F3 Kronisk inflammation Flashcards Preview

T3 GEN > F3 Kronisk inflammation > Flashcards

Flashcards in F3 Kronisk inflammation Deck (14):
1

När får vi kronisk inflammation?

Långvarig vävnadsskadande process

Omfattande vävnadsdestruktion

Progressiva inflammationer när det medfödda immunsystemet inte kan motstå

Nedsatt immunförsvar: HIV, defekter i leukocytfunktionen

Återkommande inflammationer
Om vi får akut bronkit, och akut bronkit igen så kan bronkiten vara kronisk

Kronisk inflammation de novo
Kroppen inte har någon möjlighet på grund av det medfödda immunförsvaret är otillräckligt
Svampinfektioner leder alltid till kronisk inflammation
Alla autoimmuna sjukdomar

Svårnedbrytbara ämnen

Allergi

2

Hur ser den kroniska inflammationen ut i vävnaden?

1. Makrofager och lymfocyter
Till skillnad från akut inflammationen där vi ser neutrofiler och eosinofiler
Makrofagernas ursprung
- Cirkulerande monocyter
- Proliferation av makrofager

2. Vävnadsdestruktion
På grund av den leukocytmedierade vävnadsskadan som ger proteaser och toxiska syremetaboliter

3. Vävnadsuppbyggnad
Reparation av skadan genom:
Angiogenes
Hyperblastproliferation

3

Vad är mekanismerna vid kronisk inflammation?

Mekanismer vid mononukleärt cellinfiltrat

1. Rekrytering och extravasering av cirkulerande monocyter/lymfocyter via kemotaxi

2. Aktivering av vävnadsmakrofager via cytokiner (IFN-γ)

3. Aktivering av T- lymfocyter genom IL-12 från makrofager

4. T-celler aktiverar ytterligare makrofager

4

Vad blir konsekvensen av kronisk inflammation?

Ond cirkel i vävnaden => fibros

1. Makrofager aktiverar t-lymfocyter, och t-lymfocyter aktiverar makrofager

2. De aktiverade makrofagerna producerar fria radikaler och kväveoxid

3. Detta leder till vävnadsskada

4. Makrofagerna producerar tillväxtfaktorer och kollagenaser
Detta stimulerar bindvävsomvandling och angiogenes
Detta leder till fibros

5

Kronisk inflammation delas upp i två grenar, vilka?

Ospecifik inflammation

Granulomatös inflammation = specifik inflammation

6

Vad är ospecifik inflammation?

Vid ospecifik inflammation kan vi inte uttala oss om orsaken

Exempel:
Kronisk gastrit
Celiaki
Reumatoid artrit

7

Vad är specifik inflammation?

Kronisk inflammation med epitelcellsliknande (epiteloida) celler = aktiverade makrofager8

Hur ser specifik inflammation ut?

Många gånger ser man även flerkärniga jätteceller i granulomen

Makrofagerna har riklig cytoplasma och kallas epiteloida makrofager

I mitten av granulomen har vi oftast nekros

9

Varför får vi flerkärniga celler?

Det beror på INFy som aktiverar makrofager som får dem att smälta ihop = det får vi när det är särskilt svårt att hantera de infektioner som orsakar inflammationen

10

Ge exempel på ett tillstånd som förknippas med granulomatös inflammation

Tuberkulos

Främmande kroppsreaktion (suturrest)

11

Vad leder kronisk inflammation till?

Persisterande symtom

1. IL-1 och TNFa ger följande symtom

Feber och trötthet

Muskelatrofi på grund av aptitlöshet

Ökning av vita blodkroppar

Anemi

Ökad sänkreaktion

2. IL-6 ger följande konsekvenser
IL-6 påverkar framförallt levern som tillverkar akutfasproteiner (CRP, SAA och fibrinogen)

12

Beskriv tre sätt som en mutation (vid exempelvis ärftlig sjukdom) skulle kunna bidra till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd

1. Förändrat protein med immunreglerande funktion => kronisk inflammation
Exempelvis
Toleransutveckling
Aktivering av T-celler
Antigenpresentation

2. Loss-of-function/ Gain-of-function => kronisk inflammation

3. Defekter i det adaptiva immunförsvaret => kronisk inflammation
Detta ger systemiska autoimmuna sjukdomar, framför allt vid så kallade mönster-igenkänningsreceptorer
NLR familjen (nucleotide-binding domain and leucine-rich repeat–containing family) är en grupp av proteiner som är viktiga för patogen-igenkänning men är också involverade i processer såsom vävnadshomeostas och apoptos

13

Vilka komplikationer kan en patient med kronisk inflammation få?

Sinus = gång

Fistula = gång mellan gångar

AA-amyloidos

14

Vad är mekanismen bakom sinus?

1. Akut inflammation i skelettet --> nekros

2. De döda bendelarna kan bilda en sinus (en gång) där den döda vävnaden kan utsöndras

Den gången som finns mellan hudytan och den nekrotiska vävnaden kallas sinus