Colors Flashcards Preview

Vietnamese > Colors > Flashcards

Flashcards in Colors Deck (12)
Loading flashcards...
1

màu

color

2

màu đen

black

3

màu trắng

white

4

màu xanh lá cây

green

5

màu xanh da trời

blue

6

màu đỏ

red

7

màu vàng

yellow

8

màu cam

orange

9

màu tím

purple

10

màu nâu

brown

11

màu xám

grey

12

màu đen và trắng

black and white