Jævn Cirkelbevægelse Flashcards Preview

Fysik ABC > Jævn Cirkelbevægelse > Flashcards

Flashcards in Jævn Cirkelbevægelse Deck (19)
Loading flashcards...
1

Hvordan opskrives formlen for centripetalaccelerationen i en jævn cirkelbevægelse?

a = v^2/ R

2

Hvad betyder ordet "jævn", som findes i fysik-emnet "jævn cirkelbevægelse"?

Jævn fart.

Det vil sige, at farten er den samme på alle tidspunkter.

Farten er længden af hastighedsvektoren.

3

Hvad betyder de tre symboler i ligningen:

v = ω • r

v er farten (m/s),

omega, ω, er vinkelfrekvensen (radianer pr. sek),

r er radius i cirklen.

4

Hvilke kræfter påvirker loddet i det koniske pendul?

Tyngdekraften og snorkraften.

5

Hvilke kræfter påvirker det matematiske penduls kugle?

Tyngdekraften og snorkraften.

6

Et pendul har to energityper.

Når den ene er stor, er den anden lille. Hvad kaldes de to energityper?

Potentiel og kinetisk energi.

Også kendt som beliggenheds- og bevægelses-energi.

7

Hvordan skrives stedvektoren for en jævn cirkelbevægelse, hvor en cykel kører rundt og rundt i en rundkørsel?

r = [ R • cos (ω • t), R • sin (ω • t) ]

r er stedvektoren (der skal tegnes en pil OVER r),

R er radius i cirklen (enhed: meter),

ω (omega) er vinkelfrekvensen (rad/s),

t er tiden (sekunder).

8

Hvad er resultatet når vektoren s differentieres én gang med hensyn til t, når a er en konstant:

s = [ cos(a • t), sin(a • t) ]

?

s' = [ - a • sin (a • t), a • cos(a • t) ]

9

Hvordan kan accelerations-vektoren findes, hvis man kender stedvektoren?

a findes ved at differentiere stedvektoren to gange mht. tiden.

10

Hvad betyder ordet "jævn", som findes i fysik-emnet "jævn cirkelbevægelse"?

Jævn fart.

Det vil sige, at farten er den samme på alle tidspunkter.

Farten er længden af hastighedsvektoren.

11

Seriøst, hvad betyder de tre symboler i ligningen:

v = ω • r

v er farten (m/s),

ω er vinkelfrekvensen (radianer pr. sek),

r er radius i cirklen.

12

Hvilke kræfter påvirker loddet i det koniske pendul?

Tyngdekraften og snorkraften.

13

Hvilke kræfter påvirker det matematiske penduls kugle?

Tyngdekraften og snorkraften.

14

Et pendul har to energityper.

Når den ene er stor, er den anden lille. Hvad kaldes de to energityper?

Potentiel og kinetisk energi.

Også kendt som beliggenheds- og bevægelses-energi.

15

Hvordan skrives stedvektoren for en jævncirkelbevægelse, hvor en cykel kører rundt og rundt?

r = [ R • cos (ω • t), R • sin (ω • t) ]

r er stedvektoren (der tegnes en pil OVER r),

R er radius i cirklen (meter),

omega, ω, er vinkelfrekvensen (rad/s),

t er tiden (sekunder).

16

Hvad bliver resultatet, når vektor s differentieres én gang med hensyn til t, når a er en konstant:

s = [ cos(a • t), sin(a • t) ]

s' = [ - a • sin (a • t), a • cos(a • t) ]

17

Hvordan kan accelerations-vektoren findes, hvis man kender stedvektoren?

a findes ved at differentiere stedvektoren to gange mht. tiden.

18

Jævn cirkelbevægelse: Hvad giver produktet af omega i anden og radius? Det skrives sådan:

ω^2 • r

Det er centripetal-accelerationen, a.

Enheden for omega (ω) er sekund i minus første (det samme som "per sekund").

Enheden for radius, r, er meter.

Enhed for acceleration: [a] = m / s^2

19

Vinkelfrekvens betegnes med symbolet ω. Hvad kaldes vinkelfrekvens også?

Vinkelfrekvens og vinkelhastighed er det samme. Det er hvor meget vinklen ændrer sig per sekund, målt i enheden radianer pr. sek.