Kræfter og Newtons Love Flashcards Preview

Fysik ABC > Kræfter og Newtons Love > Flashcards

Flashcards in Kræfter og Newtons Love Deck (48)
Loading flashcards...
1

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 110 N
B = –207 N

F = –93,0 N

2

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 5 N
B = –5,5 N

F = –0,5 N

3

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 10 N
B = –1 N

F = 9 N

(Antal betydende cifre er 1)

4

Hvad er enheden for kraft?

Newton

5

Hvad er enheden for tid?

Sekunder

6

Hvad er enheden for tryk?

Pascal (Pa) eller newton per kvadratmeter.

7

Hvad er enheden for acceleration?

Meter per sekund per sekund

eller

newton per kg.

8

Hvad er enheden for hastighed?

m/s

9

Hvad er forskellen på fart og hastighed?

Hastigheden har en bestemt størrelse og retning.

Hastigheden kan angives som en vektor.

Farten er altid blot et positivt tal, nemlig længden af hastighedsvektoren.

10

Find farten for hastighedsvektoren

v = (3,3) m/s.

Jeg anvender Pythagoras' sætning:
a^2 + b^2 = c^2

Farten er |v| = 4 m/s

Bemærk, at ABC er 1.

11

Find farten for hastighedsvektoren

v = (3,–2) m/s.

Jeg anvender Pythagoras' sætning:
a^2 + b^2 = c^2

v = kvadratrod(3^2 + 2^2)

Farten er |v| = 4 m/s

12

Find farten for hastighedsvektoren

v = (4,5 m/s , –2,4 m/s)

Jeg anvender Pythagoras' sætning.

Farten er 5,1 m/s

13

Find farten for hastighedsvektoren

v = (–10 m/s , -2,5 m/s)

Pythagoras' sætning giver 10,3077... m/s, som afrundes til svaret:

|v| = 10 m/s

14

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (3, 7) m/s

u = (1, 2) m/s

v = (4, 9) m/s.

15

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (–3, 7) m/s

u = (1, 1) m/s

v = (–2, 8) m/s

16

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (5, 0) m/s

u = (–5, 5) m/s

v = (0, 5) m/s

17

Hvad giver summen af kræfterne?

J = (290, 50) N

K = (100, 50) N

F = (390, 100) N

18

Hvad giver summen af kræfterne?

J = (–60, 20) N

K = (10, 50) N

F = (50, 70) N

19

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne J og K?

J = (100, 50) N

K = (100, 50) N

F = 224 N.

20

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne?

J = (100, 50) N

K = (–100, –60) N

F = 10 N.

21

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne?

J = (10, 20) N

K = (–30, 50) N

F = 73 N.

22

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 10 N
B = –7 N

F = 3 N

23

Hvad siger Newtons 1. lov?

Hvis den resulterende kraft på et objekt er nul, så ændrer hastigheden af objektet sig ikke. Der er to muligheder:

Objektet ligger stille.

Objektet bevæger sig i en lige linje med konstant hastighed.

24

Hvad siger Newtons 2. lov?

Hvis den resulterende kraft på et objekt er forskelligt fra nul, vil objektets hastighed ændre sig. Der er muligheder:

1. Retningen af v ændres.
2. Størrelsen af v ændres.
3. Både retning og størrelse af v ændres.

25

Hvad siger Newtons 2. lov som en matematisk formel?

F = m · a.

F er den resulterende kraft (N).

m er massen af objektet (kg).

a er acceleration (N / kg eller m/s/s).

26

Hvad betyder symbolerne i denne berømte formel:

F = m · a

F = m · a.

F er den resulterende kraft (N).

m er massen af objektet (kg).

a er acceleration (N / kg eller m/s/s).

27

Hvad siger Newtons 3. lov?

Kræfter kommer ALTID i par! Men de to "par-kræfter" virker altid på TO FORSKELLIGE objekter.

En kraft virker ved at ET objekt påvirker et ANDET objekt.

MEN det andet objekt vil altid påvirke det første objekt med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning.

28

Hvad kaldes denne lov:

"A påvirker B med en kraft. B påvirker A med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning."

Newtons tredie lov.

29

Hvad hedder Newtons universelle gravitationslov?

F = G · (m · M) / r^2

30

Dette er ikke formlen for tyngdekraften mellem to objekter med masse m og M, som befinder sig i afstanden r. Hvad er galt med ligningen?

F = G · (m · M) / r

Afstanden, r, skal opløftes i anden potens.

Dette er gravitationskraften:

F = G · (m · M) / r^2