Skeletsystemet - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Skeletsystemet - Færdig > Flashcards

Flashcards in Skeletsystemet - Færdig Deck (42)
Loading flashcards...
1

Forklar lidelsen "Hypertrofisk osteodystrofi"

Metabolisk knoglelidelse, ukendt ætiologi, store hunderacer i vækst; Initielt suppurativ og fibrinøs osteomyelitis i metafysen, kroniske stadier erstattes det med massiv periostal knoglemasse. Går oftest i sig selv

2

Forklar lidelsen "Craniomandibulær osteopati", også kaldet Lion Jaw.

Metabolisk knoglelidelse. Autosomal reccesiv lidelse hos white terrier, ses også hos andre racer med ukendt ætiologi. Unge hunde. Bilateralt symmetriske læsioner, leder til diffuse, irregulære fortykkelser på især kæbeknoglerne.

3

Forklar lidelsen "Eosinofil panostitis"

Metabolisk knoglelidelse, ukendt ætiologi. Leder til øget densitet i medullære hulrum med start omkring forarmen nutriale. Skyldes proliferation af knogle- og bruskvæv, spontan helbredelse, smertefuld. Hunde i vækst.

4

Forklar lidelsen "Hypertrofisk (pulmonær) osteopati"

Metabolisk knoglelidelse, ukendt ætiologi.
Progressiv, bilateral, periostal nydannelse af knoglevæv i diafyseregion. Kan ses sekundært til primær skade. Ses oftest som følge af rumopfyldende lidelser thorakalt, eks. neoplasi. Distale lemmer rammes.

5

Forklar lidelsen "Osteoporose"

Metabolisk knoglelidelse, tab af knoglemasse (osteopeni), resterende knoglemasse normalt. Giver skrøbelige knogler. Årsag bl.a. inaktivitet, samt mangel på calcium og/eller D-vitamin.

6

Forklar lidelsen "Rachitis"

Metabolisk knoglelidelse, tab af knoglemasse (osteopeni). Findes hos voksende dyr, skyldes en eller flere årsager (bl.a. mangel på D-vitamin), der kan lede til, at calcium ikke inkoorporeres i knoglen - giver "smørknogler". Som Osteomalasi, men hos voksende individer

7

Forklar lidelsen "Osteomalasi"

Metabolisk knoglelidelse, tab af knoglemasse (osteopeni). Hos det voksne dyr, skyldes en eller flere årsager (bl.a. mangel på D-vitamin), der kan lede til, at calcium ikke inkoorporeres i knoglen - giver "smørknogler". Som Rachitis, men hos voksne individer

8

Forklar lidelsen "Osteodystrophia fibrosa"

Skyldes Hyperparathyroidisme (forhøjet PTH - kan der være flere årsager til, bl.a. neoplasi eller calciummangel), leder til øget stimulering af osteklaster --> nedbrydelse af knoglevæv, som samtidig erstattes med fibrøst væv. Giver gummiknogler, man kan lave impressioner i.

9

Hvad betyder "Osteomyelitis"?

Inflammation lokaliseret til knoglemarven

10

Hvad betyder "Arthritis"?

Inflammation i selve leddet

11

Hvad betyder "Artrose"?

Artrose: Uspecifik noninflammatorisk bruskskade

12

Hvad betyder "Tendovaginitis"?

Inflammation i seneskeden

13

Nævn de hyppigste neoplasmer (3), der findes i forbindelse med skeletsystemet

- Fibromer med ossifikationer: Godartet, men destruktiv
- Chondromer/Chondrosarkomer (kondroid oprindelse)
- Osteoner/Osteosarkomer (osteogen oprindelse)


14

Hvad betyder "Polydaktyli"?

Polydaktyli = Overtallige tæer/lemmer

15

Nævn og forklar de forskellige termer, man benytter til at kategorisere en knoglefraktur

Lukkede (dækket af hud) eller åbne (hud er penetreret)
Inkomplet (manglende adskillelse i hele knoglens omkreds) eller komplet
Simpel eller kompliceret fraktur
Bruddets form: Spiral-, tvær-, y- eller komminut-(splintret) brud. fissur (spalte),nedstempling, avulsion (afrivning), kompression (sammenstuvning)


Kontinuitetsadskillelser i vækst/fysislinjer anses også som brud.
Ved akut brud uden blødning, er skaden sket post mortem.

