Kernefysik Flashcards Preview

Fysik ABC > Kernefysik > Flashcards

Flashcards in Kernefysik Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q
Hvad er stabilitetslinjen?

Hvad er N, når Z = 20 og Z = 50?
A
Stab-linjen beskriver atomkerner, som typisk IKKE er radioaktive: De er altså stabile. Disse kerner har det rette forhold mellem Z og N.

For Z under 20 er N cirka det samme som Z for stabile kerner. Når proton-tallet er Z > 20 gælder at stabile kerner har neutrontal (omtrent): N = 1,5 • Z. Alle kerner med Z > 84 (bismuth) er radioaktive.

Hvis Z = 50 er N omkring 75.
Hvis Z = 20 er N omkring 20.
2
Q
Hvad hedder Einsteins formel?

Og hvad er de tre symbolers fysiske betydning?
A
E = m • c^2

E er energi.

m er masse.

c er lysets hastighed.
3
Q
Hvad betyder symbolerne i ligningen A = N + Z ?
A
A: Nukleontallet.
N: Neutrontallet.
Z: Protontallet.
4
Q
Hvorfor er langt de fleste kerner på kernekortet radioaktive?
A
De har enten for mange eller for lidt neutroner i forhold til protoner.

Kun kerner med det rette N:Z forhold er stabile. I en stabil kerne er der ligevægt mellem coulomb-frastødning og den stærke kernekraft.
5
Q
Hvad hedder henfaldsloven?
A
N = No • exp(-k • t).

No er antal kerner til tiden 0 s.
exp er eksponentialfunktionen.
k er henfaldskonstanten.
t er tiden målt i sekunder.
6
Q
Hvad fortæller henfaldskonstanten?
A
k er sandsynligheden for at en bestemt kerne henfalder per sekund.

Eksempel: k = 0,01/s. Sandsynligheden for et henfald inden for 1 s er altså 1%.
7
Q
Hvad er levetiden, defineret ud fra henfaldskonstanten?
A
Levetiden eller rettere middel-levetiden er:

tau = 1 / k, hvor k er henfaldskonstanten.

Det er den gennemsnitlige levetid for en bestemt kerne.
8
Q
Hvad betyder halveringstid?
A
Når der er gået én halveringstid, er der kun 50% af det oprindelige antal kerner tilbage.

Efter to og tre halveringstider er der kun 25% og 12,5% tilbage.
9
Q
En heliumkerne - dvs. en alfapartikel - har mindre masse end to neutroner og to protoner.

Hvorfor?
A
Fænomenet kaldes massedefekt.

En lille del af massen bliver omdannet til bindingsenergi, når de fire partikler bindes sammen af den stærke kernekraft.