Elektricitet Flashcards

1
Q

Hvad siger Kirchhoffs første lov?

A

Summen af alle strømstyrker ind mod et knudepunkt

er lig med

Summen af alle strømstyrker væk fra knudepunktet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad hedder Kirchhoffs anden lov?

A

Loven gælder for en maske rundt i et kredsløb.

Summen af alle spændingsfaldene

rundt i masken giver 0 Volt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvilken lov er vist her?

Hvad siger loven?

A

Kirchhoffs første lov.

“Summen af strømme ind mod et knudepunkt

er lig summen er strømme væk fra knudepunktet.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad betyder

de fire “takkede” symboler i kredsløbet?

A

De symboliserer modstande.

Et andet ord for modstand er resistor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

A

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

Vi skal finde strømstyrken, I:

 • I = U / R*
 • I* = 80 V / 30 Ohm
 • I* = 2,7 A.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

A

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

Den totale modstand er 10,7 kOhm

Vi skal finde strømstyrken, I:

 • I = U / R*
 • I* = 48 V / 10700 Ohm
 • I* = 4,5 mA.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvad siger Kirchhoffs to love?

A

Summen af strømstyrker imod (I er positive)

og væk fra (I er negative) et knudepunkt er nul.

Summen af spændingsfald rundt i et kredsløb er nul.

Strømme og spændingsfejl skal regnes med fortegn!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvad er strømstyrken overalt i dette kredsløb?

A

Den totale modstand er:

 • R*total = R1 + R2 + R3
 • R*total = 22,5 kOhm

Strømstyrken bliver:

 • I = U / R*
 • I* = 45 V / (22500 ohm) = 2 mA

(ABC = 1)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Strømstyrken er målt til I = 1,0 A.

De tre modstande er ens: R = 1 kOhm.

Hvad er spændingen fra batteriet?

A

Ohms lov siger:

U = R * I

Spændingsfaldet fra batteriet udregnes:

 • U* = 3000 Ohm * 1 A
 • U* = 3 kV.

Antal Betydende Cifre er 1.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Med hvilket instrument måles strømstyrke?

A

Et amperemeter.

Det tilkobles i serieforbindelse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Med hvilket instrument måles spændingsfald?

A

Et voltmeter.

Det skal tilkobles i parallelforbindelse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvordan indsættes et amperemeter i et kredsløb?

A

I serie. Svaret er (c).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvordan indsættes et voltmeter i et kredsløb?

A

Voltmereret indsættes omkring den enhed,

man ønsker at måle på.

Det indsættes parallelt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvor mange voltmetre

er indsat i kredsløbet?

A

Der er tre:

 1. Et omkring batteriet.
 2. Et omkring resistor R1.
 3. Et omkring resistor R2.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvilket instrument er indsat her?

Sidder instrumentet korrekt?

A

Det er et amperemeter, som måler strømstyrken, I.

Amperemeteret er indsat i serie, og det er korrekt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvor mange batterier driver elektroner

rundt i dette kredsløb?

A

Der er tre batterier.

Et kraftigt batteri på 40 V samt

to svagere batterier på 8 V og 10 V.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hvad er enheden for …

 1. Spænding
 2. Strømstryke
 3. Modstand
 4. Effekt.
A

De fire enheder:

Spænding: Volt.

Strømstyrke: Ampere.

Modstand: Ohm.

Effekt: Watt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hvad er et knudepunkt i et kredsløb?

A

Et knudepunkt er et punkt i et kredsløb.

Der løber ledninger ind mod knudepunktet og ledninger væk fra knudepunktet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Her vises fire strømstyrker.

Hvilken strømstyrke er størst?

Hvad siger Kirchhoffs lov om de fire strømstyrker?

A

Det er IA.

Grunden er, at strømstryken bliver splittet op i tre mindre dele, som alle tre derfor er mindre end IA.

I følge Kirchhoffs første lov gælder:

IA = IB + IC + ID

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand:

“En erstatningsmodstand.”

Du måler: R2 = R3 = 10 kOhm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

A
 • R*2 og R3 sidder parallelt:
 • R*erstat-1 = R2-1 + R3-1
 • R*erstat = (1/10 + 1/10)-1 kOhm
 • R*erstat = 5,0 kOhm.

(ABC er 2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand:

“En erstatningsmodstand.”

