Spot Flashcards Preview

Special Patologi > Spot > Flashcards

Flashcards in Spot Deck (16)
Loading flashcards...
1

(Hud, svin)

Beskriv præparatet; Hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad kendetegner denne form for vækst hos svin?

Sortfarvet udvækst, over niveau. Udgår fra hud, ej skarpt afgrænset.

Fokalt hudmelanom

Hos svin er de stort set altids benigne (melanocytom), selvom den der kan findes sortfarvning i regionale lymfeknuder. Udgår fra melanocytter,  

2

(Hjerte, kvæg)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er dette præparat især kendetegnende for?

Fedtet på hjertets overflade = struktur som géle, Serøst, ændret konsistets

Serøs Fedtatrofi

Er kendetegn for dyr, der i længere tid har været i negativ energibalance (kaketiske dyr) - undervægtige dyr.

3

(Uterus, so)

Beskriv præparatets udseende; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er årsagen til fosterets udseende (nederste venstre hjørne)

Tilbageholdt foster ligger som indhold i det ene horn, der ses også tegn på infektion i uterusvæggen. 

Fostermaceration med sekundær kronisk endometritis

Skyldes ascenderende infektion med proteolytiske bakterier, der har ledt til maceration/forrådnelse af det tilbageholdte foster. Sekundær spredning til endometriet. 

4

(Uterus, so, med alle fostre. Normalt udseende endometrie)

Forklar hvad der ses på billedet; hvad er der tale om, og hvilken agens er mest sandsynlig?

Foster omgivet af almindeligt udseende væv.

Fostermumification

Sandsynlige agens: Parvovirus (PRRS) (ej proteolytisk, derfor ej maceration)

5

(Radius, columna, ribben - svin)

Beskriv præparaterne; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er kendetegnet for netop disse tra placeringer af denne type læsion? 

Pusansamlinger i knoglevævet

Kronisk apostematøs osteomyelitis 

Kendetegn for disse tre steder er, at det er her en osteomyelitis hyppigst sætter sig (i vækstlinjerne i de lange rørknogler, i columnae, og i den costechondrale overgang på ribben)

6

(Øre, gennemskåret - svin)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad den mest sandsynlige årsag? 

Fortykket øre med normal brusk - granulationsvæv hele vejen rundt langs huden, 

Aurikulær Elephantiasis

Årsagen er sandsynligvis hudinfektion med E.Coli

7

(Øre, gennemskåret - svin)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad den mest sandsynlige årsag?

Øret har et "knudret" udseende, er meget fortykket. Ørebrusken er spaltet. 

Kronisk Othæmatom/Blomkålsøre/Blodøre

Årsagen er sandsynligvis traume

8

(Hjerte, opskåret - svin)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, hvordan kan denne hænge sammen med nyreinfarkter, og hvad er den sandsynlige årsag til opståen af læsioner i begge organer? 

Der ses endocardiale forandringer, ej fra klappen.

Kronisk, tromboserende endocarditis

Tromber, der løsriver sig, kan ende i nyrerne, hvor de kan danne infarkter ved at aflukke for ilten til dele af nyren (ved blokade af blodkar). Mest sandsynlige årsag er infektion med enten Rødsygebakterien eller Streptococcus Suis (ej abcessdannende) 

9

(Hjerte, opskåret - svin)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er årsagen til, at der er opstået en endocarditis, samt dilation, der ses i aorta? 

Venstre ventrikel voldsomt fortykket, dilateret aorta over forsnævring, meget lille lumen i ventrikel. Der ses desuden inflammation i endocardiet. 

Subaortal stenose med sekundær koncentrisk hypertrofi og endocarditis

Endocarditis kan opstå ved stenoser, da der er ændret blodflow i dette område, og dermed mulighed for, at bakterier nemmere kan aflejres. Dilationen skyldes at blodet bliver ophobet inden stenosen --> udviddelse. 

10

(Hjerte, svin)

Beskriv præparatets overflade; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er den mest sandsynlige årsag til dette? 

Overfladen af hjertet er dækket af fibrin, ved gennemskæring ses et lysere lag, som er bindevæv - ligger ovenpå pericardiet. 

Kronisk, diffus, fibrinøs pericarditis

Mest sandsynlige årsag er infektion med Mycoplasma Hyopneumoniae

11

(Tyrekalv, gennemskåret klov - alle 4 ben med samme udseende)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er årsagen til dette?

Den normale parrallelitet, der ses imellem klovkapsel og knogle er ikke til stede. Klovens overflade er dækket af "riller", nederst ses osteolyse. Inflammation imellem kapsel og knogle.

Kronisk, deformerende laminitis/pododermatitis

Den mest sandsynlige årsag er, at kroppens egne makrofager og osteoklaster er skyld i deformationen

12

(Nyre, svin - bilateralt ens)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, den mest sandsynlige årsag, og hvad kendetegner det stadie, som nyren er i? 

 

Svullen nyre, forstørrede uden processer, Der ses petecchier, men ej meget tydelige blødninger ellers. 

Subakut glomerulonefritis

Mest sandsynlige årsag er udfældning af immunkomplekser (immunmedieret). Nyren er subakut i stedet for akut eller kronisk, da der er blødninger, men ikke nok til at det er akut, og der endnu ikke er tegn på kronicitet

13

(Nyre, svin - bilateralt ens)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er den mest sandsynlige årsag?

Diffuse forandringer i hele nyren, let forstørrede, bindevæv ses. Hvidlige. 

Kronisk, fibroserende glomerulonefritis

Mest sandsynlige årsag er udfældning af immunkomplekser (immunmedieret)

14

(Nyre, svin)

Ved opskæring sås striber igennem cortex. Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er den mest sandsynlige årsag til dette? 

Processer ses på overfladen, som ej er ensartede. Lyse med hæmorragisk randzone. 

Akut, leukolymfocytær pyelonefritis

Mest sandsynlige årsag er en ascenderende infektion med E.coli - leder til infiltration af leukocytter, der danner de hvide områder

15

(M. Masseter, okse - opbladdet)

Beskriv præparatet; hvad er den patoanatomiske diagnose, og hvad er årsagen til dene? 

Der ses en grøn/gul process i musklen, sandsynligvis grundet infiltration med eosinofile

Kronisk, fokal eosinofil myositis

Årsagen er sandsynligvis infektion med en oksetinte (Taenia Saginata, som er larve af Cysticercus Bovis), som danner en blære - den er nu gået til grunde. Differential diagnose: Sarcocystis (protozoe)

 

16