Lunger - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Lunger - Færdig > Flashcards

Flashcards in Lunger - Færdig Deck (59):
1

Beskriv lidelsen "Verminøs bronchitis" i forhold til det patoanatomiske udseende

Rammer diafragmanlapperne, bronkier med produktion af mucøst exssudat hertil. Sekundært evt. Atelektase + granulomatøs bronkopneumoni, ødem og emfysenudvikling. Migrationslæsioner ses, da parasitter er spredt embolisk. 

2

Beskriv den anatomiske forgrening af bronchierne, fra trachea og ud

Trachea -> Extrapulmonære bronchus -> Interpulmonære bronchus ->Respiratoriske broncoler -> bronchioler -> Alveolar ductus -> Atrium -> Alveolære sæk -> Alveolus

2

Forklar, hvad der kendetegner akutte/subakutte pneumonier patoanatomisk

Karakteriseret ved: 

Rød/rødbrun farve, afficerede lungevæv ofte over eller på samme niveau, som omgivende væv, ofte reaktiv hyperplasi i de regionale lymfeknuder. Ingen tegn på kronicitet.

 

3

Forklar begrebet "Teglstenslunger"

Beskriver det udseende, lunger får ved kroniske staselunger (ophobning af blod). Lungerne får en mørkerød til rødbrun farve. Kan eks. opstå i forbindelse med subaortal stenoser

3

Forklar hvad der kendetegner en "Kronisk Bronkopneumoni"

Ofte lobulære læsioner kranioventralt. Ekssudat kataralsk/mukøst, mukopurulent eller purulent - kan fremtrykkes fra snitflader fra bronkierne. Rødbrun, gråbrun eller grå, forandret lungevæv i eller under niveau med normalt væv.

Atelektaser, bronkieektasi, kroniske abcesser og fibrosering, evt. adhæsiv/fibrinøs pleuritis. 

 

4

Forklar betydningen af  ordet "Sinusitis"

Sinusitis = inflammation i sinus

4

Nævn de forskellige årsager, der kan være til en pneumoni, samt hvilke virus (2) og parasitter (1), der er hyppigst

 • Bakterier
 • Virus (Svineinfluenza, PCV-2)
 • Parasitter (hjerte/lungeorm)
 • Toxiner (Hæmatogent, aerogent)
 • Div. gasser (Aerogent)
 • Fremmedlegemer (perforation)
 • Fejlsynking

6

Forklar betydningen af ordene "Pneumoni", "Bronchiolitis" og "Bronchitis"

 • Pneumoni = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af lungevævet fra bronchiolerne og distalt ud
 • Bronchiolitis = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af bronchier
 • Bronchitis = Inflammatorisk tilstand med primær affektion af bronchioler

7

Forklar, hvad der kendetegner en "Lobulær Bronchopneumoni"

Respekterer de lobulære grænser, findes overvejende kranioventralt. Et oftest mucupurulente, uni- eller bilaterale. Skarp grænse imellem sygt og raskt væv

8

Beskriv lidelsen "Kalvedifteroid", samt hvilken agens, der står bag

Infektion i mundhule, tunge, svælg eller larynx  (får, kalve). Infektion opstår ofte hos svækkede dyr, med sekundære komplikationer (Feber, afmagring med mere). 

AGENS: Fusobacterium Necrophorum

9

Beskriv lidelsen "Ondartet Lungesyge" (Fibrinnekrotiserende bronkopneumoni), samt agens bag

(Svin). Ofte lobær bronkopneumoni, sjældnere udseende som fokal pneumoni. Hyppigt i diafragmalap. Evt. disseminerede læsioner. Kendetegnet ved overgriben og fibrineksudation til overliggende pleura. Perakut ødematøse og hæmoragiske læsioner. Fibrinekssudation + nekrose.

AGENS: Actinobacillus Pleuropneumoniae

11

Forklar, hvad der kendetegner en bronchopneumoni (overordnet)

Lokalt ekstensive lobære/lobulære læsioner, aerogen, findes overvejende kranioventralt. Starter i overgang mellem bronchioler og alveolære system, spredning til alveoler/bronchier. Uni- eller bilaterale. Kan have Kløverbladstegning

13

Forklar kategoriseringen og ætiologien ved pyogranulomatøse og granulomatøse pneumonier

Er generelt altid kategoriseret som "Fokale Pneumonier", selvom ætiologien ikke nødvendigvis er embolisk, men oftere aerogen (og de dermed burde kategoriseres som bronkopneumonier). Husk at granulomatøs/pyogranulomatøs i virkeligheden er en mikroskopisk diagnose, og ikke en patoanatomisk diagnose (den bruges dog alligevel)

14

Beskriv lidelsen "Kværke", samt hvilken agens der foresager den

Infektion hos hest og andre hovdyr. Giver purulent rhinitis. pharyngitis og laryngitis, kan sprede sig til regionale lymfeknuder, hvor den kan give apostematøs lymphadenitis.

Evt. overgriben til luftpose, sinus og lunger, ellers ophørelse af infektionen + afheling. 

AGENS: Staphylococcus equi subsp. equi

15

Beskriv lidelsen "Snive", samt nævn hvilken agens der foresager den

Heste og andre hovdyr, andre dyr/mennesker kan også inficeres (zoonose). Giver fokal, pyogranulomatøs rhinitis (næsehule), afheler og efterlader stjerneformede ar (kendetegn).

Læsionerne kan spredes til længere nede i luftvejene. Generalisereret infektion kan forekomme (metastatiske læsioner i forskellige organer, affektion af hud og lymfeknuder). Anmeldepligtig

AGENS: Burkholderia Mallei

16

Forklar begrebet "Postmortel hypostase"

Postmortel blodophobning i de dekline (nederste) dele af kroppen grundet tyngdekraften - ses tydeligt i lungerne. Er IKKE en patologisk tilstand, men blot blod der er løbet til post mortem

17

Forklar begrebet "Subpleural atelektase"

Er, når lungerne efter dødens indtraf falder sammen, dvs. at luften siver ud af de subpleurale dele efter døden - IKKE en en patologisk tilstand, selvom vævet ikke kan flyde, og virker mørkere end normalt lungevæv.

18

Forklar hvad der kan kan lede til Disseminerede læsioner uden makroskopisk indhold hos svin (fokal pneumoni-type)

Disseminerede læsioner uden makroskopisk synligt indhold  er enten: 

 • Disseminerede røde læsioner (ej makroskopisk synligt indhold). Er enten slagteblødninger (ej forøget tekstur), eller akut manifestation af akut pneumoni, grundet bakterier (embolisk, forøget tekstur)
 • Disseminerede læsioner grundet parasitinfektion i den akutte fase (Ascaris Suum). Evt. parasit i centrum

19

Forklar hvilke to årsager, der kan være til at lungevævet er lufttomt (og dermed ikke flyder)

 1. Atelektase = tab af luft i alveolerne, de er fortættede (konsoliderede). Kan ske både som en del af en patologisk tilstand (der vil altid være atelektase, når der er eksuddation i lungevævet), eller postmortelt 
 2. Ekssudation til alveolerne = Hvis alveolerne er fyldt med ekssudat, er der ikke plads til luften også. 

Begge dele leder til, at lungerne får en øget tekstur. 

20

Forklar, hvad der kendetegner en "Fokal Pneumoni"

Seperate læsioner, uni-, bi- eller multifokale, evt disseminerede, hvis jævn fordeling. Læsioner har altid fast centrum,  som enten består af pus eller nekrotisk væv.

Kan forveksles med bronchopneumonier (skelnes via ætiologien, da bronchopneumonier er aerogene) Embolisk ætiologi, hvis læsionerne er dissemineret .

21

Forklar, hvad der kendetegner en "Lobær Bronchopneumoni"

Respekterer ikke lobulære grænser, meget aggresive, kan krydse igennem alveolevæggen - leder til skader på kar, og derfor er lobære bronchopneumonier ofte kendetegnet ved at være fibrinøse. Overvejende kranioventralt. Uni- eller bilateral. Hyppigt ses fibrinøs ekssudation til pleura. Overgang mellem sygt og rask væv er uklar

22

Forklar, hvad der kendetegner en "Interstitiel Pneumoni", samt hvad der er hyppige årsager. 

Diffuse pneumonier, aerogene eller hæmatogene (ej emboliske). Bilaterale. Vanskeligt at erkende, at det er denne type pneumoni makroskopisk - histologisk er den meget karakteristisk: Hyperplasi af Type II Pneumocytter, samt septal- og interstitiel infiltration og fibrose i det kroniske stadie.

Årsager hyppigt virus, antigen-antistofkomplekser, gasser og endotoxiner.

