Kernefysik Flashcards Preview

Fysik ABC > Kernefysik > Flashcards

Flashcards in Kernefysik Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvad er stabilitetslinjen?

Hvad er N, når Z = 20 og Z = 50?

Stab-linjen beskriver atomkerner, som typisk IKKE er radioaktive: De er altså stabile. Disse kerner har det rette forhold mellem Z og N.

For Z under 20 er N cirka det samme som Z for stabile kerner. Når proton-tallet er Z > 20 gælder at stabile kerner har neutrontal (omtrent): N = 1,5 • Z. Alle kerner med Z > 84 (bismuth) er radioaktive.

Hvis Z = 50 er N omkring 75.
Hvis Z = 20 er N omkring 20.

2

Hvad hedder Einsteins formel?

Og hvad er de tre symbolers fysiske betydning?

E = m • c^2

E er energi.

m er masse.

c er lysets hastighed.

3

Hvad betyder symbolerne i ligningen A = N + Z ?

A: Nukleontallet.
N: Neutrontallet.
Z: Protontallet.

4

Hvorfor er langt de fleste kerner på kernekortet radioaktive?

De har enten for mange eller for lidt neutroner i forhold til protoner.

Kun kerner med det rette N:Z forhold er stabile. I en stabil kerne er der ligevægt mellem coulomb-frastødning og den stærke kernekraft.

5

Hvad hedder henfaldsloven?

N = No • exp(-k • t).

No er antal kerner til tiden 0 s.
exp er eksponentialfunktionen.
k er henfaldskonstanten.
t er tiden målt i sekunder.

6

Hvad fortæller henfaldskonstanten?

k er sandsynligheden for at en bestemt kerne henfalder per sekund.

Eksempel: k = 0,01/s. Sandsynligheden for et henfald inden for 1 s er altså 1%.

7

Hvad er levetiden, defineret ud fra henfaldskonstanten?

Levetiden eller rettere middel-levetiden er:

tau = 1 / k, hvor k er henfaldskonstanten.

Det er den gennemsnitlige levetid for en bestemt kerne.

8

Hvad betyder halveringstid?

Når der er gået én halveringstid, er der kun 50% af det oprindelige antal kerner tilbage.

Efter to og tre halveringstider er der kun 25% og 12,5% tilbage.

9

En heliumkerne - dvs. en alfapartikel - har mindre masse end to neutroner og to protoner.

Hvorfor?

Fænomenet kaldes massedefekt.

En lille del af massen bliver omdannet til bindingsenergi, når de fire partikler bindes sammen af den stærke kernekraft.