Solsystemer Flashcards Preview

Fysik ABC > Solsystemer > Flashcards

Flashcards in Solsystemer Deck (25)
Loading flashcards...
1
Q

Ellipser: Hvad er excentriciteten af en ellipse
med storaksen a = 10 AE
og lilleaksen b = 8 AE?

A

Brug “1 abe”-formlen:

1 = (b/a)² + e²

e = kvadratrod(1 – 64/100)
e = 0,6
2
Q

Ellipser: Hvad er excentriciteten, hvis a = 1 AE og b = 0,6 AE?

A

e = 0,8

Brug “1 abe”-formlen:
1 = (b/a)² + e²
e = kvrod(1 – 0,6²)=kvrod(1–0,36)
e = kvrod(0,64) = 0,8

3
Q

Hvad er afstanden fra Jorden til Solens centrum målt i astronomiske enheder OG i kilometer?

A

1,0 AE og 150 millioner kilometer.

4
Q

Hvad er afstanden fra Jorden til den nærmeste stjerne - altså bortset fra Solen?

A

Omkring 4 lysår.

5
Q

Hvad er asteroidebæltet?

A

Et stort område mellem Mars og Jupiter, hvor omkring 1 million klippe- og isstykker kredser i bane om Solen. Disse asteroider er rester fra solsystemets dannelse.

6
Q

Hvad er en gasplanet?

A

I vores solsystemet har vi Jupiter og Saturn.

Kernen består af klippe og is med masse omkring 10-15 jordmasser. Den er omgivet af en enorm “atmosfære” af primært hydrogen og helium.

7
Q

Hvad er en iskæmpe?

A

Uranus og Neptun er de to iskæmper i vores solsystem.

De har en kerne af klippe og is på cirka to jordmasser. De er omgivet af is i form af CO, CO₂, CH₄, NH₃ og vand.

8
Q

Hvad er en dværgplanet?

A

Et objekt med stor nok tyngdekraft til at formen er som en rund kugle.

Men dværgplaneter dominerer ikke i deres bane omkring Solen. De to største er Pluto og Eris.

9
Q

Hvad siger Keplers første lov?

A

Planeter, kometer og asteroider bevæger sig i ellipsebaner med Solen i det ene brændpunkt.

10
Q

Hvad siger Keplers anden lov?

A

En sigtelinje fra Solen til en planet eller komet overstryger lige store arealer i et bestemt tidsrum.

Det betyder, kometer bevæger sig meget hurtigere, når de er tæt på Solen. Det er fordi Solens tyngdekraft er meget større tæt på Solen.

Desuden er sommeren i DK to dage længere end vinteren.

11
Q

Hvad siger Johannes Keplers 3. lov?

A

T² / a³ = k.

T: Baneperioden målt i jordår.

a: Storaksen målt i AE.

k: Konstanten er ens for alle planeter;
værdien er k = 1 år² / AE³.

12
Q

Ellipser: Hvad er symbolet for den halve storakse og den halve lilleakse?

A

a: Den halve storakse.
b: Den halve lilleakse.

13
Q

Hvad står bogstaverne KGB-Ke’Ne for?

A
K er Kopernikus
G er Galilei
B er Brahe
Ke er Kepler
Ne er Newton
14
Q

Hvad står bogstaverne for i Newtons tyngdelov:

F = – G M m / r²

A
F: Tyngdekraften mellem to objekter
G: Gravitationskonstanten
M: Massen af objekt 1
m: massen af objekt 2
r: Afstanden mellem centrum af objekt 1 og 2
15
Q

Hvad går tankeeksperimentet med Newtons kanon ud på?

A

En kanon affyrer en kugle i vandret retning.

Har kuglen for lidt fart på, rammer den jordoverfladen.

Er farten tilpas høj går kuglen i kredsløb om Jorden. Det forklarer at månen ikke “falder ned”.

16
Q

Hvad er en komet?

A

Et is/klippestykke der blev til overs ved solsystemets dannelse.

Kometer stammer fra Kuiperbæltet.

De har langstrakte elliptiske baner. Når en komet nærmet sig solen varmest isen op, og gas og støv fra kometen danner en lang hale, der nogle gange kan ses fra Jorden.

17
Q

Hvad samarbejdede Newton og Halley om i 1700-tallet?

A

At forklare en komets tilbagevendende og periodiske bevægelse om Solen.

Den fik senere navnet Halleys komet og har en periode på omkring 75 år.

18
Q

Hvad er italieneren Galilei især kendt for?

A

Han var grundlægger af den naturvidenskabelige metode:

  1. Opstil en teori, der kan forklare observerbare fænomener. 2. Lav målinger, det kan af- eller bekræfte teorien. 3. Forbedr’ din teori!
19
Q

Andet ord for heliocentrisk?

A

“Solen i centrum”

20
Q

Andet ord for geocentrisk?

A

Jorden i centrum. Det antikke verdensbillede var geocentrisk.

21
Q

Hvad er a for Halleys komet, som har T = 75 år ?

A

Ifølge Keplers 3. lov er:

T² / a³ = 1 år² / AE³.

Så a = 18 AE.

22
Q

Hvilke to himmelfænomener observerede Tycho Brahe i 1570’erne?

A

Først stella nova - en ny stjerne.

Et par år senere en komet med en lang hale.

Begge observationer passede ikke med opfattelsen, at himlen er evig og uforanderlig.

I dag kan man se resterne af stella nova, som var en supernova-eksplosion.

23
Q

Hvilke ting opdagede Galileo Galilei med sit teleskop omkring 1610?

A

At planeten Jupiter har fire måner. Jupiter udgør altså en verden, hvor den er i centrum.

At Månen ikke er en perfekt kugle: Den har bjerge, dale og kratere.

Planeten Venus har faser, ligesom Månen. Størrelsen af Venus varierer med fasen. Når Venus er fuld er den lille - altså længst væk fra os.

Disse tre observationer udfordrede det geocentriske verdensbillede.

24
Q

Hvad blev Kopernikus kendt for?

A

Hans bog hvor et heliocentrisk solsystem opstilles. Solen var i centrum, i strid med kirkens geocentriske system!

25
Q

Hvad kan man bruge denne huskeregel til?
Mærkelig ven: Yo, Mads.
Se vest: U.S.A. You are Neu!

A

Merkur, Venus, Jorden, Mars, Ceres, Vesta, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.