Bølger Flashcards Preview

Fysik ABC > Bølger > Flashcards

Flashcards in Bølger Deck (86)
Loading flashcards...
1

Lys fra Solen rammer kvartsglas med en vinkel på 15 grader ifht. normalen. Hvad bliver brydningsvinklen ifht. normalen?

Brydningsindekset for glas er 1,4 og i luft 1,000. For små vinkler er "sin i" det samme som i, målt i radianer. Derfor bliver brydningsvinklen 40% mindre (n = 1,4). b = 9 grader.

2

Hvad er et "EM spektrum"?

E.M. = Det Elektro-Magnetiske spektrum.

Det er alle former for lys fra gamma- til radiostråling.

Gammastråling har højest frekvens og derfor højest energi: E = h • f, hvor h er plancks konstant.

3

En guitar streng er 0,51 meter. Hvad er bølgelængden af anden overtone?

1,5 gange kortere. 0,34 m med ABC = 2.

4

Hvad svarer vinklen 20 grader til i radianer?

20 grader er en niendedel af 180 grader. Og 180 grader svarer til pi radianer. 20 grader = pi / 9 rad. = 0,35 rad.

5

Når et søm varmes op med en bunsenbrænder lyser sømmet først orange, senere hvidt. Hvorfor?

Den varme flamme får jernatomerne i sømmet til at vibrere hurtigere og hurtigere. Vibrationerne giver først udsendelse af infrarød varmestråling - og når det er varmt nok - desuden synligt lys.

6

Afstanden mellem bølgetop og bølgedal er 0,75 m. Hvad er bølgelængden?

1,5 m.

7

a er vinklen til n'te orden. n er orden-nummer (0, 1, 2, ...).

λ er bølgelængden i nm.

d er gitterkonstanten i nm.

Hvad hedder gitterligningen?

For n'te orden er vinklen:

 

sin θn = n • λ  / d.

8

Hvilke frekvenser kan mennesker høre?

Fra f = 20 Hz til f = 20 kHz.

9

Hvis et optisk gitter har 100,0 linjer per mm, hvad er så gitterkonstanten, d?

En millimeter er 0,001 m.

Afstanden mellem åbningerne er 100,0 gange mindre:

d = 0,001 m / 100,0 = 10000 nm.

Dette svarer til omkring 20 gange længere end bølgelængden af synligt lys.

10

I øvelokalet høres en overtone med f = 1440 Hz.

 

Hvad er bølgelængden?

Bølgeligningen giver: λ = v / f

λ = 340 m/s / 1440 Hz = 0,24 m

 

ABC et 2 fordi temperaturen er ukendt; derfor er lydens hastighed ret usikker.

11

Et optisk gitter har 300 linjer per millimeter.

 

Hvor mange linjer har gitteret per meter?

1 m er 1000 gange længere en 1 mm.

 

300 pr. mm bliver til... Tre hundrede tusind pr. meter.

12

Rødt laserlys fra en helium-neon sendes mod et optisk gitter.

 

Hvad er bølgelængden af lyset?

λ = 633 nm.

13

Hvis en bølge har frekvens 2,0 Hz hvad er perioden så?

T = 1 / f = 0,50 s.

14

En guitar streng er 0,50 meter. Hvad er bølgelængden af grundtonen?

λ = 1 m.

15

Hvilken type lys fra solen kan opvarme Jordens overflade og atmosfære?

IR, altså den infrarøde varmestråling.

16

Hvilke bølgelængder kan menneskets øje se?

λ = 400-700 nm.

17

Spænding og tykkelse afgør bølgehastigheden på strenginstrumenters strenge.

 

Hvad bliver frekvensen f, hvis S fordobles og tykkelsen er den samme?

v bliver kvadratrod 2 større.

Bølgeligningen: v = λ • f.

λ er uændret, men v og f vokser begge med 40%.

Når v er 1,4 gange større, giver det 40% højere frekvens.

18

Hvad er en tværbølge?

En bølge hvis udsving går vinkelret på udbredelsesretningen.

19

Hvad svarer vinklen 90 grader til i radianer?

Omregning fra radianer til grader. Enhedscirklens omkreds er 2 π eller 360o:

 

2 π  radianer = 360o.

 

Derfor bliver vinklen 90o omreget til radianer:

90o = (2 π / 4) rad. = π /2 rad. ≈ 1,57 rad. 

20

En guitar streng er 0,42 meter.

 

Hvad er bølgelængden af anden overtone?

1,5 gange kortere.

 

λ = 0,28 m  (med ABC = 2).

21

Lys fra Solen rammer havet med en vinkel på 20 grader ifht. normalen.

 

Hvad bliver brydningsvinklen ifht. normalen?

Brydningsindekset for vand er 1,3 og i luft 1,000.

For små vinkler er "sin i" det samme som i, målt i radianer.

 

Derfor bliver brydningsvinklen 30% mindre (n = 1,3).

b = 0,7 ⋅ 20o = 14o.

22

Hvad er bølgehastigheden for lyd i jordens atmosfære?

v = 340 m/s

Den præcise værdi afhænger lidt af temperaturen.

23

En guitar streng er 0,45 meter. Hvad er bølgelængden af grundtonen?

λ = 0,90 m.

24

Et gitter har 1200 riller per millimeter. Hvor mange riller er det per meter?

1 m er 1000 gange længere en 1 mm.

 

1200 pr. mm bliver til...

 

En komma to millioner riller pr. meter.

25

Du måler vinklen 19,0 grader for første ordens-prikken i et forsøg med gitter og laserpen.

 

Gitter konstanten er 1667 nm.

 

Hvad er bølgelængden?

Gitterligningen: λ = sin (a) • d / n.

 

a = 19,0o = 0,332 rad.

 

d = 1667 nm og n = 1.

 

λ = 543 nm.

26

Hvad er en stående bølge?

En bølge med et bestemt antal knudepunkter, som ikke flytter sig.

Eksempelvis en slinkyfjeder som holdes i hænderne og svinges op/ned.

Knudepunkterne er ved hænderne.

27

To bølgeimpulser mødes.

Amplituden er 0,50 mm og 1,6 mm.

Hvad bliver amplituden ved konstruktiv interferens?

A = 2,1 mm.

28

Du måler vinklen 11,0 grader for første ordens-prikken i et forsøg med gitter og laserpen. Gitter konstanten er 3333 nm. Hvad er bølgelængden?

Gitterligningen: λ = sin (a) • d / n.

 

a = 11,0o= 0,192 rad.

 

d = 3333 nm og n = 1.

 

Bølgelængden bliver derfor:   λ = 636 nm.

29

Hvorfor kan fleste dyr på jorden se lys mellem 400-700 nm?

Fordi solen udsender det meste af sit lys i dette bølgelængdeområde.

Evolutionen af dyr har optimeret synet til disse bølger.

30

I musiklokalet høres kammertonen med f = 440 Hz.

 

Hvad er bølgelængden?

Bølgeligningen hedder:

λ = v / f

λ = (340 m/s) / 440 Hz = 0,77 m

 

ABC er to fordi temperaturen er ukendt.