Fordøjelsessystemet - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Fordøjelsessystemet - Færdig > Flashcards

Flashcards in Fordøjelsessystemet - Færdig Deck (53):
1

Hvilke tre muligheder er der ved nekrose og ødem udelukkende lokaliseret til caecum og colon hos hest?

1. Clostridium Perfringens
2. Salmonella

Hvis de to ovenstående er negative ved dyrkning:
3. Colitis X

2

Nævn de dele af fordøjelsessystemet, der hører til den nonglandulære del

Mundhule, svælg, spiserør, formaver, dele af ventriklen (øvre del af GI)

3

Nævn de dele af fordøjelsessystemet, der hører til den glandulære del

Løbe, ventrikel, tynd- og tyktarm

4

Hvilke tre ting øger risikoen for en generaliseret spredning af en infektion GI?

- Hvis infektionen er lokaliseret til glandulære del
- Hvis dyret er spædt
- Hvis læsionen er dybdegående

5

Nævn de mulige inféktiøse årsager, der kan lede til læsioner i mundhule og svælg

- Virale
- Bakterielle
- Svampe
- Parasitter

6

Nævn de mulige noninfektiøse årsager, der kan lede til læsioner i mundhule og svælg

- Misdannelser
- Fysisk og kemiske beskadigelser; kan være indgangsport for infektion
- Hyperplasier
- Neoplasier

7

Hvad betyder "Stomatitis"

Inflammation i mundhulen

8

Hvad betyder "Gingivitis"?

Inflammation i gummerne

9

Hvad betyder "Periodontitis"?

Betændelse omkring tænderne, med tab af knoglevæv i tandalveolerne

10

Hvad betyder "Pulpitis"

Inflammation i pulpahulen, placeret inde i tanden

11

Hvad betyder "Glossitis"?

Inflammation i tungen

12

Hvad betyder "Pharyngitis"?

Inflammation i pharynx

13

Hvad betyder "Sialodenitis"

Inflammation i spytkirtel

14

Hvad betyder "Oesophagitis"?

Inflammation i oesophagus

15

Hvad betyder det, hvis en læsion er vesikulær?

Der dannes en intraepithel cyste (evt. bulla hvis den er større)

16

Hvad betyder det, hvis en læsion er erosiv?

Overfladisk tab af hud uden gennembrud af stratum basale

17

Hvad betyder det, hvis en læsion er ulcerativ?

Profund tab af epithel med blotlæggelse eller tab af stratum basale

18

Hvad betyder det, hvis en læsion er papuløs?

Forekomst af papler, kendetegnet ved fokal inflammation placeret intraepithelialt.

19

Nævn de fire hyppigste former for vesikulære stomatitter (mundhulen), samt hvad der er fælles for dem alle

1. Mund- og klovsyge: Picornavirus, klovbærende dyr
2. Vesikulær stomatitis: Rhabdovirus, drøvtyggere, svin, heste, udvikling til erosioner og ulcerationer
3. Vesikulært exanthem: Calicivirus. svin, trynen
4. Swine Vesicular Disese/Smitsomt blæreudslæt: Svin, Enterovirus

Er meget smitsomme og anmeldepligtige, men ikke fatale

20

Nævn de fire hyppigste former for erosive/ulcerative stomatitter (mundhulen), samt hvad der er fælles for dem alle

1. Bovin Virus Diarre/Mucosal Disease (drøvtyggere)
2. Ondartet katarrfeber (fårets herpesvirus, hos drøvtyggere, ikke anmeldepligtig)
3. Kvægpest (alle klovbærende dyr)
4. Blue Tongue (Drøvtyggere, overføres med mitter)

Nogle er farlige og anmeldepligtige, andre er ikke - men de kan ikke differentieres fra hinanden makroskopisk.

21

Nævn de to hyppigste former for papulær stomatitis, samt hvad der er fælles for dem

1. Bovin papuløs stomatitis: Kvæg
2. Ecthyma contagiosum/orf: Får, zoonose, forekommer også på vommen og distalt på lemmerne

De er begge almindeligt forekommende

22

Hvilken bakterie har hyppigt indgangsport via tandfrembrud?

