Græske fysik-symboler Flashcards Preview

Fysik ABC > Græske fysik-symboler > Flashcards

Flashcards in Græske fysik-symboler Deck (24):
1

Hvilke græske symboler optræder her?

 

Hvad kaldes ligningen?

Q image thumb

Theta betegner vinkler.

 

Det er brydningsloven eller Snells lov.

 

Vinklerne betegner indfalds- og brydningsvinklen.

2

Hvilket symbol ses her?

Q image thumb

Omega.

 

Betegner "vinkelfrekvens" for roterende objekter.

 

Vinkelfrevkens hænger sammen med frekvensen.

 

 

 

A image thumb
3

To græske symboler optræder i ligningen.

 

Hvad kaldes ligningen?

Q image thumb

Theta er vinklen ifht. nulte orden.

 

Lambda er bølgelængden målt i meter.

 

Ligningen kaldes gitterligningen.

4

Hvilket græsk symbol ses i denne ligning?

 

Hvad betyder det, at symbolet har en stor værdi?

 

Hvilken SI-enhed har den fysiske størrelse?

Q image thumb

Nu.

 

Nu er frekvensen af lyset.

 

Stor nu, stor energi.

 

Enheden er Hertz (Hz) eller s-1

5

Hvilket græsk symbol ses her?

Q image thumb

Symbolet er lille delta.

 

Bruges i matematik og kemi om en lille størrelse.

 

Eksempelvis et lille overskud af positiv ladning omkring H-atomerne i vandmolekylet.

A image thumb
6

Hvilket symbol ses her?

Q image thumb

Mu (udtale: " Mý " ).

µ betegner gnidningskoefficienten i ligningen for gnidningsmodstanden, som er en kontaktkraft:

Fgnid = µ . Fnormal

 

Mu betegner også "mikro": 

En mikrometer bølgelængden:

1 µm = 10-6 m

 

 

 

 

A image thumb
7

Hvilket symbol?

Q image thumb

Sigma.

 

Kaldes er sum-tegn i matematik.

 

 

Sådan opskrives summen af n tal:

a1 + a2 + a3 +  .... + an = Σ ai

8

Hvilke græske symboler ses her?

 

Hvilken betydning har symbolerne i ligningen?

Q image thumb

Et græsk delta optræder to steder.

 

Delta v er tilvæksten i hastighed.

 

Delta t er tilvæksten i tid.

 

Ligningen bruges til udregning af accelleration.

9

Hvilket græsk symbol?

Q image thumb

Lambda.

 

Lambda er symbolet for bølgelængde. 

 

SI-enheden er meter.

 

Lambda optræder i gitterformlen.

A image thumb
10

Figuren viser to vandmolekyler,

der danner hydrogenbindinger.

 

Hvilke græske symboler er vist, og hvilken betydning har de?

Q image thumb

Delta.

 

Delta betegner en lille størrelse.

 

Delta plus og delta minus angiver

et lille overskud af positiv og negativ ladning.

11

Hvilket græsk symbol optræder her?

 

Hvad er betydningen af symbolet?

Q image thumb

Stort delta.

 

Delta betegner tilvækst.

 

I ligningen er det tilvækst i temperatur:

T2 - T1

 

 

12

Når noget er vigtigt, siger man "det er alfa-omega".

 

Hvor stammer det udtryk fra?

Alfa er første bogstav i det græske alfabet.

 

Omega er det sidste græske bogstav.

13

Hvilket græsk symbol optræder her?

 

Hvilken fysisk størrelse?

 

Hvilken SI-enhed?

 

 

Q image thumb

Græsk bogstav: Omega.

 

Fysisk størrelse: Vinkelfrekvens.

 

Enhed: Hertz eller s-1.

14

Denne her bør du kende!

Q image thumb

Pi.

 

π ses i formlerne for cirklens omkreds og areal:

 

O = 2 π r

A = π r2

 

En vinkel på 180º svarer til π radianer.

A image thumb
15

Hvilket græsk symbol ses her?

Q image thumb

Et stort delta.

 

Delta betyder "tilvækst".

 

Eksempel:

Ændring i temperatur: 

Delta T = Tslut - Tstart

A image thumb
16

m er massen.

 

V er volumen.

 

Hvad er det sidste symbol?

Q image thumb

Rho.

 

Massefylde eller densitet.

 

SI-enheden er kg per m3.

17

Det ligner det latinske bogstav v!

Hvilket græsk symbol er der tale om?

Q image thumb

Nu (udtalet "ny")

 

Symbolet bruges om frekvens.

 

1. Nu optræder i bølgeligningen.

2. Nu optræder i ligningen for fotoners energi.

 

 

A image thumb
18

Hvad hedder dette græske symbol?

Q image thumb

Rho (udtale: "ro")

 

Betegner massefylde eller densitet.

 

Enheden er kg per kubikmeter (kg/m3).

 

Vand ved = 4ºC:  rho = 1000 kg/m3.

A image thumb
19

Det danske alfabet er a,b,c,d,e,f,g....æ, ø, å.

 

Hvoraf kommer ordet "alfabet" ?

 

 

Alfa og beta er de to første græske bogstaver.

A image thumb
20

Hvilket græske symboler ses her?

 

Hvilken betydning har symbolerne?

 

Hvad er SI-enheden for  vm?

 

 

 

Q image thumb

Symbol: Stort delta.

 

Betydning: Tilvækst i størrelsen, som står bagefter.

Delta s er tilvækst i strækning.

Delta t er tilvækst i tid.

 

vm har enheden for hastighed: Meter per sekund.

21

Hvilket græsk symbol ses her?

 

Hvad kaldes ligningen?

Q image thumb

Lambda.

 

Lambda står for bølgelængde, der måles i meter.

 

Ligningen kaldes bølgeligningen.

 

 

22

Hvad hedder de første fem græske bogstaver?

Alfa, beta, gamma, delta og epsilon.

A image thumb
23

Hvilket græsk symbol ses her?

 

Hvilken vinkel svarer det til i grader?

Q image thumb

Pi.

 

En vinkel på pi = 3,1416... radianer er 180º.

 

Man omregner fra radianer til grader ved at multiplicere med 57,3 º/rad.

24

Et mærkeligt symbol.

Hvad betegner det?

Q image thumb

Theta (udtale: "tæ'ta").

 

Betegner en vinkel i en retvinklet trekant.

 

Theta optræder i gitterligningen

og

brydningsloven (Snells lov).

A image thumb