Du måler: R2 = 2 * R3 = 30 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

A
 • R*2 og R3 sidder parallelt:
 • R*erstat-1 = R2-1 + R3-1
 • R*erstat = (1/30 + 1/15)-1 Ohm
 • R*erstat = 10 Ohm.

(ABC er 2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand:

“En erstatningsmodstand.”

Du måler: R2 = R3 = 100 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

A
 • R*2 og R3 sidder parallelt:
 • R*erstat-1 = R2-1 + R3-1
 • R*erstat = ( 100-1 + 100-1 )-1 Ohm
 • R*erstat = 50,0 Ohm.

(ABC er 3)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand:

“En erstatningsmodstand.”

Du måler: R2 = 50 Ohm = 5 * R3 .

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

A
 • R*2 og R3 sidder parallelt:
 • R*erstat-1 = R2-1 + R3-1
 • R*erstat = ( 50-1 + 10-1 )-1 Ohm
 • R*erstat = 8,3 Ohm.

(ABC er 2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Hvad er værdien af I1 og I4 ?

A

Strømstyrkerne er ens overalt i det viste kredsløb.

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

Spændsfaldet over batteriet er: U = 9 V.

I følge Ohms lov bliver strømstyrken i kredsløbet:

I = U / Rtotal

I = 9 V / 3 kOhm = 3 mA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Find modstanden af den erstatningsmodstand,

som svarer til R1, R2 og R3.

A

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

Dette er erstatningsmodstanden, fordi

modstandene sidder lige efter hinanden: “I en serie”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hvad siger Ampères lov?

A

I en strømførrende ledning vil der opstå et magnetfelt omkring ledningen.

Grib om ledningen med højre hånd med tommelfingeren i strømmens retning:

Magnetfeltet snor sig om ledningen i de andre fingres retning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Tre ens modstande på 3 ohm sidder i serie.

Spændingen fra batteriet er 3 V. Hvad er I ?

A

Erstatningsmodstanden er 9 ohm.

Strømstyrken er I = 0,3 A.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Tre ens modstande på 10 Ohm sidder i serie.

Spændingen fra batteriet er 60 V.

Hvad er strømstyrken, I ?

A

I = 2,0 A.

Erstatningsmodstanden er 30 ohm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

To ens modstande på 50 ohm sidder i serie. Spændingen fra batteriet er 25 volt. Hvad er strømstyrken ?

A

I = 25 V / 100 ohm. I = 0,25 A. Erstatningsmodstanden er 100 ohm

30
Q

Tre ens modstande på 3,0 Ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 2,5 V.

Hvad er I ?

A

I = 2,5 A.

Erstatningsmodstanden er 1,0 ohm

31
Q

Tre ens modstande på 6 ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 8 V.

Hvad er I ?

Husk at A.B.C. i denne opgave er 1.

A

I = 4 A.

Erstatningsmodstanden er 2 ohm

32
Q

Fire ens modstande på 2 ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 50 mV.

Hvad er I ?

A

I = 0,1 A.

Erstatningsmodstanden er 0,5 ohm.

33
Q

To ens modstande på 10 ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 200 mV.

Hvad er I ?

A

I =40 mA = 0,040 A.

Erstatningsmodstanden er 5,0 ohm

A.B.C. = 2.

34
Q

En strøm på 5,0 A går gennem en resistor på 10 ohm.

Hvor mange joule mistes i resistoren på 10 sekunder.

A

E = 2,5 kJ.

Effekten udregnes først: P = R • I2

Energitabet udregnes derefter: E = P • t.

35
Q

En strøm på 10,0 A går gennem en resistor på 110 ohm.

Hvor mange joule mistes i resistoren på 1,00 sekund.

A

E = 11,0 kJ.

Effekten er: P = R • I2 .

Energitabet er: E = P • t.

36
Q

En strøm på 2,0 A går gennem en resistor på 12 ohm.

Hvilken effekt afsættes i modstanden?

A

P = 48 W. Effekten er:

P = R • I2 .

37
Q

Strømstyrken I = 1,5 A går gennem en modstand på 3 ohm.

Hvilken effekt afsættes i modstanden?

A

P = 7 W.

Effekten er: P = R • I2 .

38
Q

En brødrister varmes op fordi dens tynde ledninger giver en modstand på cirka 48 ohm.

Spændingen er U = 220 V.

Hvad er brødristerens effekt, P ?

A

P = 1,0 kW.

Effekten er: P = R • I2 .

39
Q

En elkedel har modstand på 10,0 ohm.

Spændingen er U = 100 V.