Fusobacterium Necrophorum

23

Hvilken bakterie giver trætunge, og hvad kaldes dette også?

Actinobacillus Lignieresii, kaldes også Bløddelsaktinomykose/Pyogranulomatøs glossitis

24

Hvordan er en pyogranulomatøs inflammation opbygget?

1. Agens omgivet af kolpelag
2. Neutrofile granulocytter
3. Makrofager, epitheloide celler og kæmpeceller
4. Lymfocytter og plasmaceller
5. Indkapsling (fibroblaster + kollagene tråde)

25

Hvilken bakterie giver kæbeaktinomykose, og hvordan er det makroskopiske udseende?

Actinomyces bovis
Ses som pyogranulomatøøs osteomyelitis, kæben er forstørret, og der dannes pusholdige hulheder

26

Hvad betyder "Agnathia"?

Mangel på underkæbe

27

Hvad betyder "Prognathia"?

Underkæben er forlænget

28

Hvad betyder "Megaesophagus", og hvad er årsagen?

Forstørret spiserør.
Kan være sekundært kongenital (sekundært til persisterende aortabue), eller sekundært erhvervet, eks. ved dybdegående infektioner i oesophaus, der leder til svækket muskulatur

29

Hvilke kemiske og fysiske skader kan der forekomme i mundhulen?

Ulceration og perforationer grundet fremmedlegemer, eks. tungepiercing
Forvoksede hjørnetænder
Vomacidose --> ulcerativ gastritis (Reflux oesophagitis)
Indtagelse af ætsende stoffer, eks. natriumhydroxid

30

Nævn de 3 hyppigst forekommende former for neoplasi/hyperplasi, der kan forekomme i mundhulen

1. Gingival hyperplasi, ses især hos brachyocephale hunde
2. Pladecellecarcinomer, metastaserer hyppigt
3. Melanomer, nogle er ikke pigmenterede

31

Nævn mulige agens, som kan give læsioner i formaverne (typer), samt eksempler på hver (3)

1. Virale: Papillomavirus
2. Bakterielle: Fusobacterium Necrophorum, Arcanobacterium Pyogenes
3. Mykotiske: Aspergillus fumigatus

32

Nævn de fire hyppigste former for noninfektiøse læsioner, der forekommer i formaverne

1. Traumatisk reticuloperitonitis (sekundært inficeret)
2. Kemisk beskadigelse, eks. ved akut acidose
3. Papilabnormaliteter, afhænger af foderet

33

Nævn de tre vigtigste udviklingsanomalier, der ses i forbindelse med ventrikel, løbe og tarm

1. Meckels Divertikel: Skyldes manglende tilbagedannelse af den proximale intraabdominale del af blommesækken, mucosabeklædt
2. Enterocystomer: Skyldes manglende tilbagedannelse af den distale intraabdominale del af blommesækken
3. Div. pigmenteringer, bl.a. melanose

34

Nævn de fire vigtigste idiopatiske tilstande i forbindelse med ventrikel, løbe og tarm

1. Intestinalt (mesenterielt) emfysem: Ses som gasfyldte cystiske strukturer i tarmvæg + under serosaflader, er gasfyldte dilaterede lymfekar
2. Muscularishypertrofi: Idiopatisk eller følgetilstand til eks. stenose
3. Intestinale divertikler: Idiopatisk eller ved muscularishypertrofi
4. Universel tarmblødning: Pludselig, massiv tarmblødning (su), noninflammatorisk, påvirker alletarmafsnit (dilateret tarm, ukoaguleret blod)

35

Hvorledes giver mikroorganismer, der ikke direkte går ind og forstyrrer osmotiske balance eller ligende, diarre?

Ved at lede til villusatrofi eller hypersekretion

36

Hvad kan give akutte læsioner i abomasum, og hos hvem ses det hyppigst?

Stress
Behandling med NSAID

Ses hyppigst hos nykælvere

37

Hvilke to parasitter giver hyppigt læsioner i maven hos drøvtyggere?

