Ulostuslääkkeet Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Ulostuslääkkeet > Flashcards

Flashcards in Ulostuslääkkeet Deck (26):
1

Ummetus?

Suolen hidasta toimintaa, joka johtaa paksuolen sisällön runsauteen, harvoin tapahtuvaan ulostamiseen ja kovaan ulosteeseen.

2

Ummetuksen yleisyys?

Yleisempää naisilla. Lisääntyy iän myötä.
Monet sairaudet ja jotkin lääkehoidot aiheuttavat ummetusta.

3

Kuinka usein ihmisen suoli tyhjenee normaalisti?

8-72 tunnin välein. Ummetuksessa suoli toimii harvemmin kuin joka kolmas päivä.

4

Ummetusta arvioitaessa otettava mitä huomioon?

Ulostamistiheys ja muut oireet, kuten tunne suolen epätäydellisestä tyhjenemisestä tai ulostamattomuuteen liittyvät vatsakivut.

5

Ummetuksen taustalla voi olla?

- Ravinto- tai ruokailutottumukset
- Suolentoimintaan tai johonkin sairauteen liittyvät tekijät
- Jotkin lääkeaineet ja rautavalmisteet.

6

Ummetusta aiheuttavia lääkeaineita?

- Opioidit
- Trisykliset masennuslääkkeet
- Diureetit
- Antikolinergiset lääkkeet.

7

Ummetuksen lääkkeetön hoito?

Kuidun lisäys, riittävä nesteen nauttiminen ja liikunta.
Vaikutus alkavat melko hitaasti. Jos nämä ei auta, otetaan lääkehoito käyttöön.

8

Ummetuslääkkeet?

1. Bulkkilaksatiivit
2. Osmoottiset laksatiivit
3. Ulostetta pehmentävät ja liukastavat valmisteet
4. Kontaktilaksatiivit

9

Ummetuslääkkeet 1/4: bulkkilaksatiivit?

Sisältävät kuitua, jotka turvotessaan lisäävät ulosteen massaa, vedensitomiskykyä ja kuivapainoa.
Turpoavat ja venyttävät paksusuolta; tehostavat suolen omaa toimintaa.

10

Ummetus: minkälaiseen käyttöön bulkkilaksatiivit sopivat?

Pitkäaikaiseen. Sopivat potilaille, jotka pystyvät nauttimaan riittävästi nestettä.
Käyttö liian vähäisen nesteen kanssa voi johtaa suolen tukkeutumiseen.

11

Bulkkilaksatiivista kauppanimi?

Vi-siblin®

12

Ummetuslääkkeet 2/4: osmoottiset laksatiivit?

Sisältävät imeytymättömiä sokerijohdoksia tai magnesiumsuoloja. Pehmentävät ulostetta lisäämällä sen vesimäärää.
Voi käyttää pitkiä aikoja, muttei säännöllisesti. Vaikutus alkaa muutamasta tunnista pariin vuorokauteen.

13

Ummetuslääkkeet 3/4: ulostetta pehmentävät?

Peräruiskeita. Liukastavat ulostetta ja lisäävät sen massaa. Vesiperäruiskeet helpottavat veden kulkeutumista ulostemassaan.
Pitkäaikaisesa käytössä voivat aiheuttaa suolen ärsytystä.

14

Ummetuslääkkeet 4/4: kontaktilaksatiivit?

Stimuloivat suolta. Vain lyhytaikaiseen käyttöön; liikakäyttö voi johtaa ummetuksen pahenemiseen.

15

Ummetus: kauppanimi osmoottiselle laksatiiville?

Levolac®

16

Ummetus: kauppanimi ulostetta pehmentävälle peräruiskeelle?

Microlax®

17

Ummetuslääkkeen valinta?

- Jos peräsuoli tyhjä > osmoottinen laksatiivi
- Jos peräsuolessa kovaa ulostetta > sitä pehmentävä peräruiske
- Jos peräsuolessa pehmeää ulostetta > suolta stimuloiva laksatiivi.

18

Ripuli?

Uloste löysää ja sitä tulee runsaasti vuorokaudessa. Ulostamiskertoja yleensä yli 3 vuorokaudessa.

19

Tärkeää ripulin hoidossa?

Elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainon korjaus.
Vaikeassa ripulissa tehdään laskimoon annettavalla nesteytyksellä.

20

Ripulijuomat sisältävät muun muassa?

- Glukoosia
- Natriumkloridia
- Kaliumkloridia
- Natriumsitraattihydraattia.

21

Ripulia voidaan hoitaa?

- Ripulijuomilla
- Lääkehiilellä
- Probiooteilla
- Loperamidilla
- Sapppihappoja sitovilla hartseilla.

22

Ripuli: sappihappoja sitovat hartsit ja lääkehiili tekevät mitä?

Sitovat ulosteessa olevaa nestettä ja siten helpottavat ripulia.

23

Milloin ripulin hoitoon käytetään probiootteja?

Jos se johtyy suoliston mikrobiflooran muutoksesta (kuten antibioottikuurin takia).
Korjaa suolen mikrobiflooraa ja toimintaa.

24

Milloin ripulin hoidossa käytetään loperamidia?

Kun ripuli on toiminnallista; loperamidi lamaa suolen toimintaa.

25

Jos ripuli on suolistoinfektion aiheuttama?

Hoidetaan aiheuttajabakteeriin tehoavalla antibiootilla.
Ei tule käyttää suolta lamaavia lääkkeitä, sillä ulsoteen pitkittynyt suolessa oloaika voi pahentaa infektiota.

26

Ripulilääkkeestä vaikuttava aine ja kauppanimi?

Loperamidi, Imodium®