Lunger - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Lunger - Færdig > Flashcards

Flashcards in Lunger - Færdig Deck (59)
Loading flashcards...
1

Beskriv lidelsen "Verminøs bronchitis" i forhold til det patoanatomiske udseende

Rammer diafragmanlapperne, bronkier med produktion af mucøst exssudat hertil. Sekundært evt. Atelektase + granulomatøs bronkopneumoni, ødem og emfysenudvikling. Migrationslæsioner ses, da parasitter er spredt embolisk. 

2

Beskriv den anatomiske forgrening af bronchierne, fra trachea og ud

Trachea -> Extrapulmonære bronchus -> Interpulmonære bronchus ->Respiratoriske broncoler -> bronchioler -> Alveolar ductus -> Atrium -> Alveolære sæk -> Alveolus

2

Forklar, hvad der kendetegner akutte/subakutte pneumonier patoanatomisk

Karakteriseret ved: 

Rød/rødbrun farve, afficerede lungevæv ofte over eller på samme niveau, som omgivende væv, ofte reaktiv hyperplasi i de regionale lymfeknuder. Ingen tegn på kronicitet.

 

3

Forklar begrebet "Teglstenslunger"

Beskriver det udseende, lunger får ved kroniske staselunger (ophobning af blod). Lungerne får en mørkerød til rødbrun farve. Kan eks. opstå i forbindelse med subaortal stenoser

3

Forklar hvad der kendetegner en "Kronisk Bronkopneumoni"

Ofte lobulære læsioner kranioventralt. Ekssudat kataralsk/mukøst, mukopurulent eller purulent - kan fremtrykkes fra snitflader fra bronkierne. Rødbrun, gråbrun eller grå, forandret lungevæv i eller under niveau med normalt væv.

Atelektaser, bronkieektasi, kroniske abcesser og fibrosering, evt. adhæsiv/fibrinøs pleuritis. 

 

4

Forklar betydningen af  ordet "Sinusitis"

Sinusitis = inflammation i sinus

4

Nævn de forskellige årsager, der kan være til en pneumoni, samt hvilke virus (2) og parasitter (1), der er hyppigst

 • Bakterier
 • Virus (Svineinfluenza, PCV-2)
 • Parasitter (hjerte/lungeorm)
 • Toxiner (Hæmatogent, aerogent)
 • Div. gasser (Aerogent)
 • Fremmedlegemer (perforation)
 • Fejlsynking

6

Forklar betydningen af ordene "Pneumoni", "Bronchiolitis" og "Bronchitis"

 • Pneumoni = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af lungevævet fra bronchiolerne og distalt ud
 • Bronchiolitis = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af bronchier
 • Bronchitis = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af bronchioler

7

Forklar, hvad der kendetegner en "Lobulær Bronchopneumoni"

Respekterer de lobulære grænser, findes overvejende kranioventralt. Et oftest mucupurulente, uni- eller bilaterale. Skarp grænse imellem sygt og raskt væv

8

Beskriv lidelsen "Kalvedifteroid", samt hvilken agens, der står bag

Infektion i mundhule, tunge, svælg eller larynx  (får, kalve). Infektion opstår ofte hos svækkede dyr, med sekundære komplikationer (Feber, afmagring med mere). 

AGENS: Fusobacterium Necrophorum

9

Beskriv lidelsen "Ondartet Lungesyge" (Fibrinnekrotiserende bronkopneumoni), samt agens bag

(Svin). Ofte lobær bronkopneumoni, sjældnere udseende som fokal pneumoni. Hyppigt i diafragmalap. Evt. disseminerede læsioner. Kendetegnet ved overgriben og fibrineksudation til overliggende pleura. Perakut ødematøse og hæmoragiske læsioner. Fibrinekssudation + nekrose.

