Drægtighedspatologi - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Drægtighedspatologi - Færdig > Flashcards

Flashcards in Drægtighedspatologi - Færdig Deck (22)
Loading flashcards...
1

Nævn de 2 mulige årsager til, at der kan forekomme abort, samt eksempler herpå

1. Maternel sygdom: stort set alle infektioner, der giver feber, non-infektiøst kan det det skyldes manglende hormonel support (CL dør)
2. Føtal sygdom: Div. agens, noninfektiøst oftest genetisk eller grundet spontane misdannelser

2

Nævn de hyppigste bakterier, der kan give infektioner i placenta og foster, og lede til aborter hos kvæg

1. Brucella: Ej i DK, nekrotiserende placentitis
2. Campylobacter fetus subsp. veneralis: abort, pyometra mm
3. Coxiella burnetii (Q-feber): sporadiske tilfælde, abortfeber
4. Oppertunistiske patogener, eks. listeria monocytogenes, s. aureus, streptococcus spp, salmonella, Arcanobacterium pyogenes med flere

3

Nævn de mulige patogeneser for bakterielle infektioner i foster/livmoder/placenta

1. Hæmatogen (hyppigst drøvtyggere + svin) - optages i tarm, spredes til placenta, og derfra kan opstå føtal septikæmi, hvis agens føres via navlestrengen
2. Ascenderende (hyppigst hos hest da kort cervix)
3. Transplacental overførsel (ved placentainfektion), bakterier "vokser" direkte over placenta, koloniserer amnionsvæsken, herfra angribes hud, efterfølgende lunger.

4

Nævn den svamp, der hyppigst leder til abort, samt den generelle patogenese for svampe

Aspergillus Fumigatus
Optages i GI --> hæmatogen spredning til placenta --> Transplacental spredning, kolonisering af hud med ringormslignende læsioner, både nekrotiserende placenta og hud.

5

Nævn de tre hyppigste vira, der leder til abort hos ruminanter, samt patoanatomisk udseende

1. BVD = Bovin Virus Diarre virus, kun få mikroskopiske læsioner, non-suppurativ inflammation, kan give misdannelser hos neonatale (cerebellær hypoplasi mm)
2. BDV = Border Disease Virus, får. som BVD hos kvæg
3. Bovin Herpes Virus-1, ødem og inklusionslegemer i placenta, fostret får disseminerede nekroser, lungeødem, splenomegali, inklusionslegemer

6

Forklar de tre begreber "Embryogen død", "Abort" og "Dødsfødsel"

Embryogen død = tidlig død i embryonale stadie, abort = fosterdød inden fosteret er udviklet nok til at kunne overleve udenfor livmoderen. Dødfødsel = fosterdød efter foster er udviklet nok til at kunne overleve udenfor livmoderen.

7

Forklar begrebet "Mummificering", samt mulige årsager

Indtørret foster, farves mørkt grundet nedbrudt hæmoglobin. Knogler ses tydeligt, moderdyret påvirkes ikke. Mulige årsager er virus (BVD (bo), parvovirus (su)) eller ikke infektiøse årsager (eks. hos hest ved tvillingedrægtighed)

8

Forklar begrebet "Maceration", samt mulige årsager

Opløsning af bløddele, blødt og henflydende foster, putrid lugt. Altid infektion med proteolytiske/forrådnelsesbakterier til stede. Ascenderende infektion via åbent cervix. Moderdyret påvirkes, sekundært forgiftning, pyometra, endometritis eller peritonitis (penetrerende knogledele)

9

Nævn de 2 hyppigste årsager til embryonal død, og kom med eksempler

1. Infektiøse årsager: Campylobacter, Tritrichomonas, ureaplasma eller andet nonspecifikt agens
2. Ikke-infektiøst er hyppigste årsag kromosomfej

10

Nævn de hos heste 6 artsspecifikke årsager, der findes til aborter

- Insufficient niveau af serum progesteron
- Equint Herpesvirus 1
- Muskuloskeletalt syndrom
- Thyroideahyperplasi
- Tvillingedrægtighed
- Anomalier i forbindelse med navlestrengen

11

Nævn de hos kvæg 3 artsspecifikke årsager, der findes til aborter

- Brucella Abortus
- Campylobacter Foetus
- Tritrichomonas Foetus

12

Nævn de hos svin 2 artsspecifikke årsager, der findes til aborter

- Leptospirose
- Parvovirus

13

Navn de 5 bakterier, der kan lede til ascenderende infektioner til uterus og placenta hos hopper

- Hæmolytiske streptokokker
- E. Coli
- Pseudomonas
- Klebsiella
- Staphylococcus

14

Forklar patogenesen for en abort grundet Brucella fra handyret (alle arter)

Brucella er lokaliseret til de hanlige kønsorganer (kan her give orchitis) --> smitter ved parring, giver placentitis og nekrotiserende inflammationer

15

Forklar patogensen og patoanatomisk udseende for en abort grundet Brucella Suis

Venerisk (køssygdom) eller hæmatogen spredning efter oralt optag. Prædiletion for knogler og led, kasseøse og nekrotiske læsioner. Granulomer og multiple hyperplastiske lymfoide noduli i endometriet. Mukupurulent excudat, endometriets kirtler dilateres af mucus + leukocytter, endometritis kan også ses udenfor drægtighed

16

Forklar det patoanatomiske udseende af placenta + foster ved en svampeinfektion

Allantochorin fortykket + brun, senere indskrumpet og skrøbelig. Tykke læderagtige hvid/gule områder i amnion, evt. plaques på fosterets ud, kan ligne ringorm.

17

Forklar det makro- og mikroskopiske udseende af en infektion med Equin Herpes Virus 1, samt patogenesen for denne

Multiple små nekroser, intranuklære inklusionslegemer. Lymfoid nekrose i milt, thymus og lymfeknuder. I uterus infarktion af endometriet grundet tromboser, ødem og infiltration af immunceller. Hos foster fokal levernekrose, pneumoni og follikulær hyperplasi af milten
Infektion ved kolonisering af uterine endothelceller -->infektion af foster herfra

18

Forklar udseendet af et foster, der er aborteret grundet klassisk svinepest, samt hvor virus kan findes

Fosterdød og fostermisdannelser, men ingen læsioner ellers, evt. mikroskopisk ses lymfocytær infiltration i hjerte og hjerne. Virus lokaliseret til endothelceller, findes derfor teoretisk i alle organer

19

Hvad er SMEDI en forkortelse for?

stillbirth, mummification, embryonic death, infertility

20

Forklar konsekvensen af en infektion med Porchin Parvovirus hos svin

Kan lede til SMEDI, ved infektion inden dyrerne er immunkompetente kan ses udbredte nekroser, inflammationer, dannelse af inklusionslegemer i lever, lunger, nyrer og cerebellum, ødem og blødninger til kropshuler

21

Forklar patogenesen bag PRRS, hvad ætiologien er, samt hvad det patoanatomiske udseende er

Transplacental infektion af svinefostre, skyldes Arterivirus.
Hæmorragi i navlestrengen, oftest ingen læsioner hos dødfødte, men læsioner kan ses hos levende kuldsøskende (ascites, hydrothorax, arteriitis i bl.a. hjerte, lunger og nyrer). Kan lede til mummifikationer.

22

Forklar hvad EVA kan lede til, samt hvad forkortelsen står for

Equin Viral Arteriitis Virus, leder til abort, men normalt ses der ingen føtale læsioner.