1. Osertagi Ostertagi
2. Haemonchus contortus

38

Hvilke parasit giver læsioner i den keratiniserede del af hestens ventrikel?

Gasterophilus (Bremselarven)

39

Hvilken parasit giver læsioner i grisens ventrikel?

Svinets røde maveorm (Hyostrongylus rubidus)

40

Hvilken agens giver hyppigt kroniske tarminfektioner hos kvæg, og hvad er det makroskopiske udseende?

Paratuberkulose (Mycobacterium avium supsp. paratuberculosis).
Giver kronisk lepromatøs hyperplastisk enteritis og typhlocolitis (inflammation i caecum + colon), granulomatøs inflammation i lymfekar.

41

Hvad er typisk patogenesen for en kronisk tarminfektion hos hest, og hvilken agens er hyppigt ansvarlig?

Ofte samtidig med apostematøs bronchopneumoni, bakterier hostes op --> sluges og spredes til tarmen.
Rhodococcus Equi, som også giver pneumoni

42

Nævn de tre hyppigste former for infektion i tarmen hos svin

1. Proliferativ enteropati - lawsonia intracellularis
2. Scindysenteri - brachyspira hyodysenteriae
3. Spirokætal diarre - brachyspira pilosicoli

43

Hvilke to parasitter kan give fibrovaskulære plaques i tarmen hos heste, og hvorfor opstår disse?

1. Strongylus Edentatus
2. Små strongylider

Skyldes migrering

44

Hvilken parasit kan give granulomatøse noduli i tyktarmen hos svin?

Knudeorm (Oesophagostomum dentatum)

45

Hvilke to muligheder er der for opståen af en oesophagela stenose, hvis den ikke er medfødt?

1. Fremmedlegemer
2. Obstruktion fra omgivelserne

46

Hvordan opstår en rektal striktur, der primært forekommer hos svin, og hvad kan ses sekundært i foranliggende tarmafsnit?

Der opstår nemt trombose med efterfølgende iskæmi ved rektum grundet manglende anastomoser (forbindelse imellem blodkar). Leder til fibrosering, som gør vævet ufleksibelt --> striktur. Evt. ses dilation af foranliggende tarmafsnit

47

Hvad betyder Proctitis?

Inflammation i rectum

48

Hvilke tre former for neoplasier og proliferationer forekommer i forbindelse med tarmsystemet?

1. Papillomatose: Især i formaverne hos kvæg, kan lede til thympani/trommesyge samt stenoser i spiserøret
2. Pladecellekarcinomer fra ventriklens hvide del (eq)
3. Multicentriske lymfosarkomer: især i ventrikel/løbe og tarm

49

Nævn de seks komplikationer, der typisk kan se i forbindelse med infektion i tarmsystemet

1. Generaliseret infektion ved spredning, både lymfogent og hæmatogent
2. Enterotoksinæmi ved absorption af toksiner fra tarm
3. Afmagring grundet nedsat fødeoptag
4. Dehydrering, da forstyrret væskebalance over tarmen
5. Peritonitis, hvis der sker perforation eks. grundet ulcerationer eller fremmedlegemer
6. Anæmi, som følge af hæmoragiske tilstande, eks. dybe ulcerationer, hæmatofage parasitter, universel tarmblødning

50

Hvilke tre patogeneser kan lede til pancreatitis?

1. Lokal og begrænset inflammation, eks. ved frigivelse af enzymer, autolyse
2. Som følge af lokal overgriben
3. Led i generaliseret tilstand, eks. pyæmi.

51

Beskriv udseendet af en akut pancreatitis

Nekrotisk med omgivende blødninger, sekundært suppurativt respons. Afficerede områder vil fremstå ødematøse og hyperæmiske, fibrinoexcudation. Fedtvævsnekrose og peritonitis ved slem inflammation

52

Beskriv udseendet af en kronisk pancreatitis

Fibrosering og indkapsling af læsionerne, evt. dannelse af adhæsioner.

53

Hvad betyder Pancrealithiasis, og hvorfor opstår dette?

Konkrementdannelse i pancreas
Kan skyldes sekretstase, men sekretstase kan også skyldes konkrementer.