Øjne - Færdig Flashcards Preview

Special Patologi > Øjne - Færdig > Flashcards

Flashcards in Øjne - Færdig Deck (48)
Loading flashcards...
1

Nævn de to dele, som Retina opdeles i, samt retinas funktion

Epitheliale lag og Optiske lag
Optiske lag sender signal videre i fibre, der samles til N. Opticus.

2

Beskriv øjnenes beskyttelsesværn

Orbitalknoglen beskytter med øjenlåg
Blod-øje(retina)-barrieren har tæliggende endothel- og epithelceller, så patogener har svært ved at komme ind. Tårevæsken skyller øjet, og indeholder antibakterielle stoffer og få granulocytter

3

Forklar kort, hvordan den embryonale udvikling af øjnene går

Fra forhjernens væg vokser to øjenblærer ud, og rammer overfladeectoderm. Den del der rammes omdannes til linsen. Derefter sker der lukning.

4

Nævn de 5 hyppigste anomalier, der kan ses i relation til øjet

• Kyklopi (synophthalmus)
• Microphthalmus (for små øjne)
• Dermoid (hud på linsen)
• Coloboma (Ufuldstædig fusion af chorioidfissuren)
• Persisterende papilmembran

5

Forklar årsagen til, at der kan ses dermoid som udviklingsanomali

Da linsen = overfladeeksuderm, som er "programmeret" til normalt at blive til hud, kan der ske det, at det ikke diffentierer optimalt, og derfor forbliver hud = dermoid (vækst af hudvæv i øjet)

6

Forklar anomalien "Persisterende pupilmembran"

Er rester af vaskulært mesenchym omkring iris og linse, ses som fint netværk af strenge. Er normalt hos nyfødte dyr, men skal være væk efter ½ år.

7

Forklar de specielle immunologiske forhold, der gør sig gældende i øjet

I øjet gør immunologisk respons mere skade end gavn; derfor er immunsystemet hæmmet, sammenlignet med resten af kroppen - til gengæld andre forsvarsmekanismer for, at der ikke kommer noget ind i første omgang. Beskrives som anterior chamber-associated immune deviation (ACAID)

8

Forklar hvorfor en lille skade i øjet ofte leder til store konsekvenser

Øjet regenerer dårligt, fordi alle strukturer er vigtige - en lille skade vil typisk lede til skader andre steder (eks. vil nedsat drænering af kammervæsken give katarrakt). Regeneration via bindevævsdannelse ødelægger synet - udover det, så er evnen til regeneration i øjet begrænset.

9

Beskriv corneas funktioner

1. Reflekser (registrerer bevægelser i mod øjet eks.)
2. Tårevæske
3. Aktive ionpumper i endothellag
4. Er det gennemsigtige væv. bryder lyset

10

Hvilke tre lag består cornea (hornhinden) af, og hvad kendetegner en betydelig cornealæsion?

Lag: Epithel, stroma og endothel.
Stroma er involveret (dehydreret, avaskulært og cellefattigt væv)

11

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas epithel

Indtørring
Traume
Enzymatisk/kemisk påvirkning
Spredning sekundært fra andre steder i øjet (hyppigst)

12

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas stroma

Penetration
Vaskularisering fra limbus (sidder ude i kanten - da stroma er gennemsigtig ødelægger det dennes funktion)
Spredning sekundært fra andre steder i øjet, eller corneas andre lag (hyppigst)

13

Nævn de typer af skader, der kan forekomme i corneas endothel

Glaukom
Linseluksation
Leukocytmedierede skader
Spredning sekundært fra andre steder i øjet (hyppigst)

14

Beskriv corneas reaktioner på mild irritation og små skader

Kutan metaplasi; Keratinisering, epithelhyperplasi, pigmentering, stromal fibrose, vaskularisering (alt sammen mekanismer for at beskytte øjet --> kommer til at ligne hud mere, da stærkere). Afhængigt af fibroseringens omfang kan der forekomme regeneration, men aldrig tilbage til udgangspunkt.

15

Beskriv udseendet af et øje med Corneal Kutan Metaplasi

Cornea (og dermed øjet) vil få et skyet udseende grundet keratinisering, fibrose og vaskularisering. Uklart øje.

