Fysik C Flashcards Preview

Fysik ABC > Fysik C > Flashcards

Flashcards in Fysik C Deck (60)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er symbolerne for energi, effekt og tid?

A

E, P og t.

2
Q

Hvad er enhederne for energi, effekt og tid?

A

J, W og s. Joule, watt og sekunder. Watt er det samme som joule per sekund.

3
Q

Hvor mange watt forbruger en normal elsparepære?

A

Typisk værdi: P = 10 W. Pærerne ligger et sted mellem 7-14 W.

4
Q

Hvad er effekten af en elkedel?

A

Typisk værdi: P = 2000 W.

5
Q

Hvad er SI-enheden for energi?

A

Joule. Din krop forbrænder 10 millioner joule hver dag.

6
Q

Et køleskab forbruger 200 W. Hvor meget energi bruger køleskabet på et minut?

A

12 kJ.

7
Q

En hårtørrer forbruger 400 W. Hvor meget energi bruger den på et sekund?

A

400 J

8
Q

En mobiloplader forbruger 25 W. Hvor meget energi bruger opladeren på 10 sek.?

A

0,25 kJ

9
Q

Hvor mange sekunder er der på et kvarter?

A

900 s.

10
Q

Hvor mange sekunder er der på to timer?

A

7200 s.

11
Q

Hvor mange sekunder er der på 7,5 timer?

A

27000 s.

12
Q

Et TV bruger 120 kJ på fem minutter. Hvad er TV’ets effekt?

A

400 W

13
Q

En laptop bruger 40 kJ på syv minutter. Hvad er computerens effekt?

A

95 W.

14
Q

Et krøllejern bruger 20,0 kJ på et minut. Hvad er krøllejernets effekt?

A

333 W

15
Q

Hvilke typer mekanisk energi kender du?

A
 1. Beliggenhedsenergi (du står på en stige) 2. Bevægelsesenergi (tennisbold) 3. Rotationsenergi (bowlingkugle) 4. Elastisk energi (trampolin)
16
Q

Hvad kaldes varmeenergi også?

A

Indre energi. En varm kartoffel har mere varmeenergi end en kold kartoffel. Energien skyldes vibrationer og rotationer i kartoflernes molekyler.

17
Q

Hvilke to energityper starter med bogstavet K?

A

Kemisk energi: Frigives når bindinger brydes i molekyler, fx sukker eller benzin. Kerneenergi: Frigives ved fusion eller fission.

18
Q

Hvordan kan kerneenergi frigives?

A

Tunge atomkerner (tungere end jern) har stor bindingsenergi. Energien frigives ved spaltning eller fission. Eksempelvis bruges uran i atomkraftværker. Lette atomkerne frigiver energi, når de smelter sammen ved fusion. Dette sker i alle stjerner, fx. Solen.

19
Q

Hvilken type energi transporteres gennem din krop, hvis du stikker dig på en nål?

A

Elektrisk energi gå gennem i dine nerveceller.

20
Q

Hvad er forskellen på varmeenergi og strålingsenergi?

A

Varmeenergi hører til inde i et bestemt stof. Strålingsenergi er udsendelse af energi i form af bølger.

21
Q

Hvad hedder energidiagrammet for en længdespringer?

A

Kemisk > Kinetisk > Potentiel > Indre. Muskler forbrænder sukker > Manden løber > Manden flyver opad i luften > Manden rammer sandet og bremses op.

22
Q

Hvad hedder energidiagrammet for et frispark i fodbold?

A

Kemisk > Kinetisk > Potentiel > Indre. Muskler forbrænder sukker > Bolden flyver henad > Bolden flyver opad i luften > Bolden rammer nettet og bremses op.

23
Q

Hvad er energidiagrammet for fabrikation af en kop instant kaffe?

A

Elektrisk > Indre

24
Q

Hvilket apparat har størst effekt? 1. Laptop 2. Kogekedel 3. Elsparepære 4. Hårtørrer

A

Kogekedlen ligger på 1-2 kW.

25
Q

Energidiagram. For en cykeltur.

A

Kemisk > Kinetisk > Indre. Muskler forbrænder sukker > cykel kører fremad > Cyklen bremser op (varmen går tabt i bremseklodser, dæk og asfalt)

26
Q

Hvad betyder symbolerne i formlen: E = m g h

A

E: Energi m: Masse g: tyngdeacceleration h: højde

27
Q

Hvor meget beliggenhedsenergi har en basketball på 500g ifht. gulvet, når den ligger på kurvens kant (h =3,05 m) ?

