Euforisoivat analgeetit Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Euforisoivat analgeetit > Flashcards

Flashcards in Euforisoivat analgeetit Deck (23):
1

Mitä euforisoivat analgeetit tekevät?

Huumaavat ja lievittävät kipua, eivät vaikuta tulehdukseen.

2

Mihin euforisoivien analgeettien vaikutusmekanismi perustuu?

Estävät kipuviestin syntymisen salpaamalla kipureseptoreita ja estävät kipua välittävien hermoimpulssien kulkeutumista keskushermostoon.

3

Minkälaisten kipujen hoitoo euforisoivia analgeetteja käytetään?

Akuutti kipu ja pitkäkestoiset kiputilat.

4

Opioidit ja opiaatit?

Synonyymi euforisoiville analgeeteille.

5

Euforisoivat analgeetit ja käyttöön liittyvät ongelmat?

Voivat aiheuttaa riippuvuutta.
Niitä kohtaan kehittyy helposti toleranssi, eli samaan vaikutukseen tarvitaan aina yhä suurempi annos.
Lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita.

6

Euforisoivista analgeeteista mahdollisisesti saatavat vieroitusoireet?

- Kiihtymys
- Levottomuus
- Ahdistus
- Sydämen tykytyksiä
- Ruoansulatuskanavan oireet.

7

Mitä heikot ja keskivahvat opioidit ovat?

PKV, pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia.
Vahvasti addiktiiviset opioidit luetaan lisäksi huumausaineiksi.

8

Euforisoivien analgeettien tavallisimpia haittavaikutuksia?

- Keskushermoston oireet (uneliaisuus, hyvänolontunne ja pahoinvointi)
- Hengityslama
- Ummetus
- Lihasjäykkyys.

9

Vahvasti addiktiivisesta kipulääkkeestä vaikuttava aine ja kauppanimi?

Oksikodoni, Oxynorm®
Morfiini, Depolan®
Fentanyyli, Fentanyl®

10

Vahvasti addiktiivisia kipulääkkeitä?

Morfiini, oksikodoni ja fentanyyli.

11

Euforisoivat analgeetit, vahvasti addiktiiviset: morfiini?

Huumaava ja rauhoittava vaikutus. Riippuvuus jos käytetään pitkään suuria annoksia, ei yleensä tarkoituksenmukaisessa käytössä.
Tavallisia haittavaikutuksia ummetus, väsymys, pahoinvointi ja hallusinaatiot.

12

Miten euforisoivat analgeetit voidaan jakaa?

Vahvasti addiktiiviset kipulääkkeet ja muut euforisoivat lääkkeet.
Vahvasti addiktiivisten käyttö kirjataan aina tarkasti huumausaineiden kulutuskorttiin.

13

Euforisoivat analgeetit, vahvasti addiktiiviset: oksikodoni?

Leikkauksen jälkeinen kivunhoito sekä akuutit ja vaikeat kiputilanteet, kuten sydäninfarkti. Vähemmän hallusinaatioita kuin morfiini, mutta muuten vaikutus lähes samanlainen.
P.o., i.m. tai i.v.

14

Euforisoivat analgeetit, vahvasti addiktiiviset: fentanyyli?

Muun muassa syöpäkivun hoito. Voidaan antaa laastarina. Anestesiassa voidaan antaa laskimoon.

15

Euforisoivien, vahvojen kipulääkkeiden vasta-aine?

Naloksoni. Euforisoivien analgeettien yliannostus- tai myrkytystilanteissa annetaan suoneen. Kumoaa lääkkeen aiheuttaman hengityslaman.

16

Muut euforisoivat kipulääkkeet?

- Kodeiini
- Tramadoli
- Buprenofiini.

17

Muut euforisoivat kipulääkkeet 1/3: kodeiini?

Heikko analgeetti, muuttuu maksassa erään entsyymin avulla morfiiniksi; jos entsyymi puuttuu tai toimii heikosti, kodeiinin vaikutus tavallista heikompi tai ei tehoa lainkaan.

18

Muut euforisoivat kipulääkkeet 2/3: tramadoli?

Heikko opioidi, lievä addiktiivisuus. Käytettävä vain niin kauan kuin aivan välttämätöntä. Pitkäaikaiskäytössä voi luoda toleranssin sekä psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden.
Tarvitsee entsyymin lievittääkseen kipua, joillakin entsyymi toimii heikosti tai ei ollenkaan.
MAO:n estäjien kanssa hengenvaarallisia yhteisvaikutuksia.

19

Muut euforisoivat kipulääkkeet: minkä kanssa tramadoli aiheuttaa hengenvaarallisia yhteisvaikutuksia?

MAO:n estäjät
Kohdistuvat keskushermostoon, verenkiertoelimistöön ja hengitystoimintaan.

20

Muut euforisoivat kipulääkkeet: minkä kanssa tramadolilla on yhteisvaikutuksia?

- Jotkin psyykenlääkkeet; mm. trisykliset masennus- ja psykoosilääkkeet
- Varfariini; verenvuotoriski voi lisääntyä
- SSRI-lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa serotoniinisyndrooman.

21

Muut euforisoivat lääkkeet: tramadoli verrattuna muihin opioideihin?

- Vähemmän hengityslamaa ja ummetusta
- Enemmän, etenkin suurina annoksina, pahoinvointia ja oksentelua.

22

Muut euforisoivat kipulääkkeet 3/3: buprenofiili?

Morfiinia pitkävaikutteisempi; kattovaikutus (annosta suurentamalla kipua lievittävä vaikutus voimistuu tiettyyn pisteeseen saakka), jonka takia sopii leikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon, muttei syöpäkivun.
Ei voi käyttää muiden opiaattien kanssa, heikentää niiden vaikutusta.

23

Euforisoivat analgeetit ja iäkkäät potilaat?

Analgeettien vaikutukset ja haittavaikutukset voimistuvat. Tulee antaa pieniä annoksia, jotka arvioidaan yksilöllisesti.