Kønsorganer - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Kønsorganer - Færdig > Flashcards

Flashcards in Kønsorganer - Færdig Deck (42)
Loading flashcards...
1

Forklar hvad funktionen er af TDF (Testisdeterminerende faktor) i udviklingen af de hanlige kønsorganer

Stimulerer stamceller til at blive sertoliceller, senere i livet påvirkes det af FSH. Kodes for på region på Y-kromosomet (Sry-gen).

2

Forklar funktionen af MIS (Mullerske inhibitions substans) i udviklingen af de hanlige kønsorganer

Leder til tilbagedannelse af det mullerske system, som ellers findes hos hundyr. Er desuden ansvarlig for først nedstigning af testes (fra bughule til inguinalkanalen).

3

Forklar funktionen af 5Alfa Reduktase

Enzym, der omdanner testetoron til dihydrotestetoron, som efterfølgende leder til den 2. og sidste del af nedstigning af testes, fra inguinalkanalen og til scrotum. Leder også til udvikling af hanlige kønstræk.

4

Forklar funktionen af Leydigceller i forbindelse med udviklingen af hankønsorganer

Leydigceller producerer testetoron, der stimulerer til dannelsen af de Wolffske gange.

5

Nævn de tre måder, som man kan opdele i hankøn og hunkøn

1. Kromosomkøn (XX eller XY)
2. Gonadekøn (ovarier eller testes)
3. Fænotypisk køn (Kønstragt)

6

Beskriv de hyppigste anomalier, som ses i forbindelse med kromosomkøn

1. Abnormiteter i kønskromosom, eks. manglende arm på Y --> hun fænotype, kun rudimentære gonader
2. Duplicitet af kønskromosomer (XXY og XYY) --> hanfænotype, hangonader, men evt. persisterende Mullerske gange og kryptorkisme
3. Kimæredannelse (XX + XY) --> Blanding af han og hunfænotype, og hypoplasi af hanlige kønsorganer

7

Beskriv de hyppigste anomalier, som ses i forbindelse med gonadekøn

1. Hermafroditisme: Begge gonadetyper
eller Blandingsgonader (ovotestis) = blandet væv. Bilateralt, unilateralt eller lateralt (en i hver side)

2. Pseudohermafrodit: kun en type gonader, men modsatte gangsystem

8

Forklar hvad der kendetegner en anomali i forbindelse med fænotypisk køn, og årsagerne til det.

Blanding af kønstragt, men kun en type gonader (XX eller XY), eks. persisterende mullerske gange hos handyr.
Årsager: MIS-forstyrrelse (= giver persisterende mullerskye gange), mangel på 5alfa Reduktase, androgen receptordefekt.

9

Forklar det normale forløb af en testikelnedstigning

Gubernaculum testis (bindevævsforbindelse) binder til testis. Påvirkning med MIS, som får testes til at svulme, og vandre fra bughulen og ned i inguinalkanalen. Derfra kommer endelig påvirkning fra testetoron, som leder til nedstigning igennem inguinalkanalen, og ned i scrotum.

10

Nævn de hyppigste misdannelser, der ses i forbindelse med testes, samt de to andre grupper af patologi, der kan ses i testes

1. Duplicitet
2. Agenesi (mangel)
3. Ektopiske (ude af plads)
4. Heterotopi (udvikling på forkert sted)
5. Kryptorkisme

Udover misdannelser: Hypoplasi og degeneration

11

Nævn de hyppigste årsager til kryptorkisme

1. Arveligt
2. Fejl i udviklingen af Gubernaculum
3. Testikulær hypoplasi
4. Østrogenpåvirkning in utero
5. Forsinket umbilicuslukning
6. Nedsat blodtilførsel

12

Nævn de hyppigste årsager til testikelhypoplasi

1. Kryptorkisme
2. Intersex (hermafrodit)
3. Nutrionelt
4. Genbundet
5. Endokrine forstyrrelser
6. Kromosomfejl (XXY eller XX/XXY)

13

Nævn de lokale årsager, der kan lede til testikeldegeneration/atrofi

1. Varme (inflammation)
2. Obstruktioner (aplasier eller skader)
3. Nedsat blodforsyning
4. Inflammation

14

Nævn de systemiske årsager, der kan lede til testikeldegeneration/atrofi

1. Feber og underernæring (Vit. A og zink mangel)
2. Hormonforstyrrelser
- Hypofyse/hypothalamusforstyrrelser
- LH (leydigcelle- og testetoronforstyrrelse)
- FSH-forstyrrelser (Sertolicelle- og Testetoronbindende hormonforstyrrelse)
3. Sertolicelletumorer --> øget østrogendannelse --> degeneration
4. Toksisk påvirkning

