F3 Systemisk reaktion Flashcards Preview

T3 GEN > F3 Systemisk reaktion > Flashcards

Flashcards in F3 Systemisk reaktion Deck (10):
1

Vad är resultatet av komplementsystemet?

Lys

Opsonisering

2

Vilka vägar kan aktivera komplementsystemet?

Klassiska vägen (C3-konvertas = ger aktivering av C3)

Lektinvägen (startas med kolhydrater)


Alternativa vägen (dras igång med virus och bakterier)

3

Vad är mekanismen bakom feber?

1. Febern startas med att vi har toxiner eller mikrober

2. Dessa toxiner eller mikrober startar immunförsvaret genom att aktivera immunceller (makrofager)

3. Vi får utsöndring av pyrogeniska cytokiner i cirkulationen
IL-1
IL-6
TNF
IFN

4. Dessa cytokiner påverkar hypotalamus genom cytokinreceptorer

5. Hypothalamus aktiverar fosfolipas A vilket ger prostaglandin E2 (PGE2)

6. PGE2 ger cAMP som påverkar neurotransmittorer som höjer termostaten

7. Förhöjd termostat ger ökad värmeproduktion = feber

Detta är en del av försvaret = bakterier trivs ej vid en högre temperatur
De får svårare att dela sig = man skapar en sämre miljö

4

Vilka typer antipyretiska substanser (mot feber) finns?

Endogena
- Glukokortikoider

Exogen
- Paracetamol
- NSAIDS (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

5

Hur verkar glukokortikoider mot feber?

1. Glukokortikoider inhiberar pyrogena cytokiner via HPA-axeln
Exempelvis IL-1

2. Glukokortikoider aktiverar antiinflammatoriska cytokiner
Exempelvis IL-10, som också inhiberar pyrogena cytokiner

6

Vad har paracetamol för effekt på feber?

COX är ett enzym som ger formation av prostanoider (exempelvis tromboxan) och prostaglandiner (exempelvis prostacyclin)

Paracetamol blockerar COX-2 och COX-3 i hjärnan

Därmed uteblir effekten av PGE2 på hypothalamus via utebliven stimulering i hjärnans endotel

7

Vad har acetylsalicylsyra och ibruprofen för mekanism mot feber?

Båda hämmar COX --> inget PGE2 --> ingen stimulering på hypothalamus

8

Vad är skillnaden mellan olika COX-hämmare?

Paracetamol hämmar bara COX i hjärnan, därmed har paracetamol ingen effekt i resten av kroppen

Medan NSAIDs hämmar COX i hela kroppen vilket gör att den kan användas som ett anti-inflammatoriskt läkemedel

9

Hur kompenserar kroppen för feber?

Vasodilatation

Svettningar

Ökad ventilation

10

Vilka cytokiner ger produktion av CRP?

Främst:
IL-6

Men även:
IL-1
TNF-a