Nervesystemet - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Nervesystemet - Færdig > Flashcards

Flashcards in Nervesystemet - Færdig Deck (45)
Loading flashcards...
1

Hvad er det, der kendetegner symptomer fra CNS i forhold til læsioner ved undersøgelse?

CNS-symptomer hænger ikke nødvendigvis sammen med erkendelige læsioner - ofte vil man ikke finde årsagen i det døde dyr (undtaget menigitis i nogle tilfælde). Er eks. tilfældet ved nogle tilfælde af epilepsi og botulisme.

2

Hvad er vigtigt i forhold til udtagelse af væv til patoanatomisk og histopatologisk undersøgelse fra hjernen?

- Vævet skal være af god kvalitet, dvs. ikke skadet
- Hjernevæv må IKKE frysest
- Hvis prøven skal sendes, kan man køle hele kroppen eller evt. bare hovedet, og så sende det hele, UDEN at udtage hjernen, grundet dens skrøbelighed; der er nemlig intet bindevæv i.
- Nervesystemet må ikke beskadiges
- Prøven skal sendes afsted hurtigt

3

Hvad adskiller en abcess i CNS fra abcesser andre steder?

Ingen fibroblaster i hjernen --> ingen dannelse af bindevævskapsel - i stedet foretager astrocytter astrogliose (øget forgrening), og danner via deres udløbere kapsel.

4

Hvordan sker regeneration i PNS' neuroner, og hvordan er denne regeneration i forhold til regeneration i CNS' neuroner

Det gamle myelin fagocyteres. Swannske celler deler sig, forbinder ender. Øget aktivitet i soma --> cellekroppen svulner, spredning af Nissls substans (RER i neuronerne, granula). Svulmen i axon grundet øget transport. Regeneration, men kortere afstand imellem Ranviers indsnøringer (signaloverførsel dårligere). Centrale neuroner regenererer væsentligt dårligere end perifere.

5

Hvad afhænger regeneration af perifere nerver af?

- Afstanden imellem nerveenderne (perifere nerver kan regenerere med 1-4 mm. dagligt)
- Skadens omfang. Er skaden for voldsom --> arvævsdannelse
- Korrekt vandring af axonenderne (større risiko for fejlvandring ved overrivning vs. overskæring)

6

Forklar funktionen af Astrocytter

Deres fodprocesser omgiver blodkar og danner BBB. De omslutter synapsner, har støttefunktion og indgår i reparation som en slags erstatning for fibroblaster (danner dog ikke bindevæv), reagerer på inflammation via hyperplasi eller astrogliose (øget forgrening), regulerer mikromiljøet.

7

Forklar funktionen af Oligodendrocytter

Er myelin i CNS' hvidesubstans, regulerer mikromiljøet i den grå substans.

8

Forklar hvad forskellen på en primær og en sekundær oligodendrocytskade er (som leder til demyelinisering)

Primær skade = Selektiv skade på oligodendrocytterne
Sekundær skade = Skader på flere komponenter/Wallersk degeneration (den process der forekommer ved afskæring eller afklemning af en del af neuronet)

9

Forklar funktionen af Mikrogliaceller

Hjernens monocytter, ligger normalt i hvilestadie, men udvikles ved skade til immunkompetente celler, der kan fagocytere og præsentere antigen.

10

Forklar hvad en Gittercelle er, samt hvilken oprindelse den kan have

Er hjernens makrofager. Stammer enten fra mikrogliaceller, eller fra blod-monocytter.

11

Nævn de specielle forhold i hjernen

1. Der dannes ikke bindevæv (kun i forbindelse med meningens)
2. Besidder BBB, så svært for agens at penetrere, men også dårligt lokalt immunforsvar, når de er kommet ind.
3. Meget følsomt væv i forhold til iskæmi og metaboliske forstyrrelser, da stort set ingen energireserver
4. Mindre regenerationsevne - og stort set ingen for neuroner
5. Begrænset plads til udviddelse, da kraniekassen = lukket rum
6. Ingen lymfekar i hjernen --> stor betydning i forhold til udvikling af ødemer
7. Høj grad af differentiering --> infektion er ofte specifik.

12

Nævn de 4 former for ødem, der kan forekomme i hjernen

1. Vasogent, ved øget permabilitet
2. Cytotoksisk, ved hydropisk degeneration
3. Hydrostatisk (ender i hydrocephalus), ved øget tryk, så vand trækkes ind
4. Hypoosmotisk, vand trækkes ind i cellerne, der svulner, ses især ved saltforgiftning (cellerne tilpasser sig til øget salt, når de får vand igen når de ikke at tilpasse sig --> vand trækkes ind i celler)

13

Nævn de fire former for cirkulationsforstyrrelser, som kan forekomme i hjernen

1. Hæmorragi (ofte ved systemiske sygdomme)
2. Infarkter (sjældent!)
3. Kongestiv hjernesvulst (medfødt)
4. Ødemer

14

Forklar betydningen af ordet "Polioencephalmalaci"