23

Beskriv forsvaret i lungerne (specifikt og uspecifikt)

 • Uspecifikke forsvar: Nys, host, mucucillilær clearance af partikler Makrofager (alveolære, PIM = pulmonære intravaskulære makrofager), surfactant protein A og D, Uspecifikke humorale faktorer i lungesekretet, opretholdelse af normal flora
 • Specifikke forsvar: Tonsiller, BALT og diffust lymfoidt væv, tracheobronchale lymfeknuder, antistoffer

24

Forklar lidelsen "Atrofisk Rhinitis", og nævn de to mest almindelige agens (forekommer samtidig), der er årsag til denne.

Rhinitis (= inflammation i næsen), leder til nedbrydelse af næseknogler og -brusk. Deformation, giver patologi i ductus lacrimales (ender med at løbe mere end normal), atrofi af conchae, deviation af næseskillevæggen. 

Agens: Bordatella Bronchiseptica, Pasteurella Multocida (toxinproducerende - nysesyge) - optræder sammen, da Bordatella forbedre rmulighederne for Pasteurellaen 

25

Nævn de hyppige parasitter, der giver anledning til læsioner i lungerne hos svin

 • Metastrongylus spp
 • Ascaris suum
 • Artsfremmede rundorm (Toxocara spp.)
 • Echinococcus granulosus (anmeldepligtig)

26

Beskriv det makroskopiske udseende af en granulomatøs/pyogranulomatøs inflammation i lungerne, og nævn hvilke agens, der kan lede til denne type vævsreaktion

(Altid fokale pneumonier, uanset ætiologi). Grålige, halvtransperante, få milimeter store, disseminerede læsioner. Kan forveksles med lymfocytinfiltration. Proliferativt præg (differential diagnose: neoplasmer). 

AGENS: Mycobacterium Avium (læsioner er mineraliserede), subsp. avium, Actinomyces bovis, Actinobacillus lignieresii, rhodococcus equi og svampe. Sjældne: Mycobacterium tubuerculosis, Mycobacterium Bovis (anmeldepligtig)

27

Forklar betydningen af ordet "Pleuritis", samt årsager til, at dette kan opstå

Pleuritis = Inflammation i pleura

 • Hovedårsag er sekundær overgriben fra andre organer og væv i thorax, eks. lunger. 
 • Ved generaliserede tilstande, eks. septikæmi/blodforgiftning.
 • Ved hæmatogen ætiologi (Giver bilaterale læsioner)

28

Nævn de hyppigste neoplasmer og non-neoplastiske proliferationer, der forekommer i de øvre luftveje

 • Nasale  og paranasale cyster (hest): Kan lede til destruktion og kompression
 • Nasale polypper:  I relation til kronisk inflammation i næsehulen
 • Viralt betinget papillomatose (larynx): Giver Papillomer, kan i princippet ramme alle steder med pladeepithel
 • Ethmoidale karcinomer: Fra næsehulen/sinusser

29

Nævn de hyppigste neoplasmer, der forekommer i nedre luftveje, samt  i/på pleura

 • Primært lungeneoplasme, ses som stor neoplasme med mindre sattelitneoplasme (sjældent)
 • Pulmonal Karcinomatose/adenomatose (ætiologi: retrovirus, ældre får - er primært lungeneoplasme, men virusinduceret)
 • Metastatiske, sekundære neoplasmer:
  • Uteruscarcinom (især hos kvæg), Metastatisk malign melanom, Schwannomer, Lymfosarkomer
 • Neoplasmer udgående fra mesothelium (fra pleura og peritoneum)
 • "Gardiner" --> fibøse og filamentøse dannelser på pleura visceralis (kvæg)

30

Nævn de mest almindelige agens, der leder til "Verminøs Bronchitis" hos kvæg, små ruminanter og svin

 • AGENS (kvæg): Adulte rundorme, Dictycaulus viviparus
 • AGENS (Får og geder - små ruminanter): Adulte rundorme, Dictycaulus filaria, Protostrongylus rufescens
 • AGENS (svin): Metastrongylus spp - Primært svin fra udeopdræt (regnorm er mellemvært)

31

Forklar begrebet "Pimpstenslunge"

Beskriver lunger, der er mineraliserede. Prominerede over normale lungevæv, lyst til hvid, forøget tekstur. Knitrer under kniven ved opskæring (derfor pimpsten - piver som pimpsten), ofte sekundært til Paratuberkulose

 

32

Forklar begrebet  "Slagteblødninger"

Beskriver akutte blødninger, der kan forekomme i forbindelse med slagtning. Er palpatorisk upåfaldende, fremstår blot som blødninger i lungevævet (ej patologiske). Ses også i andre væv, eks. lever- og nyrevæv. 

