Kræfter og Newtons Love Flashcards Preview

Fysik ABC > Kræfter og Newtons Love > Flashcards

Flashcards in Kræfter og Newtons Love Deck (48)
Loading flashcards...
1
Q

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 110 N
B = –207 N
A

F = –93,0 N

2
Q

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 5 N
B = –5,5 N
A

F = –0,5 N

3
Q

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 10 N
B = –1 N
A

F = 9 N

Antal betydende cifre er 1

4
Q

Hvad er enheden for kraft?

A

Newton

5
Q

Hvad er enheden for tid?

A

Sekunder

6
Q

Hvad er enheden for tryk?

A

Pascal (Pa) eller newton per kvadratmeter.

7
Q

Hvad er enheden for acceleration?

A

Meter per sekund per sekund

eller

newton per kg.

8
Q

Hvad er enheden for hastighed?

A

m/s

9
Q

Hvad er forskellen på fart og hastighed?

A

Hastigheden har en bestemt størrelse og retning.

Hastigheden kan angives som en vektor.

Farten er altid blot et positivt tal, nemlig længden af hastighedsvektoren.

10
Q

Find farten for hastighedsvektoren

v = (3,3) m/s.

A

Jeg anvender Pythagoras’ sætning:
a^2 + b^2 = c^2

Farten er |v| = 4 m/s

Bemærk, at ABC er 1.

11
Q

Find farten for hastighedsvektoren

v = (3,–2) m/s.

A

Jeg anvender Pythagoras’ sætning:
a^2 + b^2 = c^2

v = kvadratrod(3^2 + 2^2)

Farten er |v| = 4 m/s

12
Q

Find farten for hastighedsvektoren

v = (4,5 m/s , –2,4 m/s)

A

Jeg anvender Pythagoras’ sætning.

Farten er 5,1 m/s

13
Q

Find farten for hastighedsvektoren

v = (–10 m/s , -2,5 m/s)

A

Pythagoras’ sætning giver 10,3077… m/s, som afrundes til svaret:

|v| = 10 m/s

14
Q

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (3, 7) m/s

u = (1, 2) m/s

A

v = (4, 9) m/s.

15
Q

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (–3, 7) m/s

u = (1, 1) m/s

A

v = (–2, 8) m/s

16
Q

Hvad giver summen af hastighederne:

w = (5, 0) m/s

u = (–5, 5) m/s

A

v = (0, 5) m/s

17
Q

Hvad giver summen af kræfterne?

J = (290, 50) N

K = (100, 50) N

A

F = (390, 100) N

18
Q

Hvad giver summen af kræfterne?

J = (–60, 20) N

K = (10, 50) N

A

F = (50, 70) N

19
Q

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne J og K?

J = (100, 50) N

K = (100, 50) N

A

F = 224 N.

20
Q

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne?

J = (100, 50) N

K = (–100, –60) N

A

F = 10 N.

21
Q

Hvad er størrelsen af summen af kræfterne?

J = (10, 20) N

K = (–30, 50) N

A

F = 73 N.

22
Q

To kræfter virker i modsat retning. Hvad bliver den resulterende kraft?

A = 10 N
B = –7 N
A

F = 3 N

23
Q

Hvad siger Newtons 1. lov?

A

Hvis den resulterende kraft på et objekt er nul, så ændrer hastigheden af objektet sig ikke. Der er to muligheder:

Objektet ligger stille.

Objektet bevæger sig i en lige linje med konstant hastighed.

24
Q

Hvad siger Newtons 2. lov?

A

Hvis den resulterende kraft på et objekt er forskelligt fra nul, vil objektets hastighed ændre sig. Der er muligheder:

  1. Retningen af v ændres.
  2. Størrelsen af v ændres.
  3. Både retning og størrelse af v ændres.
25
Q

Hvad siger Newtons 2. lov som en matematisk formel?

A

F = m · a.

F er den resulterende kraft (N).

m er massen af objektet (kg).

a er acceleration (N / kg eller m/s/s).

26
Q

Hvad betyder symbolerne i denne berømte formel:

F = m · a

A

F = m · a.

F er den resulterende kraft (N).

m er massen af objektet (kg).

a er acceleration (N / kg eller m/s/s).

27
Q

Hvad siger Newtons 3. lov?

A

Kræfter kommer ALTID i par! Men de to “par-kræfter” virker altid på TO FORSKELLIGE objekter.

En kraft virker ved at ET objekt påvirker et ANDET objekt.

MEN det andet objekt vil altid påvirke det første objekt med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning.

28
Q

Hvad kaldes denne lov:

“A påvirker B med en kraft. B påvirker A med samme størrelse kraft, MEN i præcis modsat retning.”

A

Newtons tredie lov.