Nekrose af den grå substans i hjernen

15

Forklar betydningen af ordet "Leukomyelomalaci"

Nekrose af den hvide substans i hjernen

16

Nævn de hyppigste mangeltilstande, der kan lede til degeneratice CNS-symptomer (4)

1. Kobbermangel: Sjældent, især hos lam og gedekid. Ataksi (=manglende koordinering af bevægelse). Degeneration af cerebrum, hjernestamme og rygmarv
2. Magnesiummangel: = Græstetani, ses især i forbindelse med udbinding (bo)
3. Kalciummangel: Kælvningsfeber
4. Tiaminmangel (B1): især hos rovdyr, da drøvtyggere syntetiserer det i vommen. Giver cerebrokortikal nekrose mm.

17

Nævn de hyppigste toksiske læsioner, der kan lede til degenerative CNS-symptomer (3)

1. Saltforgiftning (ved rehydrering, især svin): hjerneødem, neuronnekrose, eosinofil encephalitis
2. Blyforgiftning hos drøvtyggere: Polioencephalomalaci
3. Forgiftning med E.coli toksin: Ødemsyge hos svin --> angiopati (sygdom i kar) --> infarkter

18

Beskriv hvilke former for læsioner forskellige ætiologier kan give:
1. Bakterier
2. Virus
3. Parasitter
4. Svampe + mycobakterier

1. Suppurative
2. Nonsuppurative
3. Nonsuppurative, evt. nekrotiserende
4. Granulomatøse

19

Forklar betydningen af ordet "Encephalopati", samt hvad årsagerne kan være

Diffus hjerneskade grundet iltmangel
Er enten infektiøs eller noninfektiøs

20

Forklar udseendet af en akut Encephalopati

Hjernen er svullen grundet ødem og excudation. Meningens bliver hyperæmiske, ødematøse og uklare, oftest kan der erkendes fibrinopurulent excudat ventralt + i sulci (hjernens fissurer).

21

Forklar udseendet af en kronisk Encephalopati

Der vil ses fibrøs adhæsion til periost + dura mater.

22

Nævn de forskellige former for patogeneser, der kan lede til sygdom i hjernen

1. Hæmatogen.
2. Leukocyte traficking: Transport af agens ind i hjernen i leukocytter
3. Retrograd/ascenderende spredning: spredning via nerverne (intra-axonal), eks. rabies
4. Overgriben: Fra omgivelserne

23

Forklar begrebet "Menigitis" (Lepto- eller Pachy-)

Hjernehindebetændelse
Leptomenigitis = i pia mater
Pachymenigitis = i dura mater

24

Forklar hvilke agens der kan lede til Menigitis (akut, diffus, fibrinopurulent form hos unge dyr og specifikt hos svin)

- Akut diffus fibrinopurulent menigitis: septikæmisk spredning af E.coli, Salmonella spp.
- Specifikt svin: Streptococcus Suis, Hæemophilus parasuis, E.coli

25

Forklar begrebet "Pyocefali/Pyrocephalus"

Forekomst af purulent purulent væske i hjernen

26

Forklar begrebet "Encephalitis" (Leuko- eller Polio-)

Hjernebetændelse
Leukoencephalitis = Betændelse i hjernens hvide del
Polioencephalitis = Betændelse i hjernens grå del

27

Nævn de vigtigste lidelser, der ses i forbindelse med hjernen hos drøvtyggere, og forklar dem kort (ej parasitære) (3)

1. Listeriose (abort, encefal eller septikal listeriose): Listeriainfektion
2. Ondartet katarrfeber: Leder til vaskulitis i hjernen (delvist immunmedieret)
3. Prioner: BSE = Bovin spongiform encephalopathi (kvæg), Scrapie hos små drøvtyggere. Fejlfoldede proteiner, der danner amyloide plaques og vakuolisering, primært hjernestammen

28

Nævn den vigtigste lidelse, der ses i forbindelse med hjernen hos hest, og forklar den kort (ej parasitær)

Equin Myeloencephalopati (EHV-1): Irreversibel lidelse, ses hos ungheste. Der ses ataxi + demyelinisering, især i rygraden.

29

Nævn den hyppigste lidelse, der ses i forbindelse med hjernen hos svin, samt hvad den hyppigste agens er (ej parasitær)

Lidelser i hjernen ses i forbindelse med generaliserede infektioner
Agens er oftest E. coli.

30

Nævn de hyppigste lidelser, der ses i forbindelse med hjernen hos hund og kar, og forklar dem kort (ej parasitær) (3)

1. FIP = Felint Coronavirus: Rammer retina og hjernen (?)
2. Hundesyge: Paramyxovirus, giver generaliseret infektion, der ses bl.a. lammelser
3. PCV-2: Giver demyelinisering af rygmarven
Rabies: Lyssavirus. Kommer til hjernen via retrograd transport, inficerer neuroner og/eller monocytter. Omfattende inflammation (modsat hos drøvtyggere)