A

E = m g h. E = (0,50 kg) • (9,8 N/kg) • (3,0 m) E = 15 J.

28
Q

Hvor meget beliggenhedsenergi har en kvinde på 100 kg ifht. gulvet, når hun ligger ligger på sofaen (h = 0,3 m) ?

A

E = m g h. E = (100 kg) • (9,8 N/kg) • (0,3 m) E = 0,3 kJ.

29
Q

Hvor meget kinetisk energi har en cyklist, der holder stille?

A

E = 0 J.

30
Q

Hvor meget kinetisk energi har en bil på 1,0 ton, som kører med 10 m/s ?

A

E = 0,5 • m • v • v

E = 0,5 • (1000 kg) • (10 m/s)^2

E = 50 kJ.

ABC er 2 fordi massen og hastigheden kun kendes med 2 betydende cifre.

31
Q

Hvor meget kinetisk energi har en cyklist på 60 kg, som kører med 5 m/s ?

A

E = 0,5 • m • v • v E = 0,5 • (60 kg) • (5 m/s)^2 E = 0,75 kJ.

32
Q

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er enhederne for E og m ?

A

E - joule. m - kilogram.

33
Q

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er tilvæksten, hvis massen er 1,0 kg og tilvæksten i T er 45 grader celcius?

A

E = (1,0 • 4180 • 45) J E = 188 kJ.

34
Q

Tilvæksten i indre energi for vand kan skrives: E = m • c • (Ts - Tb). Hvad er tilvæksten, hvis massen er 200 g og tilvæksten i T er 80 grader celcius?

A

Massen i SI-enheder er: m = 0,200 kg. E = (0,200 • 4180 • 80) J E = 67 kJ.

35
Q

To glas vand blandes. Masserne af vandet er 500 g og 1000 g. Temperaturen er 22 grader C i begge glas. Hvad bliver slutemperaturen?

A

22 grader C.

36
Q

Du har to glas vand med masse m = 0,20 kg og M = 0,40 kg. Begyndelses-T er henholdsvis 20 og 80 grader C. Hvad bliver slut-temperaturen når vandet fra de to glas blandes?

A

60 grader C.

37
Q

Du har to glas vand med masse m = 0,25 kg og M = 0,50 kg. Begyndelses-T er henholdsvis 85 og 10 grader C. Hvad bliver slut-temperaturen når vandet fra de to glas blandes?

A

35 grader.

38
Q

Du glemmer en varm kop kaffe på bænken udenfor. Det er 5 gr. C udenfor. Hvor varm er kaffen da du henter den halvanden timer senere?

A

5 grader Celcius. Den varme væske har afgivet al din varme energi til den kolde luft.

39
Q

Du glemmer en bakke pomfritter på bordet i kantinen. Det er 18 gr. C i kantinen. Hvor varme er ‘fritterne, da du henter den en time senere?

A

18 grader celcius. Maden har afgivet al den indre energi til omgivelserne.

40
Q

Hvilket system er “lukket”? En dåsetomat. Et glas vand. En elkedel. En isvaffel.

A

Dåsetomaten. I lukkede systemer kan masse ikke komme ind eller ud.

41
Q

Hvilket system er “lukket”? . Et glas vand. En pude. Et glas syltetøj. En sko.

A

Syltetøjsglasset. Masse kan hverken komme ind eller ud.

42
Q

Hvilket system er mest isoleret? Et glas juice. En handske. En ske. En termokande.

A

Termokanden. Her kan kun komme meget lidt energi ind eller ud.

43
Q

Hvilket system er mest isoleret? En par jeans. Et køleskab. En gryde med låg. En gaffel. En æske chokolade.

A

Køleskabet. Det har tykke, isolerede vægge, som ret godt forhindrer varmeenergi i at trænge ind.

44
Q

En kugle triller ned ad rampen.

Hvor er den kinetiske energi størst?

A

For enden af rampen.

Her er al den potentielle energi omdannet til kinetisk energi.

45
Q

En kugle triller ned ad banen.

Kuglen starter i højden 0,80 m.

Hvad er hastigheden for enden af rampen?

A

Denne formel gælder: v2 = 2 g h

v = 4,0 m/s.

Vi ser bort fra rotationsenergi, energitab pga. gnidning samt vindmodstand.

46
Q

En bold triller ned ad banen.

Kuglen starter i højden 3,33 m.

Hvad er hastigheden for enden af rampen?

A

Denne formel gælder: v2 = 2 g h

v = 8,09 m/s.

