Elektricitet Flashcards Preview

Fysik ABC > Elektricitet > Flashcards

Flashcards in Elektricitet Deck (72)
Loading flashcards...
1

Hvad siger Kirchhoffs første lov?

Summen af alle strømstyrker ind mod et knudepunkt

er lig med

Summen af alle strømstyrker væk fra knudepunktet.

 

2

Hvad hedder Kirchhoffs anden lov?

Loven gælder for en maske rundt i et kredsløb.

Summen af alle spændingsfaldene

rundt i masken giver 0 Volt.

3

Hvilken lov er vist her?

Hvad siger loven?

Kirchhoffs første lov.

 

"Summen af strømme ind mod et knudepunkt

er lig summen er strømme væk fra knudepunktet."

4

Hvad betyder

de fire "takkede" symboler i kredsløbet?

De symboliserer modstande.

 

Et andet ord for modstand er resistor.

5

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

 

Vi skal finde strømstyrken, I:

I = U / R

I = 80 V / 30 Ohm

I = 2,7 A.

6

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

Den totale modstand er 10,7 kOhm

Vi skal finde strømstyrken, I:

I = U / R

I = 48 V / 10700 Ohm

I = 4,5 mA.

7

Hvad siger Kirchhoffs to love?

Summen af strømstyrker imod (I er positive)

og væk fra  (I er negative) et knudepunkt er nul.

 

Summen af spændingsfald rundt i et kredsløb er nul.

 

Strømme og spændingsfejl skal regnes med fortegn!

8

Hvad er strømstyrken overalt i dette kredsløb?

Den totale modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3

Rtotal = 22,5 kOhm

 

Strømstyrken bliver:

I = U / R

I = 45 V / (22500 ohm) = 2 mA

(ABC = 1)

9

Strømstyrken er målt til I = 1,0 A.

De tre modstande er ens: R = 1 kOhm.

Hvad er spændingen fra batteriet?

Ohms lov siger:

U = R * I

Spændingsfaldet fra batteriet udregnes:

U = 3000 Ohm * 1 A

U = 3 kV.

 

Antal Betydende Cifre er 1.

10

Med hvilket instrument måles strømstyrke?

Et amperemeter.

Det tilkobles i serieforbindelse.

11

Med hvilket instrument måles spændingsfald?

Et voltmeter.

Det skal tilkobles i parallelforbindelse.

12

Hvordan indsættes et amperemeter i et kredsløb?

I serie. Svaret er (c).

13

Hvordan indsættes et voltmeter i et kredsløb?

Voltmereret indsættes omkring den enhed,

man ønsker at måle på.

 

Det indsættes parallelt.

14

Hvor mange voltmetre

er indsat i kredsløbet?

Der er tre:

1. Et omkring batteriet.

2. Et omkring resistor R1.

3. Et omkring resistor R2.

15

Hvilket instrument er indsat her?

 

Sidder instrumentet korrekt?

Det er et amperemeter, som måler strømstyrken, I.

 

Amperemeteret er indsat i serie, og det er korrekt.

16

Hvor mange batterier driver elektroner

rundt i dette kredsløb?

Der er tre batterier.

 

Et kraftigt batteri på 40 V samt

to svagere batterier på 8 V og 10 V.

17

Hvad er enheden for ...

 

1. Spænding

2. Strømstryke

3. Modstand

4. Effekt.

De fire enheder:

 

Spænding: Volt.

Strømstyrke: Ampere.

Modstand: Ohm.

Effekt: Watt.

18

Hvad er et knudepunkt i et kredsløb?

Et knudepunkt er et punkt i et kredsløb.

 

Der løber ledninger ind mod knudepunktet og ledninger væk fra knudepunktet.

 

19

Her vises fire strømstyrker.

 

Hvilken strømstyrke er størst?

 

Hvad siger Kirchhoffs lov om de fire strømstyrker?

Det er IA.

 

Grunden er, at strømstryken bliver splittet op i tre mindre dele, som alle tre derfor er mindre end IA.

 

I følge Kirchhoffs første lov gælder:

IAIB + IC + ID

20

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = R3 = 10 kOhm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = (1/10 + 1/10)-1 kOhm

Rerstat = 5,0 kOhm.

(ABC er 2)

21

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = 2 * R3 = 30 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = (1/30 + 1/15)-1 Ohm

Rerstat = 10 Ohm.

(ABC er 2)

22

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2R3 = 100 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = ( 100-1 + 100-1  )-1 Ohm

Rerstat = 50,0 Ohm.

(ABC er 3)

23

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = 50 Ohm = 5 * R.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = ( 50-1 + 10-1  )-1 Ohm

Rerstat = 8,3 Ohm.

(ABC er 2)

24

Hvad er værdien af I1 og I4 ?

Strømstyrkerne er ens overalt i det viste kredsløb.

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

Spændsfaldet over batteriet er:   U = 9 V.