AGENS: Actinobacillus Pleuropneumoniae

11

Forklar, hvad der kendetegner en bronchopneumoni (overordnet)

Lokalt ekstensive lobære/lobulære læsioner, aerogen, findes overvejende kranioventralt. Starter i overgang mellem bronchioler og alveolære system, spredning til alveoler/bronchier. Uni- eller bilaterale. Kan have Kløverbladstegning

13

Forklar kategoriseringen og ætiologien ved pyogranulomatøse og granulomatøse pneumonier

Er generelt altid kategoriseret som "Fokale Pneumonier", selvom ætiologien ikke nødvendigvis er embolisk, men oftere aerogen (og de dermed burde kategoriseres som bronkopneumonier). Husk at granulomatøs/pyogranulomatøs i virkeligheden er en mikroskopisk diagnose, og ikke en patoanatomisk diagnose (den bruges dog alligevel)

14

Beskriv lidelsen "Kværke", samt hvilken agens der foresager den

Infektion hos hest og andre hovdyr. Giver purulent rhinitis. pharyngitis og laryngitis, kan sprede sig til regionale lymfeknuder, hvor den kan give apostematøs lymphadenitis.

Evt. overgriben til luftpose, sinus og lunger, ellers ophørelse af infektionen + afheling. 

AGENS: Staphylococcus equi subsp. equi

15

Beskriv lidelsen "Snive", samt nævn hvilken agens der foresager den

Heste og andre hovdyr, andre dyr/mennesker kan også inficeres (zoonose). Giver fokal, pyogranulomatøs rhinitis (næsehule), afheler og efterlader stjerneformede ar (kendetegn).

Læsionerne kan spredes til længere nede i luftvejene. Generalisereret infektion kan forekomme (metastatiske læsioner i forskellige organer, affektion af hud og lymfeknuder). Anmeldepligtig

AGENS: Burkholderia Mallei

16

Forklar begrebet "Postmortel hypostase"

Postmortel blodophobning i de dekline (nederste) dele af kroppen grundet tyngdekraften - ses tydeligt i lungerne. Er IKKE en patologisk tilstand, men blot blod der er løbet til post mortem

17

Forklar begrebet "Subpleural atelektase"

Er, når lungerne efter dødens indtraf falder sammen, dvs. at luften siver ud af de subpleurale dele efter døden - IKKE en en patologisk tilstand, selvom vævet ikke kan flyde, og virker mørkere end normalt lungevæv.

18

Forklar hvad der kan kan lede til Disseminerede læsioner uden makroskopisk indhold hos svin (fokal pneumoni-type)

Disseminerede læsioner uden makroskopisk synligt indhold  er enten: 

 • Disseminerede røde læsioner (ej makroskopisk synligt indhold). Er enten slagteblødninger (ej forøget tekstur), eller akut manifestation af akut pneumoni, grundet bakterier (embolisk, forøget tekstur)
 • Disseminerede læsioner grundet parasitinfektion i den akutte fase (Ascaris Suum). Evt. parasit i centrum

19

Forklar hvilke to årsager, der kan være til at lungevævet er lufttomt (og dermed ikke flyder)

 1. Atelektase = tab af luft i alveolerne, de er fortættede (konsoliderede). Kan ske både som en del af en patologisk tilstand (der vil altid være atelektase, når der er eksuddation i lungevævet), eller postmortelt 
 2. Ekssudation til alveolerne = Hvis alveolerne er fyldt med ekssudat, er der ikke plads til luften også. 

Begge dele leder til, at lungerne får en øget tekstur. 

20

Forklar, hvad der kendetegner en "Fokal Pneumoni"

Seperate læsioner, uni-, bi- eller multifokale, evt disseminerede, hvis jævn fordeling. Læsioner har altid fast centrum,  som enten består af pus eller nekrotisk væv.

Kan forveksles med bronchopneumonier (skelnes via ætiologien, da bronchopneumonier er aerogene) Embolisk ætiologi, hvis læsionerne er dissemineret .

21

Forklar, hvad der kendetegner en "Lobær Bronchopneumoni"

Respekterer ikke lobulære grænser, meget aggresive, kan krydse igennem alveolevæggen - leder til skader på kar, og derfor er lobære bronchopneumonier ofte kendetegnet ved at være fibrinøse. Overvejende kranioventralt. Uni- eller bilateral. Hyppigt ses fibrinøs ekssudation til pleura. Overgang mellem sygt og rask væv er uklar

22

Forklar, hvad der kendetegner en "Interstitiel Pneumoni", samt hvad der er hyppige årsager. 

Diffuse pneumonier, aerogene eller hæmatogene (ej emboliske). Bilaterale. Vanskeligt at erkende, at det er denne type pneumoni makroskopisk - histologisk er den meget karakteristisk: Hyperplasi af Type II Pneumocytter, samt septal- og interstitiel infiltration og fibrose i det kroniske stadie.

