Pahoinvointi Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > Pahoinvointi > Flashcards

Flashcards in Pahoinvointi Deck (12):
1

Pahoinvointi ja oksentelu?

Epäspesifejä somaattisia tai psyykkisistä syistä johtuvia oireita. Aiheutuvat aivoissa olevan oksennuskeskuksen ärsytyksestä.

2

Pahoinvointi ja oksentelu: mikä aiheuttaa ärsytystä aivojen oksennuskeskuksessa?

Sisäelinten tulehdus tai venytys.

3

Pahoinvoinnin ja oksentelun hoito?

Ensisijaisesti pyritään hoitamaan oireiden aiheuttajaa.
Ennen kuin syy löytyy, hoidetaan oiretta.

4

Pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon käytetään?

Monien lääkeaineryhmien lääkkeitä. Käyttöaihe riippuu oireiden aiheuttajasta.
Alkoholia tulee välttää jos käyttää pahoinvointiin tarkoitettuja lääkkeitä.

5

Mitkä esimerkiksi voivat aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua?

- Umpilisäkkeen, haiman tai sappirakon akuutti tulehdus
- Suoliston tukokset tai verenkiertohäiriöt
- Raskaus
- Sädehoito ja leikkaukset
- Kallonsisäisen paineen nousu.

6

Oksennuskeskus aistii veren mukana kulkevia aineita, joten?

Lääkkeiden hajoamistuotteet tai toksiset yhdistelmät voivat aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

7

Pahoinvointiin käytettäviä lääkeaineryhmiä?

- Antikolinergit
- Antihistamiinit
- Serotoniiniantagonistit
- Glukokortikoidit
- Suolen toimintaa hidastava lääkeaine.

8

Antikolinergien käyttö pahoinvoinnissa?

Pääasiassa matkapahoinvointi.
Käytettävä varoen iäkkäillä. Seurattava mahdollisia hankalia antikolinergisiä haittoja.

9

Antihistamiinien käyttö pahoinvoinnissa?

Matkapahoinvointi ja leikkauksen aiheuttama pahoinvointi.
Käytettävä varoen iäkkäillä. Seurattava haittoja.

10

Serotoniiniantagonistien käyttö pahoinvoinnissa?

Syöpälääkkeiden ja sädehoidon aiheuttama pahoinvointi.
Hidastaa suolen toimintaa, voi aiheuttaa päänsärkyä.

11

Glukokortikoidien käyttö pahoinvoinnissa?

Aivopaineen nousu ja solunsalpaajien aiheuttama pahoinvointi.
Voi heikentää elimistön omaa hlukokortikoidituotantoa.

12

Suolen toimintaa hidastavan lääkeaineen käyttö pahoinvoinnissa?

Metoklopramidi, Primperan®
Syöpä- ja sädehoiton, leikkauksen tai migreenin aiheuttama pahoinvointi.
Ei jatkuvaan käyttöön. Seurattava haittoja.