F4 Tromboembolism Flashcards Preview

T3 GEN > F4 Tromboembolism > Flashcards

Flashcards in F4 Tromboembolism Deck (14):
1

Förklara skillnaden mellan hypoxi och ischemi

Hypoxi
Hypoxi är en lokal syrebrist

Ischemi
Ischemi lokal bristande cirkulation/blodflöde

2

Vad är anoxi?

Anoxi innebär kraftigt reducerande förhållanden, där det inte finns något fritt syre tillgängligt för olika redox-reaktioner.

3

Vilka är de tre primära abnormaliteterna (Virchows triad) som leder till trombos?

Endotelial skada

Stas eller turbulent blodflöde

Hyperkoagulation av blod

4

På vilket sätt leder endotelial skada till trombos?

Skada av endotelet exponerar subendotelialt ECM vilket leder till:

Blodplättsadhesion

Utsläpp av tissue factors

Minskning av lokalproduktion av prostacyklin 2 och plasminogenaktivatorer

5

Vad är orsaken till endotelial skada?

Turbulent flöde

Produkter från bakterier

Toxiner från rökning

Hypertension

6

Vad är orsaken till abnormt blodflöde?

“cardiac failure” eller genom sängliggande

7

På vilket sätt leder abnormt blodflöde till trombos?

Under normalt blodflöde återfinns blodplättar (och andra blodceller) främst i centrum av lumen = separerat från endotelet

När blodflödet saktas ner då kommer röda och vita blodkroppar att komma ut i den perifera plasmazonen

Stas tillåter blodplättar och leukocyter att komma i kontakt med endotel

Endotelceller aktiveras --> ger ökad prokoagulerande aktivitet

8

Hyperkoagulering delas upp i primära (genetiska) och sekundära (egenförvärvade), vad säger dessa?

Primära = genetiska
För mycket Faktor V
Brist på antikoagulanter
Defekter i fibrinolys

Sekundära = egenförvärvade
Långvarigt sängliggande och inaktivitet
Myokardiell infarkt
Heparin-inducerade thrombocytopenier

9

Vilken riktning har tromboser?

Alltid mot hjärtat

Arteriella tromboser går mot blodströmmen, det vill säga mot hjärtat

Venösa tromboser går mot det håll som blodflödet har, det vill säga också mot hjärtat

10

Varför bildas tromboser i hjärtöronen?

På grund av att förmaken pumpar dåligt → mer blod stannar kvar i hjärtöronen vilket leder till att det bildas mer tromboser där

11

Vad är ödet för tromboser?

1. Propagation
Trombosen förstoras genom tillväxt av extra blodplättar och fibrin, vilket ökar risken för tilltäppning och embolisering

2. Embolisering
En del eller hela trombosen lossnar och transporteras till någon annanstans i det vaskulära systemet

3. Upplösning
Om trombosen är nybildad kan aktivering av fibrinolytiska faktorer leda till snabbt minskande och komplett upplösning

4. Organisering och rekanalisering

12

Vad blir konsekvenserna av arteriella tromboser?

Hjärtat (hjärtinfarkt)

Hjärnan (stroke)

Njurarna (renal infarkt)

Tarmarna (ischemic colit)

Foten (ischemiska tår)

13

Vad blir konsekvenserna av venösa tromboser?

Stockning och ödem i vaskulära bäddar distal till blockaden

Embolisera lungorna och orsaka död
- Arteria pulmonalis
- Den vänstra eller högra pulmonära artären
- Eller passera längre ner i förgrenade arterioler

14

Vad är orsaken till arteriella tromboser?

Aterosklerotiskt plack

Valvvegetation

Förmakstrombos

Äldre hjärtinfarkt

Färsk hjärtinfarkt