Årsager hyppigt virus, antigen-antistofkomplekser, gasser og endotoxiner.

23

Beskriv forsvaret i lungerne (specifikt og uspecifikt)

 • Uspecifikke forsvar: Nys, host, mucucillilær clearance af partikler Makrofager (alveolære, PIM = pulmonære intravaskulære makrofager), surfactant protein A og D, Uspecifikke humorale faktorer i lungesekretet, opretholdelse af normal flora
 • Specifikke forsvar: Tonsiller, BALT og diffust lymfoidt væv, tracheobronchale lymfeknuder, antistoffer

24

Forklar lidelsen "Atrofisk Rhinitis", og nævn de to mest almindelige agens (forekommer samtidig), der er årsag til denne.

Rhinitis (= inflammation i næsen), leder til nedbrydelse af næseknogler og -brusk. Deformation, giver patologi i ductus lacrimales (ender med at løbe mere end normal), atrofi af conchae, deviation af næseskillevæggen. 

Agens: Bordatella Bronchiseptica, Pasteurella Multocida (toxinproducerende - nysesyge) - optræder sammen, da Bordatella forbedre rmulighederne for Pasteurellaen 

25

Nævn de hyppige parasitter, der giver anledning til læsioner i lungerne hos svin

 • Metastrongylus spp
 • Ascaris suum
 • Artsfremmede rundorm (Toxocara spp.)
 • Echinococcus granulosus (anmeldepligtig)

26

Beskriv det makroskopiske udseende af en granulomatøs/pyogranulomatøs inflammation i lungerne, og nævn hvilke agens, der kan lede til denne type vævsreaktion

(Altid fokale pneumonier, uanset ætiologi). Grålige, halvtransperante, få milimeter store, disseminerede læsioner. Kan forveksles med lymfocytinfiltration. Proliferativt præg (differential diagnose: neoplasmer). 

AGENS: Mycobacterium Avium (læsioner er mineraliserede), subsp. avium, Actinomyces bovis, Actinobacillus lignieresii, rhodococcus equi og svampe. Sjældne: Mycobacterium tubuerculosis, Mycobacterium Bovis (anmeldepligtig)

27

Forklar betydningen af ordet "Pleuritis", samt årsager til, at dette kan opstå

Pleuritis = Inflammation i pleura

 • Hovedårsag er sekundær overgriben fra andre organer og væv i thorax, eks. lunger. 
 • Ved generaliserede tilstande, eks. septikæmi/blodforgiftning.
 • Ved hæmatogen ætiologi (Giver bilaterale læsioner)

28

Nævn de hyppigste neoplasmer og non-neoplastiske proliferationer, der forekommer i de øvre luftveje

 • Nasale  og paranasale cyster (hest): Kan lede til destruktion og kompression
 • Nasale polypper:  I relation til kronisk inflammation i næsehulen
 • Viralt betinget papillomatose (larynx): Giver Papillomer, kan i princippet ramme alle steder med pladeepithel
 • Ethmoidale karcinomer: Fra næsehulen/sinusser

29

Nævn de hyppigste neoplasmer, der forekommer i nedre luftveje, samt  i/på pleura

 • Primært lungeneoplasme, ses som stor neoplasme med mindre sattelitneoplasme (sjældent)
 • Pulmonal Karcinomatose/adenomatose (ætiologi: retrovirus, ældre får - er primært lungeneoplasme, men virusinduceret)
 • Metastatiske, sekundære neoplasmer:
  • Uteruscarcinom (især hos kvæg), Metastatisk malign melanom, Schwannomer, Lymfosarkomer
 • Neoplasmer udgående fra mesothelium (fra pleura og peritoneum)
 • "Gardiner" --> fibøse og filamentøse dannelser på pleura visceralis (kvæg)

30

Nævn de mest almindelige agens, der leder til "Verminøs Bronchitis" hos kvæg, små ruminanter og svin

 • AGENS (kvæg): Adulte rundorme, Dictycaulus viviparus
 • AGENS (Får og geder - små ruminanter): Adulte rundorme, Dictycaulus filaria, Protostrongylus rufescens
 • AGENS (svin): Metastrongylus spp - Primært svin fra udeopdræt (regnorm er mellemvært)