Hookes lov Flashcards Preview

Fysik ABC > Hookes lov > Flashcards

Flashcards in Hookes lov Deck (23)
Loading flashcards...
1
Q

Du strækker en fjeder med din hånd +1,0 cm.

Fjederkonstanten er 50 N/m.

Hvad er kraften fra fjederen på hånden?

A

Formel: F = – k · x

Indsætter værdier: F = – (50 N/m) · (0,010 m)

Resultat: F = – 0,50 N

2
Q

Hvad hedder Hookes lov?

A

F = - k x

3
Q

En bil presser støddæmperens fjeder ned med –13,5 mm.

Fjederkonstanten er k = 550 kN/m.

Hvad er kraften fra bilenfjederen?

A

Fjederens kraft på bilen: Ffjeder-bil = – k · x

Ifølge Newtons 3. lov gælder:

Bilens kraft på fjeder: Fbil-fjeder = – Ffjeder-bil

Indsætter værdier:

Ffjeder-bil = – (550 kN/m) · (– 0,0135 m)

Resultat: Fbil-fjeder = – 743 N.

Bilen sammenpresser fjederen, så kraften er negativ.

4
Q

Fire fjedre hænges op ved siden af hinanden (“parallelt”).

Den samlede fjederkonstant udregnes sådan:

(ktotal)-1 = k1-1 + k2-1 + k3-1 + k4-1

De har k1 = k2= k3 = 100 N/m og k<span>4</span> = 10 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A

(ktotal)-1 = 3 · (100 N/m)-1 + (10 N/m)-1

ktotal = 7,7 N/m

Den svage fjeder dominerer.

5
Q

To fjedre hænges op i forlængelse af hinanden (“i serie”).

De har k1 = 50,0 N/m og k2 = 45 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A
 • k*total = k1 + k2
 • k*total = (50,0 N/m) + (45 N/m)
 • k*total = 95 N/m
6
Q

En bil presser støddæmperens fjeder nedad:

x = –0,02 m

Fjederkonstanten er k = 900 kN/m.

Hvad er kraften fra fjederenbilen?

A

Fjederens kraft på bilen: Ffjeder-på-bil = – k · x

Indsæt værdier:

 • F*fjeder-på-bil = – (900 kN/m) · (– 0,02 m)
 • F*fjeder-på-bil = 18 kN ≈ 0,02 MN

(MN = meganewton; afrundet til ABC=1)

7
Q

Du strækker en fjeder med din hånd

x = + 2,7 cm.

Fjederkonstanten er k = 20 N/m.

Hvad er kraften fra håndenfjederen?

A

Fjederens kraft på hånd: Ffjeder-på-hånd = – k · x

Håndens kraft på fjeder:

Fhånd-på-fjeder = – Ffjeder-på-hånd

Indsætter værdierne for k og x :

Ffjeder-på-hånd = – (20 N/m) · (0,027 m)

Resultat: Fhånd-på-fjeder = +0,54 N.

Det er en positiv kraft, da hånden strækker fjederen.

8
Q

Hvad kalder vi symbolet

k

i Hookes lov?

A

Fjederkonstanten

9
Q

To fjedre hænges op

i forlængelse af hinanden (“i serie”).

De har k1 = 49 N/m og k2 = 50 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A
 • k*total = k1 + k2
 • k*total = (49 N/m) + (50 N/m)
 • k*total = 99 N/m
10
Q

Fire fjedre hænges op ved siden af hinanden (“parallelt”).

Den samlede fjederkonstant udregnes sådan:

(ktotal)-1 = k1-1 + k2-1 + k3-1 + k4-1

De har k1 = k2= k3 = k<span>4</span> = 10 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A

(ktotal)-1 = 4 · (10 N/m)-1

ktotal = 25 N/m

De fire fjedre dels om at løfte massen, så den samlede fjederkonstant bliver fire gange mindre.

11
Q

Du strækker en fjeder med din hånd +0,15 m.

Fjederkonstanten er k = 45 N/m.

Hvad er kraften fra fjederen på hånden?

A

Formel: F =k · x

Indsætter værdier: F = – (45 N/m) · (0,15 m)

Resultat: F = – 6,8 N

(A.B.C. er 2)

(Antal Betydende Cifre er 2)

12
Q

To fjedre hænges op

i forlængelse af hinanden (“i serie”).

