Fysik - Grafer/Giraffer Flashcards

1
Q

En supergraf viser hvordan elastikkraften på en genstand ændrer sig, når elastikkens længde vokser.

Der er foretaget 7 målinger med en kraftmåler og en lineal. Længden går fra 0 til 16 mm.

Grafen viser F mod Δx: Enhederne på grafen er newton og millimeter (1 mm = 0,001 m).

F vokser lineært med længden, Δx:
F = (12 N/mm) • Δx

Hvad kan du udlede fra denne graf,
hvis genstanden flyttes er 8,0 mm?

A

Kraften ved Δx = 8,0 mm er:

F=(12 N/mm)•(8,0 mm) =96 mN.

Kraftens arbejde er:

A = F • s • cos(theta),

hvor theta er vinklen mellem F og s.

Arealet under (s,F)-grafen er arbejdet.

Trekants areal (husk SI-enheder):
A = 0,5 H • G 
A = 0,5 • (0,096 N) • 0,0080 m 
A = 0,00038 J = 0,38 mJ.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

En graf viser målinger af kraft på
y-aksen og afstand på x-aksen:
En (s,F)-graf.

Afstanden går fra 0 til 10 m.

Enhederne er newton og meter.

Lineær reg. giver at F vokser lineært:
F = (22 N/m) • s.
Eksempel:
Hvis s = 2,0 m, så er F = 44 N.

Hvad kan du udlede fra grafen?

A

Kraftens arbejde er prikproduktet mellem F-vektor og s-vektor.

Arbejdet er energi, der “fjernes” eller “tilføres” den genstand, som kraften påvirker:

A = F • s • cos(theta)

theta er vinklen mellem F og s.

Arealet under (s,F)-grafen er arbejdet.
Hvis genstanden flyttes 10 m bliver A:

A er trekantens areal (husk SI-enheder):
A = 0,5 • H • G
A = 0,5 • (22 • 10 N) • 10 m
A = 1,1 kJ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

En sjusket graf har tid på x-aksen i sekunder - og strækning på y-aksen. Det er en (t,Δs)-graf.

t går fra 0 s til 100 s (sekunder).

Δs vokser lineært med t fra 0 m til 50 m.

Hvad kan du udlede fra denne graf?

A

Grafen viser en bevægelse fremad med konstant fart.

Hastigheden er hældningskoefficienten:

v = dy/dx = ds/dt

v = (50 m) / (100 s) = 0,50 m/s.

Hvis man tegner en (t,v)-graf vil den have en konstant værdi på y = 0,50 m/s. Arealet under denne graf er strækningen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

En graf viser tid på x-aksen i sekunder - og fart på y-aksen.

t går fra 0-10 s.

v vokser lineært fra 0 m til 80 m/s.

Hvad kan du udlede fra grafen?

A

Grafen viser en bevægelse, som har jævnt voksende fart: Det er det samme som “konstant acceleration”.

Hældningen af en (t,v)-graf er accelerationen:
a = dy/dx ≈ Δy/Δx
a = (80 m/s) / (10 s) = 8 m/s/s.

Arealet under grafen er afstanden:
Δs = 0,5 H • G
Δs = 0,5 • (80 m/s) • (10 s)
Δs = 400 m.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

En flot graf fra MS Excel har tid på x-aksen i sekunder - og fart på y-aksen.

t går fra 0-25 ms;

v vokser lineært fra 2 m/s til 7 m/s.

Hvad kan du udlede fra grafen?

A

Grafen viser en bevægelse med jævnt voksende fart - det er det samme som konstant acceleration.

Ved t = 0 s er farten 2 m/s.

Hældningen er accelerationen:
a = dy/dx ≈ Δy/Δx
a = (7 m/s - 2 m/s) / (25 ms)
a = 200 m/s/s.

Arealet under (t,v)-grafen er afstanden. Arealet udregnes som summen af et rektangel og en trekant.

Δs = (2 m/s) • (25 ms) + 0,5 • (5 m/s) • (25 ms) 
Δs = 112,5 mm = 0,11 m.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

En supergraf fra MS Excel har målinger af tid på x-aksen i sekunder - og fart på y-aksen.

t går fra 0-12 sekunder.

v vokser lineært fra 20 cm/s til 80 cm/s.

Hvad kan du udlede fra grafen?

A

Grafen viser en bevægelse med jævnt voksende fart - det er det samme som konstant acceleration.

Ved t = 0 s er farten 20 cm/s.

Hældningen er accelerationen:
a = dy/dx ≈ Δy/Δx
a = ((80 - 20) cm/s) / (12 s)
a = 5,0 cm/s/s.

Arealet under (t,v)-grafen er afstanden. Arealet udregnes som summen af et rektangel og en trekant.

Δs = (20 cm/s) •(12 s) + 0,5 • (60 cm/s) • (12 s)
Δs = 600 cm = 6,0 m.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly