II tyypin diabetes Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > II tyypin diabetes > Flashcards

Flashcards in II tyypin diabetes Deck (33):
1

Mitä diabetekseen liittyy?

Krooninen hyperglykemia; veren tavallista suurempi sokeripitoisuus.
Hyperglykemia voi johtua insuliinin puutteesta, insuliinin heikentyneestä vaikutuksesta tai molemmista.

2

Tyypin 2 diabetesta sairastaa Suomessa 75% diabeetikoista. Mitä siihen liittyy?

Alkaa yleensä aikuisiällä; liittyy ylipaino, kohonnut verenpaine, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt (jos nämä kaikki, kyseessä metabolinen oireyhtymä).

3

Tyypin 2 diabeteksessä insuliini?

Sekä insuliinin puutetta että sen heikentynyttä vaikutusta.

4

Tyypin 2 diabeteksessa hoito perustuu?

Ruokavalioon; jos ruokavaliohoito ei alenna verensokeria, aloitetaan nieltävät diabeteslääkkeet.
Niihin yhdistetään joskus insuliinihoito tai insuliinin eritystä lisäävä lääkeaine.

5

Mihin diabeteksessa lääkeaineiden yksilöllinen annostelu ja seuranta perustuvat?

Potilaan veren ja virtsan sokeripitoisuuksien säännöllisiin mittauksiin.
Lisäksi seurataan verenpainetta ja veren kolesterolipitoisuutta.

6

Mitä oraalisten diabeteslääkkeiden veren sokeripitoisuutta pienentävälle vaikutukselle (teholle) voi tapahtua ajan kuluessa?

Teho voi heikentyä.
Voi johtua sairauden vaikeutumisesta tai elimistön heikentyneestä vasteesta lääkeaineelle.

7

Tyypin 2 diabestes: sekundaarinen tehottomuus?

Oraaliset diabeteslääkkeet menettävät ajan myötä tehonsa.
Voi johtua sairauden vaikeutumisesta tai elimistön heikentyneestä vasteesta lääkeaineelle.

8

Tyypin 2 diabetes: primäärinen tehottomuus?

Lääkeaineella ei havaita vaikutusta potilaassa, kun sitä annetaan ensimmäisen kerran.

9

Diabeteshoidon kulmakivi?

Säännölliset ateriat; epäsäännöllinen rytmi tai aterioiden välistä jättäminen aiheuttavat hypoglykemiaa.

10

Mitkä tilat voivat muuttaa veren sokeritasapainoa, niin että oraalisten diabeteslääkkeiden käyttö voidaan lopettaa hetkeksi ja aloittaa insuliinihoito?

Kuume, trauma, infektio ja toimenpide.

11

Neuvot diabetespotilaalle ja tämän läheisille?

- Mitkä tekijät altistavat hypo- ja hyperglykemialle
- Mitkä ovat hypo- ja hyperglykemian oireet
- Miten näitä kohta hoidetaan.

12

Tyypin 2 diabeteslääkkeet: kudosten insuliiniherkkyyttä lisäävät insuliiniherkistäjät?

Glitatsonit; kauppanimi Actos.

13

Tyypin 2 diabestelääkkeet: insuliinin eritystä lisäävät?

- Sulfonyyliureat; Amaryl
- Glinidit; Starlix
- Inkretiinimimeetit; Victoza
- Gliptiinit; Xelevia.

14

Tyypin 2 diabestelääkkeet: insuliinin vaikutusta kudostasolla lisäävä ja maksan sokerituotantoa vähentävä?

Metformiini; kauppanimi Diformin Retard.

15

Tyypin 2 diabeteslääkkeet: hiilihydraattien imeytymistä heikentävä?

Guarkumi; kauppanimi Guarem.

16

Tyypin 2 diabetes: insuliinin vaikutuksen lisäämisen ja maksan sokerituotannon vähentämisen lisäksi metformiini?

- Lisää lihasten insuliiniherkkyyttä
- Hidastaa sokerin imeytymistä suolistossa.

17

Tyypin 2 diabetes: metformiini?

Suositellaan ensisijaiseksi tyypin 2 diabeteslääkkeksi ylipainoisille.
Annosta nostetaan vähitellen , kunnes päästään veren sokerin tavoitetasoon. Lääkitys aloitetaan yleensä 1 annoksella päivässä; tavoitetaso vaatii usein 2-3 ottokertaa per päivä.

18

Tyypin 2 diabestelääkkeet: metformiinin haittavaikutukset?

Tavallisimmat vatsakivut ja ripuli. Haitat vähenevät hoidon jatkuessa; niitä voi välttää myös ottamalla metformiinin aterioiden yhteydessä.
Metformiini voi vähentää B12-vitamiinin imeytymistä.

19

Tyypin 2 diabetes: metformiini poistuu elimistöstä munuaisten kautta; milloin metformiinia ei voi käyttää?

Jos potilaalla on
- munuaisten vajaatoiminta
- maksasairaus
- alkoholin ongelmakäyttöä
- jokin kudosten hapettumista vaikeuttava sairaus (maitohappoasidoosi).

20

Tyypin 2 diabetes: milloin metformiinin käyttö yleensä keskeytetään?

Vaikeissa infektioissa, leikkausten ja vammojen yhteydessä.
Jos metformiinia käyttävälle suunnitellaan varjoaineen antamista, tulee munuaisten toiminnan riittävyys varmistaa laboratoriokokeilla ennen varjoainetutkimusta.

