I tyypin diabetes Flashcards Preview

Syventävä lääkehoito > I tyypin diabetes > Flashcards

Flashcards in I tyypin diabetes Deck (42):
1

Insuliini?

Haiman erittämä hormoni, joka säätelee sokerin siirtymistä verestä kudoksiin.
Jos insuliinia vähän tai ei ollenkaan, kudokset eivät saa riittävästi sokeria ja veren sokeripitoisuus suurenee.

2

Mitä tapahtuu haiman insuliinia tuottaville soluille tyypin 1 diabeteksessa?

Ne tuhoutuvat autoimmuuniprosessin kautta.
Sairauden oireet kehittyvät muutamassa päivässä tai viiikossa.
Lääkehoitona insuliinihoito; oma insuliinineritys korvataan insuliinipistoksilla tai insuliinipumpulla. Välttämätöntä.

3

Mitä tapahtuu jos tyypin 1 diabetesta ei hoideta?

Se johtaa ketoasidoosiin, koomaan tai kuolemaan.

4

Tyypin 1 diabetes: mitä käytetään insuliiniannoksen määrittämisessä ja lääkehoidon toteutumisen seurannassa?

Paastoverensokerin, sokerihemoglobiinin ja aterian jälkeisen glukoosin mittauksia.

5

Tyypin 1 diabeetikon omaseurannan tavoitearvot?

- Ennen aamupalaa ja muita aterioita alle 7 mmol/l
- Aterian jälkeen (2 tuntia) alle 8-12 mmol/l.

6

Tyypin 1 diabetes: potilaan omaseuranta?

Potilas seuraa päivittäin tapahtuvia veren sokeriarvojen vaihteluita. Omaseuranta riippuu tautimuodosta, hoidosta ja sen tavoitteista, sokeritasapainoista sekä silloisesta elämäntilanteesta (infektio, leikkaukseen meno, matka).

7

Insuliiin eri tyypit?

Pääosin biosynteettisiä, geeniteknologialla valmistettuja ihmisinsuliineja. On olemassa myös puolisynteettisiä sian ja naudan haimasta eristettyä insuliinia. Myös geeniteknologialla valmistettuja insuliinijohdoksia.
Ihmisinsuliinit imeytyvät nopeammin ja niiden vaikutuksen kesto on lyhyempi kuin eläininsuliineilla.

8

Insuliinivalmisteiden väkevyys?

Ilmoitetaan kansainvälisinä yksikköinä KY (tai IU, international unit) millilitrassa.
Suomessa väkevyys 100 yksikköä/millilitra. Väkevyys voi vaihdella eri maissa.

9

Insuliinin säilytys?

+2 - +8, esimerkiksi jääkaapin ovi.
Insuliini ei saa jäätyä eikä lämmetä yli +30 -asteiseksi, koska tällöin sen rakenne ja imeytyminen muuttuvat.
Jäätynyttä tai liian lämpimässä säilytettyä insuliinia ei saa käyttää.
Kylmässä säilytetty insuliini tulee ottaa huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen pistämistä.
Käytössä oleva insuliini (kuten insuliinikynä) voidaan säilyttää huoneenlämmössä auringonvalolta suojattuna.

10

Glukagoni?

Haima erittämä hormoni, joka lisää glukoosin hajoamista ja uudismuodostumista; vapauttaa maksasta sokeria verenkiertoon.

11

Insuliinin toiminta tarkemmin?

Terveessä elimistössä erittyy maksaan, jonne noin puolet insuliinista jää. Siellä insuliini säätelee glukoosin varastoitumista ja estää glukoosin uudismuodostumista.

12

Normaalissa insuliinin erityksessä, milloin perusinsuliinin pitoisuus on suurimmillaan, milloin pienimmillään?

- Suurimmillaan aamulla muutama tunti ennen ja jälkeen heräämisen
- Pienimmillään puolenyön aikaan; eritys vähenee iltaa kohden
- Insuliinidiabeetikolla lisääntynyt insuliinin tarve ennen heräämistä.

13

Mihin insuliinihoidossa pyritään?

Estämään aterioinnin aiheuttamat liialliset veren sokeripitoisuuden suurenemiset ja palauttamaan pitoisuus lähes normaaliksi ennen seuraavaa ateriaa.

