verenpaineen lääkehoidon valintaan?

Taudin vaikeusaste
- Sairauteen liittyvät elinvauriot
- Muut samanaikaiset sairaudet ja lääkitykset
- Lääkehoidon kustannukset

12

Verenpainetauti: mitä lääkehoidolla saadaan aikaan?

- Lisätään veren ja suolojen eritystä
- Vähennetään verenkierron vastusta ja sympaattisen hermoston aktiivisuutta.

13

Verenpainetauti: lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella, jota?

Nostetaan tarvittaessa; annoksen suurentaminen yleensä lisää myös haittoja.

14

Verenpainetauti: miten lääkehoidon haittoja voidaan ehkäistä?

Kokeilemalla toisella mekanismilla vaikuttavaa lääkeainetta, kahden lääkkeen yhdistelmää tai yhdistelmävalmistetta.

15

Verenpainetaudin lääkehoidon seurannassa keskeistä?

Säännölliset ja oikein suoritetut verenpaineen mittaukset.
Diureetteja, ACE:n estäjiä ja ATR:n salpaajia käytettäessä vuosittain mitataan veren kalium- ja kreatiiniarvot.
Myös lääkkeettömän hoidon ylläpitämistä tulee seurata ja tukea.

16

Miksi suuri osa verenpainetautipotilaista sitoutuu hoitoon huonosti?

Tauti usein oireeton, lääkehoito elinikäistä.
Sitoutumista parantaa: kohtuullisen hintaiset ja yksinkertaisesti otettavat lääkkeet sekä se, ettei lääkehoito häiritse potilaan elämänlaatua.

17

Lähihoitaja auttaa verenpainetautipotilasta sitoutumaan hoito-ohjeiden noudattamiseen?

- Varmistamalla, että potilas ymmärtää verenpaineen lääkehoidon tärkeyden
- Opettamalla potilaan mittaamaan ja seuraamaan verenpainettaan
- Kertomalla miten toimia jos lääke jää ottamatta, millaisia haittavaikutuksia lääkkeellä on ja mitä niille voi tehdä.

18

Miten sydän- ja verisuonitaudit usein liittyvät toisiinsa?

Jos yhtä ei hoideta, se voi johtaa toiseen sydän- ja verisuonisairauteen; hoitamattoman verenpainetaudin seurauksena sepelvaltimotauti, hoitamattoman sepelvaltimotaudin seurauksena sydämen vajaatoiminta.