I følge Ohms lov bliver strømstyrken i kredsløbet:

I = U / Rtotal 

I = 9 V / 3 kOhm = 3 mA.

25

Find modstanden af den erstatningsmodstand,

som svarer til R1, R2 og R3.

 

 

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

 

Dette er erstatningsmodstanden, fordi

modstandene sidder lige efter hinanden: "I en serie".

26

Hvad siger Ampères lov?

I en strømførrende ledning vil der opstå et magnetfelt omkring ledningen.

 

Grib om ledningen med højre hånd med tommelfingeren i strømmens retning:

 

Magnetfeltet snor sig om ledningen i de andre fingres retning.

27

Tre ens modstande på 3 ohm sidder i serie.

 

Spændingen fra batteriet er 3 V. Hvad er I ?

Erstatningsmodstanden er 9 ohm.

 

Strømstyrken er I = 0,3 A.

28

Tre ens modstande på 10 Ohm sidder i serie.

Spændingen fra batteriet er 60 V.

Hvad er strømstyrken, I ?

I = 2,0 A.

 

Erstatningsmodstanden er 30 ohm

29

To ens modstande på 50 ohm sidder i serie. Spændingen fra batteriet er 25 volt. Hvad er strømstyrken ?

I = 25 V / 100 ohm. I = 0,25 A. Erstatningsmodstanden er 100 ohm

30

Tre ens modstande på 3,0 Ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 2,5 V.

 

Hvad er I ?

I = 2,5 A.

 

Erstatningsmodstanden er 1,0 ohm

31

Tre ens modstande på 6 ohm sidder parallelt.

 

Spændingen fra batteriet er 8 V.

 

Hvad er I ?

 

Husk at A.B.C. i denne opgave er 1.

I = 4 A.

 

Erstatningsmodstanden er 2 ohm

32

Fire ens modstande på 2 ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 50 mV.

Hvad er I ?

I = 0,1 A.

 

Erstatningsmodstanden er 0,5 ohm.

33

To ens modstande på 10 ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 200 mV.

 

Hvad er I ?

I =40 mA = 0,040 A.

 

Erstatningsmodstanden er 5,0 ohm

 

A.B.C. = 2.

34

En strøm på 5,0 A går gennem en resistor på 10 ohm.

Hvor mange joule mistes i resistoren på 10 sekunder.

E = 2,5 kJ.

 

Effekten udregnes først: P = R • I2

 

Energitabet udregnes derefter: E = P • t.

35

En strøm på 10,0 A går gennem en resistor på 110 ohm.

Hvor mange joule mistes i resistoren på 1,00 sekund.

E = 11,0 kJ.

 

Effekten er: P = R • I2 .

 

Energitabet er: E = P • t.

36

En strøm på 2,0 A går gennem en resistor på 12 ohm.

 

Hvilken effekt afsættes i modstanden?

P = 48 W. Effekten er:

 

P = R • I2 .

37

Strømstyrken I = 1,5 A går gennem en modstand på 3 ohm.

Hvilken effekt afsættes i modstanden?

P = 7 W.

 

Effekten er: P = R • I2 .

38

En brødrister varmes op fordi dens tynde ledninger giver en modstand på cirka 48 ohm.

Spændingen er U = 220 V.

 

Hvad er brødristerens effekt, P ?

P = 1,0 kW.

 

Effekten er: P = R • I2 .

39

En elkedel har modstand på 10,0 ohm.

Spændingen er U = 100 V.

Hvad er elkedlens effekt, P ?

P = 1,00 kW.

 

Effekten udregnes med formlen:

 

P = U2 / R = U • U / R

40

En elradiator i en campingvogn har modstand på 1,0 ohm. Spændingen er 12 V. Hvad er radiatorens effekt?

P = 0,14 kW.

 

Effekten er: P = R • I • I = P • I2 .

41

To modstande på sidder parallelforbundet:

R1 = 5 ohm.

R2 = 10 ohm.

 

Hvad er erstatningsresistansen?

RE = 3 ohm.

42

I hvilken retning går strømmen i et kredsløb.

Fra batteriets plus-pol - og imod batteriets minus-pol.

Elektronerne bevæger sig modsat: Fra minus til plus.

43

Hvor hurtigt bevæger elektronerne sig typisk i almindelige ledninger?

Fra få millimeter til et par centimeter på et sekund.

 

"Som myrerne, der kravler på fliserne."

44

Hvad er definitionen på spændingsfald?

V = E / Q. Batteri: Det er energien givet til hver ladning. Modstand: Det er energien hver ladning mister.

45

Hvad er definitionen på strømstyrke?

I = Q / t. Strømstyrke fortæller hvor meget ladning, der strømmer forbi et bestemt punkt hvert sekund.

46

Hvad er enheden for modstand?

Ohm.

47

Hvad fa'en enheden for strømstyrke?

Coulomb per sekund. Det samme som ampere.

48

Hva' pokker er enheden for spænding?

