Astma Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Astma > Flashcards

Flashcards in Astma Deck (16):
1

Astma?

Keuhkoputkien limakalvojen tulehduksillinen sairaus, johtaa keuhkoputkien lisääntyneeseen supistumisherkkyyteen ja hengityksen toiminnan huonontumiseen.

2

Miten astman tulehdus syntyy?

- Haitalliset hengitettävät hiukkaset tai kylmä ilma saavuttavat hengitysteiden limakalvot
- Hengitystie-epiteelissä lisääntyneiden tulehdussolujen aiheuttama (aseptinen tulehdus)

3

Astman tulehduksen oireita?

- Yskä
- Liman erityksen lisääntyminen
- Hengityksen vinkuminen
- Hengenahdistus
Lapsilla lisäksi väsymys, huono yleiskunto ja kasvun viivästyminen.

4

Hoitamaton astma voi aiheuttaa?

Keuhkoissa sidekudoksen muodostumista ja jäykistää keihkoputkia.

5

Astman lääkehoito?

Aloitetaan tulehdusta hoitavilla lääkeaineilla, tarvittaessa käytetään hengitysteitä avaavia.
Astmalääkkeillä suhteellisen vähän haittavaikutuksia.

6

Astma: tulehdusta hoitava lääke?

Glukokortikoidit; inhaloitavia tai tarvittaessa suun kautta otettava kuuri
Hyvin siedettyjä, yleisimmät haitat äänen käheys ja suun sieni-infektio.

7

Astma: keuhkoputkia avaava lääke?

Salbutamoli; lyhytvaikutteinen inhaloitava
Astmakohtauksen hoitoon tulehdusta hoitavan lääkkeen lisänä. Yleisimmät haitat sydämentykytykset, pulssin nousu ja rytmihäiriöt.

8

Lääke kun kriisitilanteessa astmakohtausta ei saada laukeamaan muilla lääkkeillä?

Adrenaliini.

9

Astma: sekä tulehdusta lievittävä että hengitysteitä avaava lääke?

Montelukasti; tabletti
Lievässä astmassa tai glukokortikoidin lisälääkkeenä. Vähäiset haitat.

10

Astman hoidon tavoitteena?

- Ehkäistä ja poistaa tulehdusta
- Ehkäistä keuhkoputkien supistumista
- Lisätä toimintakykyä.

11

Miten astman lääkehoito toteutetaan?

Lievässä tai jaksottaisesssa kuuriluontoinen lääkitys voi riittää.
Keskivaikeassa tai vaikeassa lääkitys säännöllistä.

12

Astman lääkehoidon aloitus?

Hoidettava riittävän tehokkaasti heti alussa, jotta sairaus ei pääse pahenemaan.
Oireiden rauhoituttua etsitän annos, jolla oireet pysyvät kurissa.

13

Milloin astman hoitoa tehostetaan?

Flunssan yhteydessä ja oirekausina, kuten siitepölyaikaan.

14

Astma: mitä etua on inhaloitavista lääkkeistä?

- Lääke pääsee suoraan vaikutuspaikkaan, lääkeainetta tarvitaan vain pieni määrä
- Verenkierron välityksellä tulevat haittavaikutukset vähäisiä
- Hoitomyöntyvyys yleensä hyvä
Inhalaatiotekniikan oltava oikea.

15

Astmaatikkoa ohjattava välttämään?

Altistavia tekijöitä, kuten tupakointia, allergian aiheuttajia ja tiettyjä lääkeaineita.

16

Mitkä lääkeaineet voivat pahentaa astman oireita tai aiheuttaa astmakohtauksen?

- Beetasalpaajat (kohtaus)
- Asetyylisalisyylihappo (pahentaa oireita)
- Tulehduskipulääkkeet (pahentaa oireita).