33

Nævn de hyppigste agens, der kan lede til en "Kronisk Bronchopneumoni"  hos henholdsvis kvæg og svin (viralt/bakterielt)

 • Kvæg: Ofte viralt, eks. Bovin resp. syncytial virus, sekundære bakterielle infektioner:Arcanobacterium pyogenes, P. Multocida, Histophilus Somni
 • Svin: Kan være viral med sekundær bakteriel infektion, hyppigst dog bronkopneumonien Mycoplasma Hyopneumoniae, efterfulgt af andre bakterielle infektioner (s. Aureus, Steptococcusm P. Multocida) 

34

Forklar betydningen af ordet "Lymphadenitis"

Lymphadenitis = inflammation/infektion af lymfeknuder, ses ofte i regionale lymfeknuder efter spredning
 

35

Forklar betydningen af ordet "Tracheitis" 

Tracheitis = inflammation i trachea /luftrøret
 

36

Forklar betydningen af ordet "Rhinitis"

Rhinitis = inflammation i næsen (mere præcist i næseslimhinden)

37

Forklar betydningen af ordet "Stomatitis"

Stomatitis = Inflammation i mundhulen/mundhulens slimhinder

38

Nævn de hyppigste bakterier, der kan lede til pneumoni, samt mulige infektionsveje (patogenesen)

 Hyppige bakterier: S. Aureus, P. Multocida, Mannheimia Haemolytica

Mulige patogeneser: Aerogent, hæmatogent, overgriben, embolisk

39

Forklar hvad der kan kan lede til Disseminerede læsioner med synligt indhold hos svin (fokal pneumoni-type)

Ses ved: 

 • Bakterier i centrum med nekrose/pus-dannelse
 • Parasitter ved centrum med fibrøst væv, også kaldet parasitære ar. Kroniske fase
   

40

Forklar hvad der kan kan lede til Disseminerede, grålige læsioner hos svin (fokal pneumoni-type)

Ses ved:

 • Parasitter ved lymfadenpathier (ved persisterende lymfocytinfiltration)
 • Aviær tuberkulose

41

Nævn de hyppige parasitter, der giver anledning til læsioner i lungerne hos kvæg

 • D. Viviparus
 • Artsfremmede rundorm (Ascaris Suum, Toxocara spp.)
 • Echinococcus granulosus (anmeldepligtig)

42

Forklar betydningen af ordet "Aerocystidis"/"Aerolulitis"

Inflammation i luftposen

43

Nævn de to former for paralyse (strubepibning), der ses i larynx

 • Idiopatisk (primær) equin larynx paralyse: Skyldes Axonopathi (forstyrrelse af axonets normalfunktion) af venstre N. Recurrens med atrofi af især venstre m. Cricoarytneoideus. Årsag til axonopathien ukendt
 • Sekundær equin larynxparalyse: Axonopathi af venstre og/eller højre N. Recurrens. Kan have forskellige årsager, eks. sekundært til Kværke, Aerolulitis (inflammation i luftposen)

44

Forklar kort om virusinfektioner i de forreste dele af uftvejene

Talrige, findes hos alle dyrearter (eks. Herpesvirus), rammer ofte flere dele af luftvejene samtidig. Oftest kan man vaccinere sig ud af det, og tit er det det ukomplicerede forløb, der ses hos inficerede dyr - derfor ses dyr med virusinfektioner sjældent ved sektion.

45

Nævn den hyppigste årsag til akut forløbende bronchitis

Virusinfektioner af forskellig art

46

Nævn de hyppigste årsager til kronisk bronchitis

 • Sekundære bakterielle infektioner (eks. efter en virusinfektion)
 • Allergisk reaktion, astoa (primært hund og kat)
 • Bronchitis forårsaget af D. Viviparus

47

Nævn den hyppigste årsag hos kalve til akut forløbende og akut patologisk Bronchiolitis

Respiratorisk Syncytial virus (BRSV), giver bronchointestinal pneumoni

48

Nævn de hyppigste årsager til kronisk forløbende Bronchiolitis

 • Sekundære bakterielle infektioner (eks. i forbindelse med virusinfektion)
 • RAO/COPD = Reocurrent Airway Obstruction. Hos heste, ses sammen med emfysem

