Græske fysik-symboler Flashcards Preview

Fysik ABC > Græske fysik-symboler > Flashcards

Flashcards in Græske fysik-symboler Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hvilke græske symboler optræder her?

 

Hvad kaldes ligningen?

Theta betegner vinkler.

 

Det er brydningsloven eller Snells lov.

 

Vinklerne betegner indfalds- og brydningsvinklen.

2

Hvilket symbol ses her?

Omega.

 

Betegner "vinkelfrekvens" for roterende objekter.

 

Vinkelfrevkens hænger sammen med frekvensen.

 

 

 

3

To græske symboler optræder i ligningen.

 

Hvad kaldes ligningen?

Theta er vinklen ifht. nulte orden.

 

Lambda er bølgelængden målt i meter.

 

Ligningen kaldes gitterligningen.

4

Hvilket græsk symbol ses i denne ligning?

 

Hvad betyder det, at symbolet har en stor værdi?

 

Hvilken SI-enhed har den fysiske størrelse?

Nu.

 

Nu er frekvensen af lyset.

 

Stor nu, stor energi.

 

Enheden er Hertz (Hz) eller s-1

5

Hvilket græsk symbol ses her?

Symbolet er lille delta.

 

Bruges i matematik og kemi om en lille størrelse.

 

Eksempelvis et lille overskud af positiv ladning omkring H-atomerne i vandmolekylet.

6

Hvilket symbol ses her?

Mu (udtale: " Mý " ).

µ betegner gnidningskoefficienten i ligningen for gnidningsmodstanden, som er en kontaktkraft:

Fgnid = µ . Fnormal

 

Mu betegner også "mikro": 

En mikrometer bølgelængden:

1 µm = 10-6 m

 

 

 

 

7

Hvilket symbol?

Sigma.

 

Kaldes er sum-tegn i matematik.

 

 

Sådan opskrives summen af n tal:

a1 + a2 + a3 +  .... + an = Σ ai

8

Hvilke græske symboler ses her?

 

Hvilken betydning har symbolerne i ligningen?

Et græsk delta optræder to steder.

 

Delta v er tilvæksten i hastighed.

 

Delta t er tilvæksten i tid.

 

Ligningen bruges til udregning af accelleration.

9

Hvilket græsk symbol?

Lambda.

 

Lambda er symbolet for bølgelængde. 

 

SI-enheden er meter.

 

Lambda optræder i gitterformlen.

10

Figuren viser to vandmolekyler,

der danner hydrogenbindinger.

 

Hvilke græske symboler er vist, og hvilken betydning har de?

Delta.

 

Delta betegner en lille størrelse.

 

Delta plus og delta minus angiver

et lille overskud af positiv og negativ ladning.

11

Hvilket græsk symbol optræder her?

 

Hvad er betydningen af symbolet?

Stort delta.

 

Delta betegner tilvækst.

 

I ligningen er det tilvækst i temperatur:

T2 - T1

 

 

12

Når noget er vigtigt, siger man "det er alfa-omega".

 

Hvor stammer det udtryk fra?

Alfa er første bogstav i det græske alfabet.

 

Omega er det sidste græske bogstav.

13

Hvilket græsk symbol optræder her?

 

Hvilken fysisk størrelse?

 

Hvilken SI-enhed?

 

 

Græsk bogstav: Omega.

 

Fysisk størrelse: Vinkelfrekvens.

 

Enhed: Hertz eller s-1.

14

Denne her bør du kende!

Pi.

 

π ses i formlerne for cirklens omkreds og areal:

 

O = 2 π r

A = π r2

 

En vinkel på 180º svarer til π radianer.

15

Hvilket græsk symbol ses her?

Et stort delta.

 

Delta betyder "tilvækst".

 

Eksempel:

Ændring i temperatur: 

Delta T = Tslut - Tstart

16

m er massen.

 

V er volumen.

 

Hvad er det sidste symbol?

Rho.

 

Massefylde eller densitet.

 

SI-enheden er kg per m3.

17

Det ligner det latinske bogstav v!

Hvilket græsk symbol er der tale om?

Nu (udtalet "ny")

 

Symbolet bruges om frekvens.

 

1. Nu optræder i bølgeligningen.

2. Nu optræder i ligningen for fotoners energi.

 

 

18

Hvad hedder dette græske symbol?

Rho (udtale: "ro")

 

Betegner massefylde eller densitet.

 

Enheden er kg per kubikmeter (kg/m3).

 

Vand ved = 4ºC:  rho = 1000 kg/m3.

19

Det danske alfabet er a,b,c,d,e,f,g....æ, ø, å.

 

Hvoraf kommer ordet "alfabet" ?

 

 

Alfa og beta er de to første græske bogstaver.

20

Hvilket græske symboler ses her?

 

Hvilken betydning har symbolerne?

 

Hvad er SI-enheden for  vm?

 

 

 

Symbol: Stort delta.

 

Betydning: Tilvækst i størrelsen, som står bagefter.

Delta s er tilvækst i strækning.

Delta t er tilvækst i tid.

 

vm har enheden for hastighed: Meter per sekund.

21

Hvilket græsk symbol ses her?

 

Hvad kaldes ligningen?

Lambda.

 

Lambda står for bølgelængde, der måles i meter.

 

Ligningen kaldes bølgeligningen.

 

 

22

Hvad hedder de første fem græske bogstaver?

Alfa, beta, gamma, delta og epsilon.

23

Hvilket græsk symbol ses her?

 

Hvilken vinkel svarer det til i grader?

Pi.

 

En vinkel på pi = 3,1416... radianer er 180º.

 

Man omregner fra radianer til grader ved at multiplicere med 57,3 º/rad.

24

Et mærkeligt symbol.

Hvad betegner det?

Theta (udtale: "tæ'ta").

 

Betegner en vinkel i en retvinklet trekant.

 

Theta optræder i gitterligningen

og

brydningsloven (Snells lov).