Vi ser bort fra rotationsenergi, energitab pga. gnidning samt vindmodstand.

47
Q

Fire kugler triller ud over bordets kant.

De rammer ikke jorden samme sted.

Hvorfor?

A

Kuglernes hastighed er forskellig.

Den som ruller hurtigst, flyver længst.

48
Q

De tre kugler på billedet har samme masse:

m = 280 g.

Hvad er kuglernes potentielle energi ifht. gulvet?

A
 • E = m g h*
 • E* = 8 J.

A. B. C er 1: Højden er kun kendt med et betydende ciffer.

49
Q

De tre kugler på billedet har samme masse:

m = 0,070 kg.

Hvad er kuglernes potentielle energi ifht. gulvet?

A
 • E = m g h*
 • E* = 2 J.

A. B. C er 1: Højden er kun kendt med et betydende ciffer.

50
Q

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen?

A

Trekantens lodrette katete har længde:

 • h*skrå = 4,0 m . sin 30o
 • h*skrå = 2,0 m.

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 5,0 m.

51
Q

Dette kort har ikke noget spørgsmål eller svar.

A

Nå.

52
Q

Hvor meget kinetisk energi har en sæbekassebil på 10 kg, som kører med 5 m/s ?

A

E = 0,5 • m • v • v

E = 0,5 • (10 kg) • (5 m/s)^2

E = 0,1 kJ

ABC er 1 fordi hastigheden kun kendes med 1 betydende ciffer.

53
Q

Har du elektrisk energi i kroppen?

A

Ja.

Når du mærker noget med fingrene, tungen eller …. Så sendes der elektriske signaler i nervecellerne.

54
Q

Hvor meget mekanisk energi har en bold, som ruller på et bord?

 • Massen er 100 g.
 • Bordet er 0,90 m højt.
 • Bolden ruller med hastigheden 2 m/s.
A

E = 0,5 • m • v2 + m g h

E = 0,5 • (0,100 kg) • (2 m/s)2 + 0,1 kg • (9,82 N/kg) • 0,90 kg

E = 1 J

ABC er 1 fordi hastigheden kun kendes med 1 betydende ciffer.

55
Q

Hvor meget mekanisk energi har den røde kugle, der ruller på billiardbordet?

 • Massen er 150 g.
 • Bordet er 0,850 m højt.
 • Bolden ruller med hastigheden 0,335 m/s.
A

Mekaniske energi er potentiel PLUS kinetisk energi:

E = 0,5 • m • v2 + m g h

E=0,5•(0,150kg)•(0,335 m/s)2 + 0,150 kg•(9,82 N/kg)•0,850 kg

E = 1,26 J

ABC er 3 fordi alle oplysningerne i opgaven har ABC=3.

56
Q

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen,

hvis vinklen ændres fra 30o til 60o ?

A

Trekantens lodrette katete har længde:

 • h*skrå = 4,0 m . sin 60o
 • h*skrå = 3,5 m.

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 6,5 m.

57
Q

Hvad er kuglens højde i startpositionen ifht. vognen,

hvis vinklen ændres fra 30o til 10o ?

A

Trekantens lodrette katete har længde:

 • h*skrå = 4,0 m . sin 10o
 • h*skrå = 0,7 m.

Til denne højde lægges 3,0 m.

I alt er højden over vognen htotal = 3,7 m.

58
Q

Lysets hastighed i det tomme rum er:

c = 3,00 • 108 m/s.

Hvor langt bevæger lyset sig på 8,3 minutter?

A

Afstanden er hastighed gange tid:

s = c • t

Tiden i SI-enheden sekunder:

t = 8,3 min = 498 s

Afstanden bliver:

s = 1,5 • 1011 m.

Dett er afstanden fra Solen til Jorden.

59
Q

Lysets hastighed i det tomme rum er:

c = 3,00 • 108 m/s.

Hvor langt bevæger lyset sig på 1,3 sekunder?

A

Afstanden er hastighed gange tid:

s = c • t

Afstanden bliver:

 • s* = 3,9 • 10<span>8</span> m • 1,3 s
 • s* = 3,9 • 10<span>8</span> m.

Dette er afstanden fra Jorden til Månen.

Vi ser altid Månen, som den så ud for 1,3 sekunder siden.

60
Q

Hvor meget kinetisk energi har en foton?

A

En foton er en lyspartikel.

Den har ingen masse.

Alligevel har den kinetisk energi, som afhænger af Plancks konstant (h) og frekvensen af lyset (f):

E = h f