Unettomuus Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Unettomuus > Flashcards

Flashcards in Unettomuus Deck (13):
1

Unettomuus?

Toistuva vaikeus nukahtaa, unen lyhyys tai huono laatu.
Heikentää toimintakykyä valveilla ollessa.
Lääkkeetön hoito ensisijaisesti, ennen lääkehoidon aloittamista.

2

Unettomuuden lääkehoidon lääkeaineryhmiä?

- Bentsodiatsepiinit
- Bentsodiatsepiinien tavoin vaikkuttavat unilääkkeet
- Aikabiologiset lääkkeet
- Depressiolääkkeet
Unilääke otetaan nukkumaan mentäessä.

3

Unettomuus on yleinen ongelma, joka voidaan luokitella miten?

- Tilapäinen (alle 2 viikkoa)
- Lyhytkestoinen (2-12 viikkoa)
- Pitkäkestoinen (yli 3 kuukautta).

4

Unilääkkeiden käyttöaika?

Vain tilapäiseen käyttöön; ei yhtään pidempään kuin on todellinen tarve. Suositellaan käytettäväksi säännöllisesti korkeintaan kuukauden ajan.
Voivat aiheuttaa fysiologista riippuvuutta.

5

Unettomuuden lääkeaineryhmät bentsodiatsepiinien vaikuttavia aineita ja kauppanimiä?

- Diatsepaami (Diapam®); ensisijaisesti ahdistukseen
- Oksatsepaami (Opamox®); ensisijaisesti ahdistukseen

6

Unettomuuden lääkeaineryhmät 1/4: bentsodiatsepiinit?

Diatsepaami ja oksatsepaami; rauhoittava ja nukuttava vaikutus, rentouttavat poikkijuovaista lihaksistoa. Vähentävät REM-unta. Heikentävät muistia. Vain lyhytaikaisesti. Säännöllisessä käytössä teho heikkenee.

7

Unettomuuden lääkeaineryhmät 2/4: bentsodiatsepiinien tavoin vaikuttavat unilääkkeet?

Tsopikloni, Imovane®. Lyhyt aikainen unettomuus. Eivät muuta unen rakennetta niin paljon kuin bentsot.

8

Ikääntyneiden unilääkkeissä huomioitava?

Joidenkin tiettyjen lääkeaineiden poistuminen elimistöstä hidastuu ikääntyessä, otettava huomioon kun mietitään sopivaa lääkettä. Kumulointivaara.
Aikabiologiset sopivat parhaiten.

9

Unettomuuden lääkeaineryhmät: 3/4: aikabiologiset unilääkkeet?

Teho perustuu elimistön melatoniinin uni-valve-rytmin säätelyyn ja nukahtamitsa helpottavaan vaikutukseen. Eivät häiritse unenrakennetta tai heikennä muistia. Ei riippuvuutta tai vaikeita haittavaikutuksia.
Sopivat lievään unettomuuteen, etenkin ikääntyneille.

10

Aikabiologinen unilääke: melatoniini, Circadin®?

Lievä unettomuus, vuorokausirytmin häiriintymisestä johtuva unettomuus (aikaerosta toipuminen). Haittavaikutuksia väsymys, huimaus ja päänsärky.

11

Unettomuuden lääkeaineryhmät 4/4: depressiolääkkeet?

Väsyttävät masennuslääkkeet joissakin tilanteissa, pieninä annoksina. Kun unettomuus on pitkittynyttä. Mirtsatsapiini.
Myös väsyttäviä psykoosilääkitä unilääkkeinä mm. jos unettomuuteen liittyy runsasta alkoholinkäyttöä.

12

Ikääntyneiden unettomuus?

Unettomuus lisääntyy ikääntymismuutosten ja sairauksien takia. Vanhenemiseen kuuluu vuorokausirytmin aikaistuminen, yölliset heräilyt ja unen määrän vähentyminen.
Muistisairauksiin liittyy usein unihäiriöitä.

13

Ikääntyneille sopivat unilääkkeet?

Muun muassa tsopikloni ja tematsepaami, mutta annosten oltavia pienempiä kuin työikäsiten.
Aikabiologiset sopivat.
Ei pitkävaikutteisia bentsodiatsepiinejä.