49

Nævn de hyppigste Sequelae (følgeeffekter) af betændelsestilstande i bronchier og bronchioler

 • Bronchieektasi (udvidelse af bronkier): Enten sakkulær (kun til den ene side) eller cylindrisk (hele vejen rundt). Kan skyldes pusdannelse til bronkierne - ligner abcesser, men er det ikke, da det er i præformet hule
 • Bronchiolitis fibrosa obliterans (obstruktion af luftveje grundet indlejring af fibrøst væv)
 • Atelektase (luften kan ikke komme ned i lungerne, lufttomt væv)
 • Emfysem (luften kan ikke komme ud af lungerne)

50

Forklar lidelsen RAO/COPD hos heste patologisk

Kan enten give emfysem eller atelektase. Der vil ses akkumulation af celler (stigning i bægerceller og granulocytter), skyldes irritation af luftveje, eks. grundet svampesporer. Der kan også ses epithelhyperplasi. Leder til at hesten får alvorlige vejrtrækningsproblemer

51

Beskriv patogenesen ved bronchieektasi

Som følge/sequelae af betændelse/inflammation i bronchierne (starter ofte i den bronkoalveolære overgang). Brusken i bronchierne nedbrydes grundet inflammatoriske reaktion (bl.a. grundet enzymer fra neutrofile granulocytter) - leder til at støtten til bronchierne forsvinder --> ektasi. Yegn på kronicitet, da nedbrydelse sker langsomt. 

52

Forklar begrebet "Atelektase" (ej subpleural atelektase), samt hvilke typer der findes

Manglende eller ufuldstændig udvidelse af lungevæv --> kollaps af lungevæv. 

 • Kongenital/føtal atelektase: Når luftvejene ikke under fødslen åbner sig som de skal, eks. hvis respirationscentret er påvirket
 • Erhverver atelektase: Som følge af eks. obstruktion, kompression (ved thympani) eller hypostatisk (hvis man eks. ligger ned og ikke kan få luft nok til at udvidde lungerne)

53

Forklar begrebet "Emfysem", samt hvilke typer der findes

En slags hyperinflation - når der i de distalt terminale bronchioler ses forøget luftmængde og destruktion af septae

 • Primær emfysem: Findes ej hos vores husdyr
 • Sekundær emfysem: Som følge/sequelae til andre lidelser
  • Alveolære/vesikulære emfysem: i forbindelse med RAO/COPD
  • Interstitielle emfysem: (kvæg), udvikles sekundært til den alveolære emfysem

54

Nævn de 6 cirkulationsforstyrrelser, man kan se i lungerne

 1. Hyperæmi
 2. Kongestation: Stase, hypostase
 3. Lungeødem: Hæmodynamisk eller permabilitetsændring
 4. Blødninger
 5. Aspiration af blod
 6. Embolier --> tromber --> infarkter

55

Nævn de hyppigste årsager til, at der opstår blødninger i lungerne

 • Kongestion
 • Ved schok (septikæmi)
 • Slagteblødninger (non-lesion)
 • Anstrengelsesblødninger (hest)

56

Forklar hvordan der kan opstå lungeødem (hæmodynamisk eller permabilitets-relateret)

 • Hæmodynamisk: Ved væske"overload", eks. ved kongestiv hjerteinsufficiens eller tryk på drænerede lymfekar --> væsken skal løbe et eller andet sted hen, og enderm bl.a. i lungerne som ødem. Kan desuden ses hos dyr aflivet med barbiturater (pentobarbital)
 • Permabilitet: Ved inflammation/infektioner, eller ved skade på pneumocytter, intoksikation eller lignende. Permabiliteten i lungerne ændrer sig, ødelægger balancen --> ødem

57

Nævn de 6 hyppigste patologiske tilstande, der kan forekomme i pleura/mediastinum

 1. Misdannelser
 2. Mineraliseringer
 3. Væskeophobning
 4. Betændelse
 5. Empyem/pyothorax
 6. Tumorer

58

Nævn spredningsveje af agens til pleura og mediastinum

 • Traumatisk
 • Overgriben
 • Hæmatogent

59

Nævn de agens, der kan give infektion i pleura og mediastinum hos svin

 • M. Hyrohinis
 • M. Hyosynivoia
 • M. Hyopneumoniae
 • Hæmophilus parasuis
 • Streptococcus suis
 • E.coli