De har k1 = 20 N/m og k2 = 30 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A
 • k*total = k1 + k2
 • k*total = (20 N/m) + (30 N/m)
 • k*total = 50 N/m
13
Q

To fjedre hænges op ved siden af hinanden (“parallelt”).

De har k1 = 50 N/m og k2 = 45 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A

(ktotal)-1 = k1-1 + k2-1

(ktotal)-1 = (50 N/m)-1 + (45 N/m)-1

ktotal = 24 N/m

Fjedrene virker “svagere”, end når der kun er én fjeder. Det er fordi de deles om at løfte massen.

14
Q

To fjedre hænges op

i forlængelse af hinanden (“i serie”).

De har k1 = 2,0 N/m og k2 = 20 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A
 • k*total = k1 + k2
 • k*total = (2,0 N/m) + (20 N/m)
 • k*total = 22 N/m
15
Q

Hvad er henheden for

k

i Hookes lov?

A

N / m

newton per meter

16
Q

To fjedre hænges op ved siden af hinanden (“parallelt”).

De har k1 = 2,0 N/m og k2 = 22 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A

(ktotal)-1 = k1-1 + k2-1

(ktotal)-1 = (2,0 N/m)-1 + (22 N/m)-1

ktotal = 1,8 N/m

“Den svageste fjeder bestemmer konstanten”

17
Q

To fjedre hænges op ved siden af hinanden (“parallelt”).

De har k1 = 30 N/m og k2 = 30 N/m.

Hvad bliver den samlede fjederkonstant?

A

(ktotal)-1 = k1-1 + k2-1

(ktotal)-1 = (30 N/m)-1 + (30 N/m)-1

ktotal = 15 N/m

Fjedrene virker “svagere”, end når der kun er én fjeder. Det er fordi de deles om at løfte massen.

18
Q

Du strækker en fjeder med din hånd +0,09 m.

Fjederkonstanten er k = 25 N/m.

Hvad er kraften fra håndenfjederen?

A

Fjederens kraft på hånd: Ffjeder-på-hånd = – k · x

Håndens kraft på fjeder:

Fhånd-på-fjeder = – Ffjeder-på-hånd

Indsætter værdier:

Ffjeder-på-hånd = – (25 N/m) · (0,09 m)

Resultat: Fhånd-på-fjeder = +2 N.

Det er en positiv kraft, da hånden strækker fjederen.

19
Q

En bil trykker støddæmperens

fjeder ned med længden: x = –22 mm.

Fjederkonstanten er k = 925 kN/m.

Hvad er kraften fra bilenfjederen?

A

Fjederens kraft på bilen: Ffjeder-bil = – k · x

Newtons tredie lov: Fres = Fbil-fjeder + Ffjeder-bil = 0 N

Indsæt værdier:

Ffjeder-bil = – (925 kN/m) · (– 0,022 m)

Resultat: Fbil-fjeder = – 20 kN.

Bilen sammenpresser fjederen, så kraften er negativ.

20
Q

En bil presser støddæmperens

fjeder ned med –15 mm.

Fjederkonstanten er k = 700 kN/m.

Hvad er kraften fra bilenfjederen?

A

Fjederens kraft på bilen: Ffjeder-bil = – k · x

Bilens kraft på fjeder (ifølge Newtons 3. lov:

Fbil-fjeder = – Ffjeder-bil

Indsætter værdier:

Ffjeder-bil = – (700 kN/m) · (– 0,015 m)

Resultat: Fbil-fjeder = – 11 kN.

Bilen sammenpresser fjederen, så kraften er negativ.

21
Q

Du strækker en fjeder med din hånd +0,1 m.

Fjederkonstanten er k = 45 N/m.

Hvad er kraften fra fjederen på hånden?

A

Formel: F =k · x

Indsætter værdier: F = – (45 N/m) · (0,1 m)

Resultat: F = – 5 N

(A.B.C. er 1)

(Antal Betydende Cifre er 1)

22
Q

Hvad hed Hooke til fornavn,

hvornår levede han - og hvor kom han fra?

A

Robert Hooke levede i England

fra

1635 - 1703.

23
Q

Du har to ens fjedre.

Den en strækker du og den anden presser du sammen med 2 cm.

Hvad kræver størst kraft fra din hånd?

A

Kræfternes størrelse er lige store.

I begge tilfælde vil fjederen modvirke din kraft.

Fjederen vil altid søge tilbage mod sin ligevægtsstilling.