16

Forklar hvordan man opdeler corneale ulcers, årsager til deres opståen

Opdeles i overfladisk, dyb eller perforerende
Opstår enten grundet persisterende irritation eller direkte skade/traume

17

Nævn de mulige sequelae, der kan ses ved cornea ulcerationer

- Melting Ulcers; Stromaet henflyder, basalmembranen blottes (descemetocele)
- Mulighed for irisprolaps
- Sekundær infektion med svampe/bakterier, der kan lede til forværring af tilstanden
- Ødem (da stroma er dehydreret væv vil det suge vand)

18

Beskriv hvordan en reparation af cornea ulcerationer foregår

1. Proliferation af omkringliggende keratinocytter
2. Fibroblastisk metaplasi af keratinocytter
3. Store læsioner: infiltration af fibroblaster + blodkar fra limbus
4. Med tiden: omdannelse af nydannet væv til stroma - dog aldrig med samme klarhed som inden ulceration opstod, og med mere rodet struktur. Er der ingen stroma tilbage i område, vil der dannes epithel direkte på underliggende væv --> for skrøbeligt, der vil ses skader igen.

19

Nævn de faktorer, der vil tippe helingen imod en regeneration efter et corneaulcer

Overfladisk skade
Traume er kun fundet sted en gang
Sundt stroma
Ingen infektioner
Få neutrofile
Epitheliale-promoting-growth factors dominerende
Normal tåreproduktion/tårefilm

20

Nævn de faktorer, der vil tippe helingen imod ardannelse efter er corneaulcer

Dybdegående skade
Løbende traumatisering (eks. konstant irritation)
Skade på stroma
Sepsis
Mange neutrofile til stede
Fibroblast/angioblast-growth factors dominerede
Unormal tåreproduktion/tårefilm

21

Forklar udseendet af en "Kollagenolyse" i øjet, samt en mulig årsag til dette

Der ses henflydning af cornea grundet sekundær bakteriel infektion (eks. P. Aeruginosa)

22

Beskriv kendetegn ved den specifikke lidelse "Superficiel stromal sekvestration/persisterende
ulcus"

Er en sygdom der rammer cornea, hos hund, kat og hest. Starter med epithelskade, leder til excessiv kollagenolyse med mangelfuld reepithelialisering

23

Beskriv kendetegn ved den specifikke lidelse "Infektiøs bovin keratokonjunktivitis"

Kaldes også "Pink Eye". Rammer kvæg, skyldes infektion med Moraxella Bovis, der danner epithelialt cytotoxin. Der ses voldsom indvækst af fibrovaskulært væv, som leder til den lyserøde farve.

24

Nævn de tre forskellige former for Corneakeratitits

1. Herpeskeratitis (kat)
2. Eosinofil keratitis (især katte): Ukendt ætiologi og patogenese
3. Pannus/Kronisk superficiel keratitits (især schæferhunde): Bilateral, der ses vaskulær infiltration af stroma. Ukendt ætiologi, evt. sollys eller immunmedieret. Giver kødfarvet indvækst i cornea

25

Forklar hvad Uvea består af, samt hvor det er placeret, og hvad der er funktionen

Består af iris, corpus cilliare og choriodea. Placeret imellem sclera og retina.
Er øjets vaskulære del, står for:
1. Næring til den yderste del af retina
2. Producerer kammervæske
3. Står for lysregulering (iris)

26

Nævn de måder, hvorpå der kan opstå skader i uvea

1. Hæmatogen spredning (toksiner, mikroorganismer, neoplasmer)
2. Direkte traume
3. Intraokulær spredning (fra andre dele af øjet - sker nemt grundet kammervæsken: inflammatoriske mediatorer, mikrobielle toksiner)

27

Forklar formålet med "Anterior chamber-associated immune deviation" (ACAID)

Der er nedsat immunitet i det anteriære kammer --> minimerer den inflammatoriske reaktion, der kan forekomme, da der bl.a. ikke lokal er præsentation af antigener (foregår i milten)

28

Forklar hvad blod-øjne-barrieren består af, samt hvad den har af funktion

Består af epithelceller (RPE-celler og delvist corpus cilliare og endothelceller (iris og retina) med tight junctions.
Grundet tight junctions forhindres spredning af bakterier, bl.a. ved infektion i uvea.

29

Forklar betydningen af ordene "iritis", "Cyclitis" og "Chorioditis"

1. Iritis = Inflammation i iris
2. Cyclitis = Inflammation i Corpus cilliare
3. Chorioiditis = Inflammation i Chorioidea (en del af øjets vaskularitet, ligger næsten hele vejen rundt)

30

Forklar betydningen af ordene "Hypopyon" og "Hyphæma"

1. Hypopyon = Pus i forreste øjenkammer
2. Hyphæma = Blod i forresten øjenkammer