14

Mihin insuliinin määrällä on kiinteä suhde?

Hiilihydraattimäärään; ravinnon glukoosin imeytyminen vaatii insuliinia.

15

Miten insuliinihoito sovitetaan?

Yksilöllisesti; huomioidaan päivä- ja viikkorytmi, aterioinnit ja liikunta.
Lisäksi joka potilaalla yksilöllinen insuliiniherkkyys, joka vaikuttaa annosteluun.

16

Insuliinihoidossa potilaan perusinsuliinin saanti on?

Pidettävä katkeamattomana koko vuorokauden ajan. Etenkin yön aikana tapahtuvaa perusaineenvaihduntaa varten oltava riittävästi insuliinia, jotta aamun paastoverensokeri olisi normaali.

17

Perusinsuliinin käyttö?

Käytetään joko pitkä- tai keskipitkävaikutteista insuliinia. Annetaan pienin annos, jolla verensokeri saadaaan pysymään tavoite tasolla ennen aterioita ja yöllä.

18

Milloin perusinsuliiniannosta piennennetään? Entä suurennetaan?

- Pienennetään jos toistuvia hypoglykemioita ennen aterioita ja yöllä
- Lisätään jos toistuvia liian suuria veren sokeriarvoja ennen aterioita ja yöllä.

19

Ateriainsuliini?

Pika- tai lyhytvaikutteinen insuliini; annostellaan syötävän hiilihydraattimäärän mukaan.
Aamuisin tarvittava määrä voi olla suurempi ja illalla pienempi kuin muina ajankohtina.
Annostus aina yksilöllinen.

20

Pika- eli korjausinsuliini?

Hyvästä hoidosta huolimatta sokeriarvot voivat vaihdella niin, että niitä tulee korjata pikainsuliinilla; vaihtelu voi liittyä esimerkiksi stressiin.
Jos sokeripitoisuus ennen ateriaa tavoitetasoa suurempi, voidaan ateriainsuliinin lisäksi ottaa pieni määrä pikainsuliinia.

21

Missä tilanteissa insuliinin tarve voi olla lisääntynyt?

Akuutit infektiot, akuutit yleissairaudet, traumat ja kuukautiskierron premenstruaalivaihe.
Tällöin veren sokeripitoisuutta seurataan tiheämmin ja huolehditaan riittävästä hiilihydraattien, insuliinin ja nesteen saamisesta.

22

Insuliinihoidon toteuttamistavat?

- Perusinsuliinihoito
- Ateriainsuliinihoito
- Monipistoshoito
- Sekoiteinsuliinihoito
- Insuliinipumppuhoito.

23

Insuliinihoidon toteuttamistavat 1/5: perusinsuliinihoito?

Pitkävaikutteinen insulini 1-2 kertaa vuorokaudessa; iltainsuliinihoito perusinsuliinihoitomalli.
Tavoitteena saada veren glukoosipitoisuuden paastoarvo oikealle tasolle.
Insuliiniannosta säädellään verensokerin mittausten perusteella.

24

Insuliinihoidon toteuttamistavat 2/5: ateriainsuliinihoito?

Pikavaikutteinen insuliini aterioiden yhteydessä. Tavoitteena estää aterian aiheuttama verensokeripitoisuuden kasvu.
Annoksen säätelyssä verensokeri mitataan ennen ateriaa ja 2 tuntia sen jälkeen. Myös aterian hiilihydraattimäärä vaikuttaa annokseen.

25

Insuliinihoidon toteuttamistavat 3/5: monipistoshoito?

Perusinsuliinin ja ateriainsuliinin yhdistelmä.

26

Insuliinihoidon toteuttamistavat 4/5: sekoiteinsuliinihoito?

Pyritään korvaamaan perus- ja ateriainsuliini. Ei suositella yleen tyypin 1 diabeteksen hoitoon, muuten kuin lapsipotilaille.

27

Insuliinihoidon toteuttamistavat 5/5: insuliinipumppu?