16

Hvad betyder "Osteitis"?

Inflammation udelukkende begrænset til knoglevævet - sjældent, da der stort set altid er spredning til andre dele af knoglen

17

Hvad betyder "Periostitis"?

Inflammation i periosten

18

Hvad er den primære effekt af pyæmisk spredning af bakterier til knoglemarven?

Der vil primært opstå nekrose i knoglevævet, senere vil området rammes af purulent hensmeltning, samt dannelse af sekvester, evt. med dannelse af afgrænsning til omgivelserne. Osteomyelitis.

19

Nævn den primære bakterie, der giver osteomyelitis hos hund og kat (1), samt hos hest, gris og ko (4)

Hund og kat: Streptococcus intermedius

Gris, Ko og Hest: Streptococcus ssp, Staphylococcus aureus, Salmonella ssp, E. coli, T. Pyogenes

20

Nævn de mulige årsager til artroser (6)

1. Primær bruskskade (traume, vrid eller lignende)
2. Sekundær bruskskade (ved ændringer i synovialvæsken)
3. Inflammation (fra en Arthritis)
4. Dyschondroplasi (=bruskdannelsen er gået galt)
5. Alder/langvarigt slid
6. Steroidbehandling direkte i leddet (ofte ved arthritisbehandling)

21

Nævn karakteristika ved en artrose (makroskopisk)

Gulbrun farve
Mat og ru overflade
Evt. svampet konsistens (mere "vandet" grundet nedsat binding af væske af proteoglykanerne)
Parallelle striber i bruskoverfladen grundet fibrillering


22

Nævn de mulige årsager til Arthritis (5)

Septisk (agens):
Artrose
Traume
Immunmedieret
Fremmedlegeme

23

Nævn de forskellige eksudattyper, der kan forekomme ved en Arthritis (3), samt hvilke agens der kan være årsagen (hyppigst)

Purulent eksudat: Streptococcer, Staphylococcer, T. Pyogenes, E. Coli

Fibronøst eksudat: Mycoplasma, H. parasuis, E. Coli, Streptococcer

Serofibrinøst: E. Rhusiopatiae (rødsyge)

24

Nævn de kar, der ernærer rørknogler (3, evt. 4)

Blodkarforsyning
1) Nutrielle kar (foramen nutritium)
2) Metafysale kar
3) Periostale kar (ca. 1/3 af cortex)

Evt. Transfysale kar er hyppige

25

Beskriv "Chondrodysplasi"

Udviklingsanomalier stammende fra vækstbrusken - leder til dværgvækst (systemisk lidelse).

26

Beskriv "Osteodysplasi", samt den mest hyppige lidelse, der hører under denne kategori

Udviklingsanomalier stammende fra knoglevævet (systemisk lidelse).

Osteogenesis imperfecta: Hyppig hos kvæg. Rammer knoglevæv, dentin og sener grundet defekt i type-1 kollagen, protein i dentin (phospophoryn) med flere. Hos kalve ses multiple (patologiske) frakturer, løshed af led, dentinfejl

27

Nævn de udviklingsforstyrrelser, der er lokaliseret til kraniets knogler (lokale lidelser - 5)

Cheiloschisis (hareskår)
Palatoschisis (ganespalte)
Gnatoschisis (kæbespalte)

Aprosopi: Manglende ansigt
Agnathi: Manglende kæber

28

Forklar begrebet "Osteosis", samt mulige årsager (2) og eksempler

Nekrose i knoglevævet

Årsager:
Septisk: Forskellige mikroorganismer
Aseptisk: fraktur, slag, tumor i cavum medullare, ergotisme (svamp med toxinproduktion, der leder til nekrose i knoglevævet), Legg-Calvè-Perthe’s disease (når femurs hoved falder af, lidelse hos hunde)

29

Nævn de forskellige forhold, der kan sænke helingen af knoglevæv (6)

Ernæring (Fejl- eller underernæring)
Vaskularisering (nedsat, især til brudenderne)
Bevægelse (overdreven/for meget bevægelse)
Afstand (imellem rodender)
Inflammation (eks. osteomyelitis)
Fejllejring af væv

30

Nævn de mulige årsager til frakturer (primære og sekundære)

Primær: Ydre vold (traumatisk brud)
Sekundære/patologiske brud: Inflammation, metaboliske lidelser, tumorer, mangel på C-vitamin