Græske fysik-symboler Flashcards Preview

Fysik ABC > Græske fysik-symboler > Flashcards

Flashcards in Græske fysik-symboler Deck (24)
Loading flashcards...
1
Q

Hvilke græske symboler optræder her?

Hvad kaldes ligningen?

A

Theta betegner vinkler.

Det er brydningsloven eller Snells lov.

Vinklerne betegner indfalds- og brydningsvinklen.

2
Q

Hvilket symbol ses her?

A

Omega.

Betegner “vinkelfrekvens” for roterende objekter.

Vinkelfrevkens hænger sammen med frekvensen.

3
Q

To græske symboler optræder i ligningen.

Hvad kaldes ligningen?

A

Theta er vinklen ifht. nulte orden.

Lambda er bølgelængden målt i meter.

Ligningen kaldes gitterligningen.

4
Q

Hvilket græsk symbol ses i denne ligning?

Hvad betyder det, at symbolet har en stor værdi?

Hvilken SI-enhed har den fysiske størrelse?

A

Nu.

Nu er frekvensen af lyset.

Stor nu, stor energi.

Enheden er Hertz (Hz) eller s-1.

5
Q

Hvilket græsk symbol ses her?

A

Symbolet er lille delta.

Bruges i matematik og kemi om en lille størrelse.

Eksempelvis et lille overskud af positiv ladning omkring H-atomerne i vandmolekylet.

6
Q

Hvilket symbol ses her?

A

Mu (udtale: “ Mý “ ).

  • µ* betegner gnidningskoefficienten i ligningen for gnidningsmodstanden, som er en kontaktkraft:
  • F*gnid = µ . Fnormal

Mu betegner også “mikro”:

En mikrometer bølgelængden:

1 µm = 10-6 m

7
Q

Hvilket symbol?

A

Sigma.

Kaldes er sum-tegn i matematik.

Sådan opskrives summen af n tal:

a1 + a2 + a3 + …. + an = Σ ai

8
Q

Hvilke græske symboler ses her?

Hvilken betydning har symbolerne i ligningen?

A

Et græsk delta optræder to steder.

Delta v er tilvæksten i hastighed.

Delta t er tilvæksten i tid.

Ligningen bruges til udregning af accelleration.

9
Q

Hvilket græsk symbol?

A

Lambda.

Lambda er symbolet for bølgelængde.

SI-enheden er meter.

Lambda optræder i gitterformlen.

10
Q

Figuren viser to vandmolekyler,

der danner hydrogenbindinger.

Hvilke græske symboler er vist, og hvilken betydning har de?

A

Delta.

Delta betegner en lille størrelse.

Delta plus og delta minus angiver

et lille overskud af positiv og negativ ladning.

11
Q

Hvilket græsk symbol optræder her?

Hvad er betydningen af symbolet?

A

Stort delta.

Delta betegner tilvækst.

I ligningen er det tilvækst i temperatur:

T2 - T1

12
Q

Når noget er vigtigt, siger man “det er alfa-omega”.

Hvor stammer det udtryk fra?

A

Alfa er første bogstav i det græske alfabet.

Omega er det sidste græske bogstav.

13
Q

Hvilket græsk symbol optræder her?

Hvilken fysisk størrelse?

Hvilken SI-enhed?

A

Græsk bogstav: Omega.

Fysisk størrelse: Vinkelfrekvens.

Enhed: Hertz eller s-1.

14
Q

Denne her bør du kende!

A

Pi.

π ses i formlerne for cirklens omkreds og areal:

  • O* = 2 π r
  • A* = π r2

En vinkel på 180º svarer til π radianer.

15
Q

Hvilket græsk symbol ses her?

A

Et stort delta.

Delta betyder “tilvækst”.

Eksempel:

Ændring i temperatur:

Delta T = Tslut - Tstart

16
Q

m er massen.

V er volumen.

Hvad er det sidste symbol?

A

Rho.

Massefylde eller densitet.

SI-enheden er kg per m3.

17
Q

Det ligner det latinske bogstav v!

Hvilket græsk symbol er der tale om?

A

Nu (udtalet “ny”)

Symbolet bruges om frekvens.

  1. Nu optræder i bølgeligningen.
  2. Nu optræder i ligningen for fotoners energi.
18
Q

Hvad hedder dette græske symbol?

A

Rho (udtale: “ro”)

Betegner massefylde eller densitet.

Enheden er kg per kubikmeter (kg/m3).

Vand ved T = 4ºC: rho = 1000 kg/m3.

19
Q

Det danske alfabet er a,b,c,d,e,f,g….æ, ø, å.

Hvoraf kommer ordet “alfabet” ?

A

Alfa og beta er de to første græske bogstaver.

20
Q

Hvilket græske symboler ses her?

Hvilken betydning har symbolerne?

Hvad er SI-enheden for vm?

A

Symbol: Stort delta.

Betydning: Tilvækst i størrelsen, som står bagefter.

Delta s er tilvækst i strækning.

Delta t er tilvækst i tid.

vm har enheden for hastighed: Meter per sekund.

21
Q

Hvilket græsk symbol ses her?

Hvad kaldes ligningen?

A

Lambda.

Lambda står for bølgelængde, der måles i meter.

Ligningen kaldes bølgeligningen.

22
Q

Hvad hedder de første fem græske bogstaver?

A

Alfa, beta, gamma, delta og epsilon.

23
Q

Hvilket græsk symbol ses her?

Hvilken vinkel svarer det til i grader?

A

Pi.

En vinkel på pi = 3,1416… radianer er 180º.

Man omregner fra radianer til grader ved at multiplicere med 57,3 º/rad.

24
Q

Et mærkeligt symbol.

Hvad betegner det?

A

Theta (udtale: “tæ’ta”).

Betegner en vinkel i en retvinklet trekant.

Theta optræder i gitterligningen

og

brydningsloven (Snells lov).