Fysik A - Centralbevægelse Flashcards Preview

Fysik ABC > Fysik A - Centralbevægelse > Flashcards

Flashcards in Fysik A - Centralbevægelse Deck (8)
Loading flashcards...
1

Mekanisk energi er summen af...

Kinetisk og potentiel energi

2

I et tyngdefelt er Epotentiel...

Epot = - G • M • m / r

3

Newtons universelle tyngdelov

F = G • M • m / (r • r)

4

Hvad hedder formlen for "lille g"...

Tyngdeacceleration:

g = G • M / (r • r)

5

Kan Jorden accelerere Solen?

Ja.

Newtons 3. lov siger at F1 = - F2.

Kræfterne er lige store og modsat rettede.

6

Hvorfor falder Jorden ikke ind i Solen?

Solsystemet blev dannet af en roterede gassky, der kollapsede pga. tyngdekraften.

Rotationen er en bevaret fysisk størrelse ligesom mekanisk energi i et isoleret system. Størrelsen hedder impulsmoment, L.

L = r X p (krydsproduktet mellem r- og p-vektoren)

7

Hvorfor falder Månen ikke ind i Jorden?

Solsystemet blev dannet af en roterede gassky, der kollapsede pga. tyngdekraften.

Rotationen er en bevaret fysisk størrelse ligesom mekanisk energi i et isoleret system. Størrelsen hedder impulsmoment, L.

L = r X p (krydsproduktet mellem r- og p-vektoren)

8

Hvilke matematiske kurver beskriver banerne i centralbevægelse?

Hyperbel, ellipse, cirkel.