Peritoneum - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Peritoneum - Færdig > Flashcards

Flashcards in Peritoneum - Færdig Deck (11)
Loading flashcards...
1

Nævn de 6 former for lidelser, der kan ses i forbindelse med peritoneum

1. Peritonitis
2. Hæmoperitoneum
3. Ascites (=hydroperitoneum)
4. Fremmedlegemer
5. Abdominal fedtvævsnekrose
6. Neoplasier

2

Beskriv de 4 (5) patogeneser, der kan lede til peritonitis

1. Hæmatogen spredning til bughulen, ofte infektion i alle serøse flader
2. Lymfogen spredning
3. Lokal overgriben
4. Direkte implantation af mikroorganismer, eks. traume, tarmindhold mm, der er i direkte kontakt med peritoneum
5. Desuden migrerende parasitter --> parasitært betinget peritonitis

3

Nævn de parasitter, som kan forekomme i relation til peritoneum

1. Fasciola Hepatica (decideret del af migrationsfase)
2. Strongylus Edentatus + Equinus (eq)
3. Setaria Equina (eq)
4. Div. bændelorme (vigtigst: Taenia hydatigena) --> cisticerkose-blærer

4

Beskriv den virus, der kan give peritonitis hos kat

Felint Infektiøst Peritonitisvirus (coronavairus) = FIP.
Effusiv = Våd FIP: Dannelse af immunkomplekser, der fagocyteres, virusreplikation og cytokinfrigørelse. Perivaskulære læsioner, da immunkomplekser er placeret her
Non-effusiv = Tør FIP: Dominans af cellulær immunitet, dissemineret pyogranulomatøs inflammation

5

Nævn de tre hyppigste noninfektiøse årsager til opståen af peritonitis

1. Kemisk beskadigelse (galde eller urin)
2. Enzymatisk (pancreasenzymer)
3. Fremmedlegemer

6

Hvilke sequelae kan der ses til en peritonitis?

Adhærencer grunden fibrineksudation, manglende fibrinolyse og adynamisk ileus. Med andre ord: alle organer hæftes sammen og fast til bugvæggen.

7

Hvad betyder "Hæmoperitoneum", og hvad kan lede til det(3)?

= Tilstedeværelse af blod i peritonealhulen.
1. Traumatiske læsioner
2. Neoplasier (især hæmangisarkomer) --> koaguleret blod
3. Forgiftninger med antokoagulantia --> ukoaguleret blod

8

Hvad betyder "Ascites", og hvad kan lede til det(3)?

= Hydroperitoneum, øget mængde væske/transudat i peritonealhulen
1. Nedsat drænage
2. Øget produktion, primært ved ændrede hydrostatiske trykgradienter
3. Generaliseret ødem, typisk grundet underernæring --> hypoproteinæmi

9

Hvilke mulige endogene fremmedlegemer kan findes i relation til peritoneum (4)?

1. Tarmindhold
2. Urin
3. Galde
4. Fostre

10

Nævn og beskriv de fire hovedtyper for abdominal fedtvævsnekrose

1. Enzymatisk fedtvævsnekrose: sequelae til pancreasskade, giver områder med hårdt, gulligt, tørt fedtvæv
2. Fokal fedtvævsnekrose: Indiopatisk, muligvis grunde tkompression
3. Massiv fedtvævsnekrose: Fedtvævet ændrer karakter og bliver hårdt
4. Steatitis/pansteatitis: Subkutane fedt rammes

11

Nævn og beskriv de to primære former for neoplasi, der ses i forbindelse med peritoneum

1. Mesotheliom: Malign tumor udgående fra serosaglader, ofte multicentrisk med spredning ai bughulen
2. Lipomer: Benigne, ikke egentlig neoplasi, kan blive pendulerende