Jævn Cirkelbevægelse Flashcards Preview

Fysik ABC > Jævn Cirkelbevægelse > Flashcards

Flashcards in Jævn Cirkelbevægelse Deck (19)
Loading flashcards...
1
Q

Hvordan opskrives formlen for centripetalaccelerationen i en jævn cirkelbevægelse?

A

a = v^2/ R

2
Q

Hvad betyder ordet “jævn”, som findes i fysik-emnet “jævn cirkelbevægelse”?

A

Jævn fart.

Det vil sige, at farten er den samme på alle tidspunkter.

Farten er længden af hastighedsvektoren.

3
Q

Hvad betyder de tre symboler i ligningen:

v = ω • r

A

v er farten (m/s),

omega, ω, er vinkelfrekvensen (radianer pr. sek),

r er radius i cirklen.

4
Q

Hvilke kræfter påvirker loddet i det koniske pendul?

A

Tyngdekraften og snorkraften.

5
Q

Hvilke kræfter påvirker det matematiske penduls kugle?

A

Tyngdekraften og snorkraften.

6
Q

Et pendul har to energityper.

Når den ene er stor, er den anden lille. Hvad kaldes de to energityper?

A

Potentiel og kinetisk energi.

Også kendt som beliggenheds- og bevægelses-energi.

7
Q

Hvordan skrives stedvektoren for en jævn cirkelbevægelse, hvor en cykel kører rundt og rundt i en rundkørsel?

A

r = [ R • cos (ω • t), R • sin (ω • t) ]

r er stedvektoren (der skal tegnes en pil OVER r),

R er radius i cirklen (enhed: meter),

ω (omega) er vinkelfrekvensen (rad/s),

t er tiden (sekunder).

8
Q

Hvad er resultatet når vektoren s differentieres én gang med hensyn til t, når a er en konstant:

s = [ cos(a • t), sin(a • t) ]

?

A

s’ = [ - a • sin (a • t), a • cos(a • t) ]

9
Q

Hvordan kan accelerations-vektoren findes, hvis man kender stedvektoren?

A

a findes ved at differentiere stedvektoren to gange mht. tiden.

10
Q

Hvad betyder ordet “jævn”, som findes i fysik-emnet “jævn cirkelbevægelse”?

A

Jævn fart.

Det vil sige, at farten er den samme på alle tidspunkter.

Farten er længden af hastighedsvektoren.

11
Q

Seriøst, hvad betyder de tre symboler i ligningen:

v = ω • r

A

v er farten (m/s),

ω er vinkelfrekvensen (radianer pr. sek),

r er radius i cirklen.

12
Q

Hvilke kræfter påvirker loddet i det koniske pendul?

A

Tyngdekraften og snorkraften.

13
Q

Hvilke kræfter påvirker det matematiske penduls kugle?

A

Tyngdekraften og snorkraften.

14
Q

Et pendul har to energityper.

Når den ene er stor, er den anden lille. Hvad kaldes de to energityper?

A

Potentiel og kinetisk energi.

Også kendt som beliggenheds- og bevægelses-energi.

15
Q

Hvordan skrives stedvektoren for en jævncirkelbevægelse, hvor en cykel kører rundt og rundt?

A

r = [ R • cos (ω • t), R • sin (ω • t) ]

r er stedvektoren (der tegnes en pil OVER r),

R er radius i cirklen (meter),

omega, ω, er vinkelfrekvensen (rad/s),

t er tiden (sekunder).

16
Q

Hvad bliver resultatet, når vektor s differentieres én gang med hensyn til t, når a er en konstant:

s = [ cos(a • t), sin(a • t) ]

A

s’ = [ - a • sin (a • t), a • cos(a • t) ]

17
Q

Hvordan kan accelerations-vektoren findes, hvis man kender stedvektoren?

A

a findes ved at differentiere stedvektoren to gange mht. tiden.

18
Q

Jævn cirkelbevægelse: Hvad giver produktet af omega i anden og radius? Det skrives sådan:

ω^2 • r

A

Det er centripetal-accelerationen, a.

Enheden for omega (ω) er sekund i minus første (det samme som “per sekund”).

Enheden for radius, r, er meter.

Enhed for acceleration: [a] = m / s^2

19
Q

Vinkelfrekvens betegnes med symbolet ω. Hvad kaldes vinkelfrekvens også?

A

Vinkelfrekvens og vinkelhastighed er det samme. Det er hvor meget vinklen ændrer sig per sekund, målt i enheden radianer pr. sek.