Sepelvaltimotauti Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Sepelvaltimotauti > Flashcards

Flashcards in Sepelvaltimotauti Deck (17):
1

Mitä sepelvaltimotaudissa tapahtuu?

Sydämelle happea tuovat suonet ovat ahtautuneet; sydän kärsii hapenpuutteesta, joka tuntuu rintakipuna.

2

Mistä sepelvaltimot huolehtivat?

Sydämen hapen ja ravinnon saannista.

3

Tärkeimmät sepelvaltimotaudin itsenäiset vaaratekijät?

- Seerumin korkea LDL-kolesterolipitoisuus
- Seerumin matala HDL-kolesterolipitoisuus
- Tupakointi
- Korkea vernepaine
- Diabetes
- Ikääntyminen.

4

Mikä sepelvaltimotaudissa aiheuttaa iskemian eli hapenpuutteen?

Sepelvaltiomoa ahtauttava hyytymä, joka koostuu rasvaplakista.

5

Mihin sepelvaltimoa ahtauttavan hyytymän repeäminen voi johtaa?

Suonen tukkeutumiseen ja tätä kautta infarktiin eli kudoskuolioon. Voi seurata paikallinen tulehdus.

6

Angina pectoris?

Äkillinen rintakipu, muun muassa sepelvaltimotaudissa. Lisää sydäninfarktin riskiä.

7

Stabiili ja epästabiili angina pectoris?

Stabiili: rintakivut ilmenevät toistuvasti rasituksessa ja helpottavat pian levossa.
Epästabiili: toistuva rintakipu rasituksessa sekä lepokipua.

8

Minkä riskiä sydäninfarkti lisää?

- Rytmihäiriöiden
- Läppävuotojen
- Sydämen vajaatoiminnan
- Äkkikuoleman.
Vanhuksilla sydäninfarkti voi olla lähes oireeton.

9

Mihin sepelvaltimotaudin lääkehoidolla pyritään?

Vähentämään oireita sekä ehkäisemään infarktia ja rytmihäiriöitä.

10

Sepelvaltimotaudin lääkkeetön hoito?

Säännöllinen liikunta ja riskitekijöiden, kuten tupakoinnin, välttäminen.

11

Sepelvaltimotautikohtauksen hoito?

Kuuluu sairaalaan, jossa potilaan voidaan tarvittaessa elvyttää; lääkitys perustuu sydänlihaksen hapenpuutteen vähentämiseen ja tukosten liuotukseen trombolyyteillä.

12

Akuutin sepelvaltimokohtauksen hoito?

Ensiavuksi kielen alle tai suihkeena nitraatteja; kielenalustablettia ei saa niellä! Vaikutus alkaa noin minuutissa.
Jos nitraatteja ei ole saatavilla, annetaan asetyylisalisyylivalmiste pureskeltavaksi tai nieltäväksi.

13

Mitä nitraatit tekevät?

Laskevat verenpainetta; potilasta voi huimata tai heikottaa, hyvä mennä makuulle.

14

Rintakivun ehkäisy sepelvaltimotaudissa?

Nitraatin ottaminen noin 5 minuuttia ennen rasitusta.

15

Mitä tehdä jos nitraatti ei selvästi helpota kipua alle 5 minuutissa sepelvaltimokohtauksessa?

Annetaan toinen nitraattiannos; tarvittaessa kolmas annos 5 minuutin kuluttua.

16

Sydäninfarktin hoidon tavoite?

Rajoittaa ja pienentää sydänlihaksen hapenpuutteesta syntynyttä kuolioaluetta palauttamalla hapenpuutteesta kärsivän alueen verenkierto ja hapensaanti.

17

Mitä lääkkeitä käytetään sydäninfarktin hoitoon?

- Asetyylisalisyylihappo (ohentaa verta)
- Beetasalpaajat (vähentävät veren vastusta, sydämen syketaajuutta & supistusvoimaa)
- Nitraatit (laajentavat valtimoita & laskimoita)
- Trombolyyttiset lääkeaineet (hyytymän liuotukseen).