15

Forklar hvad der sker, hvis der sker et brud på Blod/testesbarrieren (hvor sertolicellerne også findes),

Ved spermatogenesen udskiftes overfladeantigenerne på sædcellerne - de kan derfor ikke længere genkendes af værten, og vil ses som fremmedlegemer. Hvis der sker brud på blod/testesbarrieren, vil kroppens immunsystem få adgang til sædcellerne, og der vil udvikles anti-sperma antistoffer --> nedsat frugtbarhed, evt. autoimmun orchitis (inflammation i testes).
Ved udslip af sædceller ses granulomatøs reaktion.

16

Nævn de hyppige årsager, der kan lede til brud på blod/testesbarrieren

1. Vasektomi
2. Obstruktioner
3. Traume
4. Neoplasi
5. Inflammation

17

Hvad betyder "Oophoritis"?

Inflammation i ovariet, forekommer meget sjældent

18

Nævn de tre hyppigst forekommende læsioner, der ses i forbindelse med vagina og vulva

1. Cyster
2. Ødemer
3. Infektion med Herpesvirus --> pustler + exanthem

19

Forklar udseendet af en akut Endometritis

Uterusslimhinden er hyperæmisk + ødematøst fortykket. Eksudat af forskellig karakter kan ofte findes, evt. ses nekrose og fibrinreaktion på serosafladen.

20

Nævn de to mulige differentialdiagnoser til pyometra

1. Hydrometra
2. Mucometra

21

Hvad betyder Pyosalpinx?

Pus i æggelederen, enten for sig selv eller samtidig med pyometra.

22

Forklar hvad "Tilbageholdt efterbyrd" betyder

Tilbageholdelse af den føtale del af placenta - er altid tilbageholdt, hvis der også er tilbageholdt foster, men kan (især hos kvæg) også ses efter fødsel, efter få timer vil efterbyrden blive inficeret, og der kan udvikles endometritis

23

Forklar begrebet "Mummifikation"

Tilbageholdt foster, der bliver indtørret, da væsken resorberes. Fosteret ender med at ligne knogler med læderlignende beklædning omkring. Moderdyret er normalt ikke påvirket, kan opstå uden infektion, men også grundet eks. virus.

24

Forklar begrebet "Maceration"

Tilbageholdt foster, inficeret. Altid tale om en pyogen infektion --> endometritis. Bløddele bliver henflydende til pusholdig, ildelugtende masse med knogledele (fare for penetration af uterus). Ofte påvirkning af moderdyret. Infektion med proteolytiske bakterier, leder til den putride lugt.
Emfysem kan ses i fosteret, hvis der er infektion med gasproducerende Clostridium Spp.

25

Nævn de tre former for læsioner, der kan forekomme i uterus

1. Uterusprolaps
2. Uterusruptur
3. Uterustorsion
(de to første oftest i forbindelse med fødsel)

26

Forklar, hvad der sker ved et uterusprolaps

Der vil hurtigt opstå betydelige cirkulationsforstyrrelser, den blottede slimhinde bliver traumatiseret og inficeret --> udvikling af akut endometritis, der kan udvikle sig til septikæmi. Schokudvikling grundet overrivne uterusarterier (blodtab),

27

Forklar, hvad der sker ved en uterusruptur

Ses ofte ved reponering af prolaps (tilbageskub), ved fødselshjælp eller ved fostermaceration. Skaden medfører peritonitis, rupturen kan sekundært inficeres.

28

Forklar, hvad der sker ved en uterustorsion

Torsion kræver, at der er noget i uterus, der så kan snore omkring sit indhold --> stase. Ved torsion med foster som indhold, dør fosteret oftest.

29

Forklar begrebet "Subinvolution" i forbindelse med drægtighedspatologi

Når dyret efter fødslen bliver ved med at føde, fordi throboblasterne har invaderet det underliggende væv.

30

Forklar begrebet "Adenomyose"

Når endometriet vokser ned i Lamina Muscularis, ses ved gentagne drægtigheder, og nedsætter fertiliteten.