Tid og Sted Flashcards Preview

Fysik ABC > Tid og Sted > Flashcards

Flashcards in Tid og Sted Deck (21)
Loading flashcards...
1

Du cykler 12 km på tyve minutter. Hvad er din middelhastighed i SI-enheder?

10 m/s

2

Du cykler 18 km på en time. Hvad er din middelhastighed i SI-enheder?

5 m/s

3

Du cykler 18 km på 60 min. Hvad er din middelhastighed i SI-enheder?

5,0 m/s

4

Din veninde løber 4,5 km på 25 minutter. Hvad er hendes gennemsnitlige fart (SI-enheder)?

3,0 m/s

5

Din veninde løber 11 km på 55 minutter. Hvad er hendes gennemsnitlige fart? (SI-enheder)

3,3 m/s

6

Din vens kæreste løber 3,2 km på 12,0 minutter. Hvad er hendes gennemsnitlige fart? (SI-enheder)?

4,4 m/s

7

Tiger Woods løber 20,1 km på 95 minutter. Hvad er Tigers gennemsnitlige fart i SI-enheder?

3,5 m/s

8

En Thomson Gazelle løber med farten 14 m/s i 7 minutter. Hvor langt har gazellen løbet? Svar i km.

6 km.

9

En Kongeørn flyver med farten 28 m/s i 30 sekunder. Hvor langt har den fløjet? Svar i km.

0,84 km

10

En gepard løber med farten 25,0 m/s i 15,0 sekunder. Hvor langt har gazellen løbet? Svar i meter.

375 m

11

En bil kører 30 m/s. Til tiden 0 s bremser bilen og accelererer med -5 m/s/s. Hvor lang er bremselængden?

Hastigheden er nul efter 6,0 s fordi:
v(t) = a t + v0;
0 = -5 t + 30;
t = 6 s.

Stedfunktionen hedder:

s(t) = 0,5 a t^2 + v t.
s(t) = -2,5 t^2 + 30 t.

Indsættes t-værdien 6 s findes bremselængden: 90 m.

12

En bil kører 20 m/s. Til tiden 50 s bremser bilen og accelererer med -4,0 m/s/s. Hvor lang er bremselængden?

Hastigheden er nul efter 5,0 s fordi:
v(t) = a t + v0;
0 = -4 t + 20;
t = 5,0 s.

Stedfunktionen hedder:

s(t) = 0,5 a t^2 + v t.
s(t) = -2,0 t^2 + 20 t.

Indsættes t-værdien 5,0 s findes bremselængden: 50 m.

13

En bil kører 7,5 m/s. Til tiden 12 s bremser bilen og accelererer med -2,5 m/s/s. Hvor lang er bremselængden?

Hastigheden er nul efter 3,0 s, fordi hastigheden efter t sekunder er:
v(t) = a t + v0;
0 = -2,5 t + 7,5;
t = 3,0 s.

Stedfunktionen hedder:

s(t) = 0,5 a t^2 + v t.
s(t) = -1,25 t^2 + 7,5 t.

Indsættes t-værdien 3,0 s findes bremselængden: 11 m.

14

En cykel drøner afsted med farten 10,5 m/s. Til tiden 0 s bremser cyklen og accelererer med -3,5 m/s/s. Hvad er farten efter 2,0 s?

3,5 m/s.

v(t) = a t + v0

v(t) = -3,5 t + 10,5

Jeg indsætter t = 2,0 s.

15

En cykel ruller afsted med farten 5 m/s. Til tiden 0 s bremser cyklen og accelererer med -1,5 m/s/s. Hvad er farten efter 3,0 s?

0,5 m/s.

16

En cykel ruller afsted med farten 6,5 m/s. Til tiden 0 s bremser cyklen og accelererer med -2,0 m/s/s. Hvad er farten efter 1,5 s?

3,5 m/s

17

Kapløb! A løber 9 m/s. B løber 10 m/s, men startede 1 s efter A. Hvor lang tid går der, før A bliver indhentet?

9 sek.

18

Kapløb! A løber 7 m/s. B løber 10 m/s, men startede 3 s efter A. Hvor lang tid går der, før A bliver indhentet?

7 sek.

19

Kapløb! A løber 5 m/s. B løber 4 m/s, men startede 2 s før A. Hvor lang tid går der, før B bliver indhentet?

8 s

20

Kapløb! A begynder at løbe 5 m/s ved tiden t=0 s. B løber 3 m/s, men startede 20 s før A. Hvad er t, når B bliver indhentet?

30 s.

21

Du cykler 6 km på et kvarter. Hvad er din middelhastighed i SI-enheder?

7 m/s