F4 Åldrande Flashcards Preview

T3 GEN > F4 Åldrande > Flashcards

Flashcards in F4 Åldrande Deck (15):
1

Hur undersöker man epigenetiska förändringar?

Enäggstvillingar har exakt samma genotyp: alla förändringar man kan mäta är miljöförändringar

Man kan därmed undersöka epigenetiken

2

Vilka två typer av epigenetiska förändringar finns?

1. DNA-metylering
DNA-metylering av promotorregioner inaktiverar transkription genom att transkriptionsfaktorer inte binder in lika lätt

2. Histon-deacetylering
Genom att addera massor av acetylgrupper --> transkriptionssitet mer positiv och lucker --> strukturen blir lättare att komma åt att transkribera

Acetylering = förenklar transkription
Deacetylering (mer kondenserat DNA) = försvårar transkription

3

Vad finns det för endogen produktion av syreradikaler?

Läckage från mitokondrierna

Aktivering av immunförsvaret

Cellsignalering (kväveoxid)

Metabolism av droger

4

Varför har människan en lång livslängd jämfört med andra djur?

Vi har en låg metabolism till hänsyn för vår kroppsstorlek och livslängd

5

Fungerar antioxidanter för att motverka åldrandet genom att minska fria syreradikaler?

NEJ

6

Vad är den bästa metoden för att leva ett långt liv?

Kalorirestriktion samt jämt kaloriintag

7

På vilket sätt ger kalorirestriktion längre liv?

Kalorirestriktion ger minskat mTOR
mTOR ger ökad metabolism och mindre autofagi

Överflöd av mat ger:
1. Insulin, IGF-1 och IGF-II binder in och aktiverar IRS-1
2. IRS-1 ger PI3K
3. PI3K ger AKT
4. AKT ger mTOR
5. mTOR ger minskad livslängd

Begränsat med mat ger:
1. Kalorirestriktioner ger mindre glukos, ökade NAD+-koncentration och reducerat insulin och IGF-1
2. Ovanstående minskar AKT
3. Inget mTOR

8

Vad är mTOR och på vilket sätt ger det minskad livslängd?

1. mTORs funktion är att reglera metabolismen

mTOR känner nutritionsnivån (aminosyror, kolhydrater och lipider) i cellen

När det finns gott om näring drar mTOR igång metabolismen

2. mTOR hämmar autofagi
Autofagi = cellens förmåga att äta upp sig själv

9

Om energin faller bort fås autofagi, vad är det?

Autofagi = självnedbrytning

Cellen bryter ner dåliga organeller, skräp med mera för klara cellulär stress och få energi vid svältperioder


10

Hur går autofagiprocessen till?

Bildning av dubbelmembran
Dubbelmembran innesluter det som är dåligt i cellen

Ihopslutning som autofagosom
Halvorganellen sluts så småningom ihop som en autofagosom, som dockar in med en lysosom = detta bryts ner och man får nya byggstenar utan att ta in energi från utsidan

11

Vad leder autofagi till?

Självrening av cell inifrån

Autofagi fräschar upp cellen --> cellöverlevnad och längre liv

12

Vad är ålderspigment?

Så småningom ansamlas saker som är onedbrytbara i lysosomerna

Detta kallas för lipofuscin = ålderspigment

Ålderspigment försämrar cellernas funktion

13

Hur kan man få autofagi och därmed längre liv?

Fysisk träning ger lagom cellulär stress och radikala syremetaboliter

5:2 dieten inducerar halvsvält


14

Hur skiljer sig tillväxtfaktorer från inflammatoriska faktorer hos unga versus vuxna?

Ung: mycket tillväxtfaktorer, lite inflammatoriska faktorer

Gammal: mycket inflammatoriska faktorer, lite tillväxtfaktorer

15

Vilka faktorer påverkar åldrandet sammanfattningsvis?

Metabolism

Fria radikaler

Epigenetik

Inflammation