Fordøjelsessystemet - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Fordøjelsessystemet - Færdig > Flashcards

Flashcards in Fordøjelsessystemet - Færdig Deck (53)
Loading flashcards...
1

Hvilke tre muligheder er der ved nekrose og ødem udelukkende lokaliseret til caecum og colon hos hest?

1. Clostridium Perfringens
2. Salmonella

Hvis de to ovenstående er negative ved dyrkning:
3. Colitis X

2

Nævn de dele af fordøjelsessystemet, der hører til den nonglandulære del

Mundhule, svælg, spiserør, formaver, dele af ventriklen (øvre del af GI)

3

Nævn de dele af fordøjelsessystemet, der hører til den glandulære del

Løbe, ventrikel, tynd- og tyktarm

4

Hvilke tre ting øger risikoen for en generaliseret spredning af en infektion GI?

- Hvis infektionen er lokaliseret til glandulære del
- Hvis dyret er spædt
- Hvis læsionen er dybdegående

5

Nævn de mulige inféktiøse årsager, der kan lede til læsioner i mundhule og svælg

- Virale
- Bakterielle
- Svampe
- Parasitter

6

Nævn de mulige noninfektiøse årsager, der kan lede til læsioner i mundhule og svælg

- Misdannelser
- Fysisk og kemiske beskadigelser; kan være indgangsport for infektion
- Hyperplasier
- Neoplasier

7

Hvad betyder "Stomatitis"

Inflammation i mundhulen

8

Hvad betyder "Gingivitis"?

Inflammation i gummerne

9

Hvad betyder "Periodontitis"?

Betændelse omkring tænderne, med tab af knoglevæv i tandalveolerne

10

Hvad betyder "Pulpitis"

Inflammation i pulpahulen, placeret inde i tanden

11

Hvad betyder "Glossitis"?

Inflammation i tungen

12

Hvad betyder "Pharyngitis"?

Inflammation i pharynx

13

Hvad betyder "Sialodenitis"

Inflammation i spytkirtel

14

Hvad betyder "Oesophagitis"?

Inflammation i oesophagus

15

Hvad betyder det, hvis en læsion er vesikulær?

Der dannes en intraepithel cyste (evt. bulla hvis den er større)

16

Hvad betyder det, hvis en læsion er erosiv?

Overfladisk tab af hud uden gennembrud af stratum basale

17

Hvad betyder det, hvis en læsion er ulcerativ?

Profund tab af epithel med blotlæggelse eller tab af stratum basale

18

Hvad betyder det, hvis en læsion er papuløs?

Forekomst af papler, kendetegnet ved fokal inflammation placeret intraepithelialt.

19

Nævn de fire hyppigste former for vesikulære stomatitter (mundhulen), samt hvad der er fælles for dem alle

1. Mund- og klovsyge: Picornavirus, klovbærende dyr
2. Vesikulær stomatitis: Rhabdovirus, drøvtyggere, svin, heste, udvikling til erosioner og ulcerationer
3. Vesikulært exanthem: Calicivirus. svin, trynen
4. Swine Vesicular Disese/Smitsomt blæreudslæt: Svin, Enterovirus

Er meget smitsomme og anmeldepligtige, men ikke fatale

20

Nævn de fire hyppigste former for erosive/ulcerative stomatitter (mundhulen), samt hvad der er fælles for dem alle

1. Bovin Virus Diarre/Mucosal Disease (drøvtyggere)
2. Ondartet katarrfeber (fårets herpesvirus, hos drøvtyggere, ikke anmeldepligtig)
3. Kvægpest (alle klovbærende dyr)
4. Blue Tongue (Drøvtyggere, overføres med mitter)

Nogle er farlige og anmeldepligtige, andre er ikke - men de kan ikke differentieres fra hinanden makroskopisk.

21

Nævn de to hyppigste former for papulær stomatitis, samt hvad der er fælles for dem

1. Bovin papuløs stomatitis: Kvæg
2. Ecthyma contagiosum/orf: Får, zoonose, forekommer også på vommen og distalt på lemmerne

De er begge almindeligt forekommende

22

Hvilken bakterie har hyppigt indgangsport via tandfrembrud?

Fusobacterium Necrophorum

23

Hvilken bakterie giver trætunge, og hvad kaldes dette også?

Actinobacillus Lignieresii, kaldes også Bløddelsaktinomykose/Pyogranulomatøs glossitis

24

Hvordan er en pyogranulomatøs inflammation opbygget?

1. Agens omgivet af kolpelag
2. Neutrofile granulocytter
3. Makrofager, epitheloide celler og kæmpeceller
4. Lymfocytter og plasmaceller
5. Indkapsling (fibroblaster + kollagene tråde)

25

Hvilken bakterie giver kæbeaktinomykose, og hvordan er det makroskopiske udseende?

Actinomyces bovis
Ses som pyogranulomatøøs osteomyelitis, kæben er forstørret, og der dannes pusholdige hulheder

26

Hvad betyder "Agnathia"?

Mangel på underkæbe

27

Hvad betyder "Prognathia"?

Underkæben er forlænget

28

Hvad betyder "Megaesophagus", og hvad er årsagen?

Forstørret spiserør.
Kan være sekundært kongenital (sekundært til persisterende aortabue), eller sekundært erhvervet, eks. ved dybdegående infektioner i oesophaus, der leder til svækket muskulatur

29

Hvilke kemiske og fysiske skader kan der forekomme i mundhulen?

Ulceration og perforationer grundet fremmedlegemer, eks. tungepiercing
Forvoksede hjørnetænder
Vomacidose --> ulcerativ gastritis (Reflux oesophagitis)
Indtagelse af ætsende stoffer, eks. natriumhydroxid

30

Nævn de 3 hyppigst forekommende former for neoplasi/hyperplasi, der kan forekomme i mundhulen

1. Gingival hyperplasi, ses især hos brachyocephale hunde
2. Pladecellecarcinomer, metastaserer hyppigt
3. Melanomer, nogle er ikke pigmenterede