Mælkekirtlernes Patologi - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Mælkekirtlernes Patologi - Færdig > Flashcards

Flashcards in Mælkekirtlernes Patologi - Færdig Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvad består "Smegma" af?

Sekret at keratiniserede celler, der udskilles og danner prop i patkanalen.

2

Forklar mælkens udførselsvej igennem yveret

Tubualveolære kirtler --> Mælkegange --> ductus lactiferosus --> Mælecisterner --> Anular fold --> Patcisterne --> Patkanal

3

Hvad betyder "Mamilitis"?

Inflammation i pattehuden

4

Hvad betyder "Papilitis"?

Inflammation i pattekanalen

5

Hvad betyder "Cisternitis"?

Inflammation i cisternen i yveret

6

Hvad betyder "Galactophoritis"?

Inflammation i mælkegangene

7

Hvad betyder "Mastitis"?

Inflammation i yverets sekretoriske væv

8

Nævn de 4 hyppigste agens, der leder til mastitis

1. Staphylococcer
2. Streptococcer
3. Coliforme bakterier, herunder E.coli + salmonella
4. Arcanobacterium Pyogenes

9

Hvilke tre grupper opdeles mastitis i, og hvad betyder opdelingen?

1. Smitsom mastitis: Agens overlever kun kortvarigt udenfor mammae, smitte via kontakt, sidder ofte lidt oppe i yveret. Eks. S. Aureus.
2. Miljømastitis: Agens findes i miljøet, kan opformeres udenfor mammae
3. Smitsom/Miljø: En blanding af ovenstående, eks. salmonella

10

Hvilke patogeneser kan lede til mastitis, og hvilken en er hyppigst?

1. Ascenderende (hyppigst!)
2. Perkutane infektioner, der spredes via lokal overgriben
3. Hæmatogent (meget sjældent)

11

Hvad kendetegner en gangrænøs mastitis foresaget af S. Aureus hos kvæg?

Udover at være gangrænøs, ses der mørkfarvning af huden. Yveret kan blive helt sort, og de nekrotiske områder kan være helt kødede at se på.

12

Hvad kendetegner en gangrænøs mastitis foresaget af coliforme bakterier (eks. M. Hæmolytica) hos kvæg?

Udover at være gangrænøs ses der blødninger og fibrineksudation

13

Hvad kan lede til gangrænøs mastitis, og hvordan kendetegnes en sådan patoanatomisk?

Skyldes enten infektion med S. Aureus eller coliforme bakterier. Akut ses sepsis, kronisk ses demarkation, sequestration og indkapsling af nekrotiske væv. Vævet ødelægges af toksiner, så bakterier kan komme ind under og proliferere --> tromboser

14

Hvad kan lede til en purulent apostematøs mastititis eller en pyogranulomatøs mastitis (4 agens)?

1. Streptococcer
2. S. Aureus
3. Coliforme bakterier
4. Arcanobacterium Pyogenes (Trueperella)

15

Hvad kendetegner en mastitits foresaget af E. Coli?

Der ses specielt betændelse omkring cisterner og mælkegange. Aggresiv form med toksin produktion er hæmoragisk og fibrinøs, bliver senere nekrotiserende. Endotoksinpåvirkning --> trombose i kar. Når der komme rimmunrespons "gemmer" bakterierne sig intracellulært, indtil immunrespons er drevet over --> infektionen kan reaktiveres,

16

Hvad dækker begrebet "Yversvamp" over?

En pyogranulomatøs inflammation, vævet er fibrinøst med gule foci/abcesser. Kronisk ses knudret forløb grundet fibrosering af yveret = yversvamp

17

Hvilke 6 former for infektioner ses der i relation til huden på yver og patter?

1. Papillomatose
2. Bovin herpesmamillitis, grundet Bovin herpesvirus-2
3. Falske kokopper, grundet parapoxvirus
4. Bovin papulær stomatitis, parapoxvirus, der overføres til patter + yver fra kalven
5. Kontagiøs pustulær dermatitis, orf - er zoonose
6. Sommersår hos kvæg, grundet filariaarter