V = E / Q. Enheden er volt eller J/C.

49

Hvad er enheden for ladning?

Coulomb.

50

Hvad er ladningen af en elektron?

Minus én elementarladning Q = -e = -1,6E-19 C.

51

Hvad er ladningen af en protron?

Plus én elementarladning Q = +e = +1,602E-19 C.

52

Hvilken atomkerne har størst ladning: H, He eller C ?

C har seks protoner. Derfor er ladningen Q = +6e.

53

Hvilken atomkerne har størst ladning: K, Cu, Ca eller Cl?

Cu! Cl har +17e og Cu har +29e. K har +19e, Ca har +20e. Cl er chlor. Cu er kobber. K er kalium og Ca er calcium.

54

Hvad siger Kirchhoffs første lov?

Summen af strømme ind i knudepunkt... ER LIG MED ...summen af strømme væk fra knudepunktet.

55

Hvilken lov beskriver kraften mellem to ladede partikler?

Coulombs lov!

56

Hvad siger Kirchhoffs 2. lov?

Den samlede spændingsfald i en maske er nul volt. V1 + V2 + V3 + ... = 0 V.

57

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 strømmer ind, mens I2 og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 5,0 A. I2 = -3,0 A.

I3 = -2,0 A.

58

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 strømmer ind, mens I2 og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 1,0 A. I2 = -0,60 A.

I3 = -0,40 A. Ampere, A, er SI-enheden for strømstyrke. A = C/s.

59

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 og I2 strømmer ind, mens og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 2,0 A. I2 = 1,5 A.

I3 = -3,5 A.

60

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til en glødepære på 2 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

Ohms lov giver 4,5 A.

61

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til en glødepære på 6 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

1,5 C/s.

62

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepære i serie, hver med R = 2 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

I = 2 A. Erstatningsresistansen er 4 ohm.

63

Et kredsløb har af et batteri på 12 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepærer, som er parallelforbundet, hver med R = 4 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

I = 6 A. Erstatningsresistansen er 2 ohm.

64

Et kredsløb har af et batteri på 1,5 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepærer, som er parallelforbundet, hver med R = 6 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

I = 0,5 A. Erstatningsresistansen er 3 ohm.

65

Er ampere det samme som coulomb?

Nej. Ampere er coulomb per sekund.

66

Hvad er resistivitet?

Resistiviteten beskriver modstanden i en elektrisk leder.

Den måles i enheden ohm • meter.

Beregn resistiviteten, rho, med formlen: rho = R • A / L.

  • R er modstand;
  • A tværsnitsareal og
  • L længde af lederen.

En kraftig, tyk leder har en lille modstand.

En meget lang ledning har en stor modstand.

67

Hvad er en glødepære?

 

Hvorfor lyset den?

Glødepæren lyser, når strøm løber gennem tråden, der består af det metallet wolfram. 

 

Glødetråden er beskyttet af glas.

 

Glasset indeholder argon-gas med 0,7 atm tryk. Argon er en ædelgas og forhindrer oxidering af wolframtråden.

 

68

Hvorfor sendes lys på tværs af Danmark med højspænding,

dvs. U = 0,4 MV ?

 

( 0,4 MV er det samme som 0,4 millioner volt )

Vi ser på en landsby, som kræver P = 2 MW omkring kl 19, hvor mange familier laver mad eller ser TV.

 

Når spændingen er høj, bliver strømstyrken lille:

I = P / U = ( 2 .106 ) / ( 0,4 . 106 V) = 5 A.

 

Højspændingsledninger bliver varme; typisk mistes 1%:

Ptab = R I2 .

En lav værdi af strømstyrken, I , foretrækkes derfor!

69

Hvad er forskellen på:

 

1 MW

1 mW

1 mm

1 MW = 1 megawatt = 106 W.

 

1 mW = 1 milliwatt = 0,001 W.

 

1 mm = 1 millimeter = 0,001 m.

70

Hvad er forskellen på:

 

1 Mm

1 µm

1 mm

1 Mm = 1 megameter = 106 m.

 

1 µm = 1 mikrometer = 0,000001 m = 10-6 m

 

1 mm = 1 millimeter = 0,001 m.

71

Hvad er forskellen på:

 

  • 1,0 Mm
  • 0,1 Mm
  • 100 km

1 Mm = 1 megameter = 106 m.

 

0,1 Mm = 0,1 megameter = 1 . 105 m.

 

100 km = 100 kilometer = 1,00 . 105 m.

 

De to sidste afstande tilsyneladende ens. Men ABC er 1 og 3.

72

Hvad er forskellen på:

 

  • -13,6 eV
  • 1,6 mJ
  • 2,00 MJ

-13,6 eV = -13,6 elektronvolt = -2,18 . 10-18 J.

 

1,6 mJ = 1,6 millijoule = 1,6 . 10-3 J.

 

2,00 MJ = 2,00 megajoule = 2,00 . 106 J.