Insuliinipumppu antaa siihen laitetun määrän insuliinia rasvakudokseen katetrin kautta. Katetri vaihdetaan tarvittaessa, vähintään 3 päivän välein.
Katetrin kautta annetaan pika- ja lyhytvaikutteista insuliinia jatkuvana infuusiona. Ateriainsuliinit kerta-annoksina pumpun kautta juuri ennen aterioita.
Potilaalla tulee olla tarvittavat pistovälineet ja insuliinit pumppuhäiriön varalta.

28

Insuliinishokin hoitoon lääke?

Glukagoni, kauppanimi Glucagen®.
Glukagoni hormonivalmiste, joka vapauttaa maksasta sokeria verenkiertoon.

29

Hypoglykemian lääkehoito?

Rypälesokeri, kauppanimi Siripiri®.

30

Ketoasidoosi?

Happomyrkytys, insuliinin puutteesta johtuva myrkytystila.
Sokeripitoisuus kohonnut, happojen eli ketoaineiden määrä lisääntynyt veressä ja virtsassa.
Voi johtaa tajuttomuuteen eli koomaan.

31

Ketoasidoosinn oireet ja hoito?

Oireet huohottava hengitys, vatsakivut ja tajunnan häiriöt.
Hoitona välittömästi insuliini- ja nestehoitoa sairaalassa.

32

Insuliinishokki?

Vaikea tajunnanhäiriö, taustalla liian alhainen verensokeri. Mahdollinen kun potilas käyttää insuliinia tai haiman insuliinin eritystä lisääviä tabletteja.

33

Insuliinishokin ensiapu?

Kylkiasento, posken limakalvoille siirappia.
Paras ensiapu s.c. tai reisilihakseen pistettävä glukagoniruiske, joka potilaalla itsellään mukana.
Potilas välittömästi sairaalahoitoon.

34

Insuliinishokkia edeltävät yleensä hypoglykemiasta johtuvat seuraavat insuliinituntemukset?

- Heikotus, kalpeus
- Vapina ja hikoilu
- Ärtyneisyys ja levottomuus
- Epäselvä puhe
- Näön hämärtyminen
- Horjuva liikkuminen.

35

Esimerkiksi mitä välittömästi antaa insuliinishokkipotilaalle?

- 4-8 palaa sokeria tai 2-4 palaa rypälesokeria
- Lasillinen täsymehua tai sokerillista virvoitusjuomaa
- Hedelmää tai marjoja, rusinoita
- Jäätelöä tai suklaata.
Parhaiten verensokeripitoisuutta lisää nestemäisenä saatu sokeri.

36

Diabeettinen nefropatia?

Diabeteksen aiheuttama munuaistauti. Hyvä hoitotasapaino ennaltaehkäisee.

37

Diabeetikon omahoitoon kuuluu?

- Verensokerin seuranta
- Ruoan hiilihydraattien määrän arviointi
- Lääkkeiden ottaminen (p.o. ja insuliini)
- Liikunta
- Jalkojen hoito
- Säännölliset seurantakäynnit diabeteshoitajalla ja lääkärillä.

38

Pikainsuliini (kauppanimi NovoRapid®)?

- Vaikutus 10-20 minuutissa
- Kestää 3-5 tuntia
- Juuri ennen ateriaa tai heti jälkeen
- Lisäksi tarvitaan 2-4 perusinsiliinipistosta tai 1-2 pitkävaikutteista insuliinipistosta vuorokaudessa.

39

Lyhytvaikutteinen insuliini (kauppanimi Actrapid®)?

- Vaikutus 30-60 minuuttia
- Vaikutus kestää 5-8 tuntia
- Annos 20-30 minuuttia ennen ateriaa
- Suositellaan pistettävän vatsan alueelle.

40

Pitkävaikutteinen insuliini (kauppanimi Protaphane®)?

- Vaikutus alkaa 1-2 tunnissa
- Vaikutus kestää 10-24 tuntia.

41

Ylipitkävaikutteinen insuliini (kauppanimi Lantus® ja Levemir®)?

- Vaikutus alkaa 1-4 tunnissa
- Kestää 12-26 tuntia.

42

Sekoiteinsuliini (kauppanimi Humalog Mix ja NovoMix®)?

Vaikutuksen alkamisnopeus ja sen kesto riippuvat lyhyt- ja pitkävaikutteisen insulinien määrästä.