21

Tyypin 2 diabetes: mihin sulfonyyliureoiden vaikutus perustuu?

Lisäävät haiman insuliinineritystä ja tätä kautta laskevat veren sokeripitoisuutta.

22

Tyypin 2 diabetes: sulfonyyliureat?

Usein normaalipainoisille potilaille. Hoitoon voidaan yhdistää muita p.o. diabeteslääkkeitä.
Ei voi käyttää, mikäli vaikea munuaisten- tai maksanvajaatoimintaa.
Verensokeria laskeva vaikutus vahvistuu, jos samanaikaisesti käytetään beetasalpaajia tai alkoholia.
Sulfa-allergikoille voi aiheuttaa allergisen reaktion.

23

Tyypin 2 diabetes: sulfonyyliureoiden haittavaikutukset?

Voivat nostaa painoa, mikä johtuu siitä, että glukoosia erittyy vähemmän virtsaan ja varastoituu enemmän rasvakudokseen.
Liian matalan verensokerin riski; erityisesti sydämen- ja munuaisten vajaatoimintapotilailla, ikääntyneillä, ja runsaasti alkoholia käyttävillä.

24

Tyypin 2 diabetes: glinidit?

Lisäävät haiman insuliinin eritystä ja pienentävät veren sokeripitoisuutta.
Otetaan pääaterian yhteydessä; vaikuttavat otetun annoksen mukaan. Vaikutus alkaa 30-60 min. Lyhytvaikutteisia.
Voivat aiheuttaa hypoglykemiaa.

25

Tyypin 2 diabetes: Inkretiinimimeetit?

Voimistavat inkretiinien vaikutusta, lisäävät insuliinin eritystä ruokailun yhteydessä. Estävät maha-suolikanavasta erittyvien inkretiinihormonien hajoamista elimistössä. Inkretiinit erittyvät ruokailun jälkeen ja stimuloivat haimaa tuottamaan insuliinia.

26

Tyypin 2 diabetes: inkretiinimimeettien ottaminen ja haittavaikutukset?

S.c., 1-2 kertaa päivässä. Joitakin valmisteita voi käyttää yhdessä metformiinin tai sulfonyyliureoiden kanssa.
Haittavaikutuksena pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, etenkin hoidon alussa. Voi alentaa painoa.

27

Tyypin 2 diabetes: gliptiinit?

Lisäävät insuliinin eritystä ruokailun yhteydessä; estävät inkretiinien hajoamista elimistössä. 1-2 kertaa päivässä lääkeaineesta riippuen.
Voi käyttää metformiinin, sulfonyyliureoiden tai glitatsonien lisälääkkeenä.
Yleensä siedetään hyvin, hoidon alussa voi olla pahoinvointia ja paino voi laskea.

28

Tyypin 2 diabetes: glitatsonit?

Insuliiniherkistäjät. Vaikuttavat rasvasoluihin ja herkistävät useita kudoksia, etenkin maksaa, lihaksia ja rasvakudosta insuliinin vaikutukselle.
Käytetään usein metformiinin ja sulfonyyliureoiden kanssa, jos ne eivät ole laskeneet verensokeria tarpeeksi.

29

Tyypin 2 diabetes: glitatsonien vaikutuksen alkaminen, haittavaikutukset ja kellä ei voi käyttää?

Vaikutus alkaa hitaasti, tehoa arvioidaan yleensä useiden kuukausien kuluttua alkamisesta.
Haittavaikutuksena elimistön nestemäärän lisääntyminen, joka johtaa turvotuksiin. Tämän vuoksi ei voi käyttää sydämen- tai maksanvajaatoimintapotilailla.

30

Tyypin 2 diabetes: guarkumi?

Heikentää hiilihydraattien imeytymistä. Geeliytyvä kuituvalmiste; aterioiden yhteydessä nautittuna hidastaa hiilihydraattipitoisten ruoka-aineiden imeytymistä ja alentaa veren sokeri- ja kolesterolipitoisuutta.
Usein ainoa lääke jos veren sokeri- ja kolesteroliarvot lievästi koholla, voidaan kuitenkin yhdistää muihin p.o. diabeteslääkkeisiin.

31

Tyypin 2 diabetes: guarkumin haittavaikutukset?

Tavallisimmat ruoansulatuskanavan oireet (ilmavaivat, vatsan turvotus ja ripuli). Hoito aloitetaan yleensä pienillä annoksilla haittavaikutusten estämiseksi; annosta nostetaan vähitellen.

32

Mitä tehdään jos tyypin 2 diabeetikon verensokeri nousee insuliiniresistenssin takia tabletti-ruokavaliohoidosta huolimatta?

Lääkehoitoon lisätään iltainsuliini, jolla normalisoidaan aamun verensokeri.

33

Tyypin 2 diabeteksen hoidon tavoitteet?

- Tärkein tavoite verensokeripitoisuuden pienentäminen mahdollisimman lähelle normaalia; tämä parantaa potilaan vointia ja ehkäisee lisäsairauksien kehittymistä.
- Toinen tavoite ehkäistä verenkiertoelimistön sairauksia, sepelvaltimotautia ja aivohalvausta, sillä diabeetikolla suurentuntu riski näihin.