29
Q

Hvad hedder Newtons universelle gravitationslov?

A

F = G · (m · M) / r^2

30
Q

Dette er ikke formlen for tyngdekraften mellem to objekter med masse m og M, som befinder sig i afstanden r. Hvad er galt med ligningen?

F = G · (m · M) / r

A

Afstanden, r, skal opløftes i anden potens.

Dette er gravitationskraften:

F = G · (m · M) / r^2

31
Q

Dette er ikke gravitationskraften. Hvad er galt med ligningen?

F = g · (m · M) / r^2

A

Det lille g er symbolet for tyngdeaccelerationen.

Stort G er den universelle gravitationskonstant.

32
Q

En masse på 500 g accelereres med 4 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på massen?

A

2 N

33
Q

En masse på 4,1 kg accelereres med -3,0 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på massen?

A

F = –12 N.

34
Q

En masse på 3500 g accelereres med 1,1 m/s/s (hastigheden vokser med 1 meter og 10 cm per sekund – hvert sekund).

Hvad er den resulterende kraft på massen?

A

3,9 N.

35
Q

En kasse med masse 2 kg påvirkes af en kraft F = (6, 0) N.

Hvad bliver accelerationen?

A

a = (3, 0) m/s/s.

36
Q

En kasse med masse 0,55 kg påvirkes af en kraft F = (1, 1) N.

Hvad bliver accelerationen?

A

a = (2 m/s/s , 2 m/s/s).

37
Q

En kasse med masse 32 kg påvirkes af en kraft F = (64, –16) N.

Hvad bliver accelerationen?

A

a = (2,0 , 0,50 ) m/s/s.

38
Q

En mand med masse 110 kg påvirkes af en kraft F = –50 N.

Hvad bliver accelerationen?

A

a = –0,45 m/s/s.

39
Q

En bil med masse 1250 kg påvirkes af en kraft F = 2 kN (kraften er to kilonewton).

Hvad bliver accelerationen?

A

Mellemregning: a = F / m.

a = 1,6 m/s/s.

a skal afrundes til ét betydende ciffer:

a = 2 m/s/s.

40
Q

En æske på 5,1 g accelereres med –3,0 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på æsken?

A

F = –0,015 N = –15 mN.

Æsken påvirkes af en resulterende kraft på 15 millinewton i negativ retning.

41
Q

En container på 4,1 ton accelereres med –3,0 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på containeren?

A

F = m · a.

F = 4100 · (–3) N.

F = –12 kN (minus tolv kilonewton).

42
Q

En kugle på 4,1 g accelereres med 3,0 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på kuglen?

A

F = m · a.

F = 0,0041 · 3,0 N.

F = 0,012 N = 12 mN (tolv millinewton).

43
Q

En fjer med massen 2 g har accelerationen a = –2,2 m/s/s.

Hvad er den resulterende kraft på fjeren?

A

Newtons 2. lov skrives: F = m · a.

F = 0,002 · 2,2 N.

F = 0,004 N = 4 mN (fire millinewton).

44
Q

En kraft på 1000 N virker på en kasse, som står på gulvet. Kraftvektoren danner en vinkel på i = 20,0 grader i forhold til gulvet. Hvad er kraftens størrelse i vandret retning?

A

Fx = |F| · cos(i)

Fx = (1000 N) · cos(20,0)

Fx = 940 N.

45
Q

En kraft på 600 N virker på en boks, som står på gulvet. Kraftvektoren danner en vinkel på i = 45,0 grader i forhold til gulvet.

Hvad er kraftens størrelse i vandret retning?

A

Fx = |F| · cos(i)

Fx = (600 N) · cos(45,0)

Fx = 354 N.

46
Q

En kraft på 350 N virker på en kuffert, som står på jorden. Kraftvektoren danner en vinkel på i = 70 grader i forhold til jorden. Hvad er denne krafts størrelse i lodret retning?

A

Fy = |F| · sin(i)

Fy = (350 N) · sin(70)

Fy = 329 N som skal afrundes til 0,33 kN.

47
Q

En kraft på 80 N virker på en stor madkasse, som står på bordet. Kraftvektoren danner en vinkel på A = 15 grader i forhold til bordet.

Hvad er denne krafts størrelse i lodret retning?

A

Fy = |F| · sin(A)

Fy = (80 N) · sin(15)

Fy = 20,7 N, som afrundes til 21 N.

48
Q

Hvad siger egentlig Newtons 3. lov?

A

En kraft virker ved at ET objekt påvirker et ANDET objekt.

Kræfterne kommer derfor ALTID i par! Men det er vigtigt at huske, at de to “par-kræfter” virker på TO FORSKELLIGE objekter.

Det andet objekt vil altid påvirke det første objekt med SAMME STØRRELSE kraft, MEN i præcis modsat retning.