Veren hyytyminen Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Veren hyytyminen > Flashcards

Flashcards in Veren hyytyminen Deck (27):
1

Mihin antitromboottisilla lääkkeillä pyritään?

- Vähentämään suoniin muodostuvia tukoksia
- Estämään jo muodostuneiden tuskosten kasvua
- Liuottamaan hyytymiä.

2

Mitä haittavaikustusta kaikilla veren hyytymistä estävillä lääkkeillä voi olla?

Verenvuotoa.

3

Miten antitromboottiset lääkkeet voidaan jakaa?

- Antikoagulantit; veren hyytymistä estävät lääkeaineet
- Trombosyyttien toimintaa estävät lääkeaineet
- Trombolyyttiset eli verihyytymiä liuottavat lääkeaineet.

4

Antikoagulantit eli?

Verenohennuslääkkeet; estävät veren hyytymisjärjestelmän toimintaa.

5

Mihin antikoagulantteja muun muassa käytetään?

- Laskimotukoksen, keuhkoveritulpan ja aivoveritulpan ehkäisyyn ja hoidoon
- Potilailla, joilla on sydämen tekoläppä tai eteisvärinä.

6

Varfariini?

Yleisesti käytetty antikoagulantti. Nieltävä.
Otetaan kerran vuorokaudessa, mielellään samaan aikaan. Veren hyytymistä estävä vaikutus alkaa vuorokaudessa.
Kauppanimi Marevan.

7

Varfariinin tarvittava annos riippuu?

Perinnöllisistä ja ympäristöllisistä tekijöistä (ravinto, sairaudet ja muut lääkkeet).

8

INR?

Osa varfariinihoitoa; kuvaa veren hyytymisnopeutta, mitataan kerran kuussa tai tarvittaessa.
Hoidon alussa mittaus 1-2 kertaa viikossa kunnes hoito vakiintuu.

9

Tavoiteltava INR-arvo?

Yleensä 2-3, riippuu hoidon syystä.
2-3 veri hyytyy, mutta hyytyminen on tavallista hitaampaa.
Jos INR alle 1,5 tai yli 4; yhteys lääkäriin.

10

Varfariini ja potilaan leikkaus?

Lääkeannosta vähennetään ennen leikkausta verenvuototaipumuksen hillitsemiseksi.

11

Varfariini estää tehokkaasti tukoksia, mutta?

Se aiheuttaa eniten vakavia lääkehoitoon ja yhteisvaikutuksiin liittyviä kompikaatioita.

12

Miksi asetyylisalisyylihappovalmisteet eivät käy yksiin varfariinihoidon kanssa?

Lisäävät verenvuotoriskiä muuttamatta INR-arvoa.
Myös muut tulehduskipulääkkeet lisäävät vuotovaaraa.

13

Turvallisin kipu- ja kuumelääke varfariinipotilaalle?

Parasetamoli.

14

Varfariinin tehoa voivat lisätä?

Monet antibiootit, sienilääkkeet, tyroksiini, kolesteroli- ja kihtilääkkeet.
Jotkin luontaistuotteet vaikuttavat varfariinin tehoon (karpalomehu ja valkosipuliuute lisäävät tehoa).

15

Alkoholi ja varfariini?

Alkoholia voi käyttää vähän varfariinin kanssa; 1-2 annosta.
Runsas käyttö voimistaa varfariinin tehoa.

16

Verenvuotoriski voi ilmetä miten?

Mustelmina ja virtsan tai ulosteen tummumisena.

17

Mitä jos varfariinilääkeannos unohtuu?

Annos otetaan heti muistettaessa; myöskin jos se muistetaan vasta seuraavana päivänä.
Viikkoannoksen tulee pysyä samana.

18

Varfariini ja kasvikset?

Paljon K-vitamiinia (kurkut, salaatti, pinaatti) sisältävä ruokavalio vaatii suuremman varfariiniannoksen kuin sitä vähän sisältävä ruokavalio.
K-vitamiini kumoaa varfariinin vaikutuksen.

19

Mikä auttaa varfariinihoitoa pysymään tasapainossa?

Säännölliset elämäntavat.

20

Muita suun kautta otettavia veren hyytymistä estäviä lääkeaineita?

- Dabigatraani; Pradaxa
- Rivaroksabaani; Xarelto
Eivät edellytä verenhyytymisarvojen laboratorioseurantaa; verenvuototaipumusta tulee arvioida (mustelmataipumus).
Eivät sovi, jos potilaalla vaikea munuaisten toimintahäiriö.

21

Mini-hepariini?

S.c. annettavia antikoagulantteja.Laskimo- ja valtimotukoksen ehkäisyyn ja hoitoon mm. sepelvaltimopotilailla.
Ei tarvita säännnöllistä laboratorioseurantaa.
Enoksapariini: Klexane.

22

Hepariini?

Annetaan suoneen, teho vaihtelee eri potilailla. Veren hyytymiskykyä seurattava INR-arvojen avulla.

23

Trombosyyttien toimintaa estäviä lääkeaineita?

Asetyylisalisyylihappo (Aspirin), klopidogreeli (Plavix).
Näillä hoidetaan sepelvaltimotautia, estetään infarkteja, AVH, kroonista eteisvärinää ja diabetesta.
Käytetään pallolaajenuksen ja ohitusleikkauksen jälkeisessä hoidossa.

24

ASA?

Asetyylisalisyylihappo.

25

Kuinka pitkään ASA:n vaikutus verihiutaleisiin kestää?

Koko trombosyytin eliniän; estää siis verenhyytymistä noin 5 vuorokauden ajan. Huomioitava mikäli suunnitellaan leikkausta!!

26

Trombolyyttiset lääkeaineet?

Liuottavat jo muodostuneita hyytymiä verisuonissa.
Sydäninfarktin, keuhkoverisuonitukoksen, syvien laskimoiden tukosten ja aivoinfarktin hoitoon; hoito aloitettava riittävän ajoissa!

27

Kaikki verenhyytymistä estävät lääkkeet lisäävät verenvuotoriskiä; muun muassa mitkä muut lääkeaineet lisäävät riskiä, ja täten niiden käytössä tulee olla tarkka?

- Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni)
- Serotoniiniselektiiviset (SSRI) masennuslääkkeet
- Gukokortikoidit
- Omega-3 rasvahappojen runsas käyttö lisää verenvuotoriskiä.