Hvad er elkedlens effekt, P ?

A

P = 1,00 kW.

Effekten udregnes med formlen:

P = U2 / R = U • U / R

40
Q

En elradiator i en campingvogn har modstand på 1,0 ohm. Spændingen er 12 V. Hvad er radiatorens effekt?

A

P = 0,14 kW.

Effekten er: P = R • I • I = P • I2 .

41
Q

To modstande på sidder parallelforbundet:

 • R1* = 5 ohm.
 • R2* = 10 ohm.

Hvad er erstatningsresistansen?

A

RE = 3 ohm.

42
Q

I hvilken retning går strømmen i et kredsløb.

A

Fra batteriets plus-pol - og imod batteriets minus-pol.

Elektronerne bevæger sig modsat: Fra minus til plus.

43
Q

Hvor hurtigt bevæger elektronerne sig typisk i almindelige ledninger?

A

Fra få millimeter til et par centimeter på et sekund.

“Som myrerne, der kravler på fliserne.”

44
Q

Hvad er definitionen på spændingsfald?

A

V = E / Q. Batteri: Det er energien givet til hver ladning. Modstand: Det er energien hver ladning mister.

45
Q

Hvad er definitionen på strømstyrke?

A

I = Q / t. Strømstyrke fortæller hvor meget ladning, der strømmer forbi et bestemt punkt hvert sekund.

46
Q

Hvad er enheden for modstand?

A

Ohm.

47
Q

Hvad fa’en enheden for strømstyrke?

A

Coulomb per sekund. Det samme som ampere.

48
Q

Hva’ pokker er enheden for spænding?

A

V = E / Q. Enheden er volt eller J/C.

49
Q

Hvad er enheden for ladning?

A

Coulomb.

50
Q

Hvad er ladningen af en elektron?

A

Minus én elementarladning Q = -e = -1,6E-19 C.

51
Q

Hvad er ladningen af en protron?

A

Plus én elementarladning Q = +e = +1,602E-19 C.

52
Q

Hvilken atomkerne har størst ladning: H, He eller C ?

A

C har seks protoner. Derfor er ladningen Q = +6e.

53
Q

Hvilken atomkerne har størst ladning: K, Cu, Ca eller Cl?

A

Cu! Cl har +17e og Cu har +29e. K har +19e, Ca har +20e. Cl er chlor. Cu er kobber. K er kalium og Ca er calcium.

54
Q

Hvad siger Kirchhoffs første lov?

A

Summen af strømme ind i knudepunkt… ER LIG MED …summen af strømme væk fra knudepunktet.

55
Q

Hvilken lov beskriver kraften mellem to ladede partikler?

A

Coulombs lov!

56
Q

Hvad siger Kirchhoffs 2. lov?

A

Den samlede spændingsfald i en maske er nul volt. V1 + V2 + V3 + … = 0 V.

57
Q

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 strømmer ind, mens I2 og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 5,0 A. I2 = -3,0 A.

A

I3 = -2,0 A.

58
Q

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 strømmer ind, mens I2 og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 1,0 A. I2 = -0,60 A.

A

I3 = -0,40 A. Ampere, A, er SI-enheden for strømstyrke. A = C/s.

59
Q

Tre ledninger mødes i et knudepunkt. I1 og I2 strømmer ind, mens og I3 strømmer væk. Hvad er I3 ? I1 = 2,0 A. I2 = 1,5 A.

A

I3 = -3,5 A.

60
Q

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til en glødepære på 2 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

A

Ohms lov giver 4,5 A.

61
Q

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til en glødepære på 6 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

A

1,5 C/s.

62
Q

Et kredsløb har af et batteri på 9 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepære i serie, hver med R = 2 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

A

I = 2 A. Erstatningsresistansen er 4 ohm.

63
Q

Et kredsløb har af et batteri på 12 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepærer, som er parallelforbundet, hver med R = 4 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

A

I = 6 A. Erstatningsresistansen er 2 ohm.

64
Q

Et kredsløb har af et batteri på 1,5 V. Dets plus og minus pol er forbundet til to glødepærer, som er parallelforbundet, hver med R = 6 ohm. Hvad bliver strømstyrken?

A

I = 0,5 A. Erstatningsresistansen er 3 ohm.

65
Q

Er ampere det samme som coulomb?

A

Nej. Ampere er coulomb per sekund.

66
Q

Hvad er resistivitet?

A

Resistiviteten beskriver modstanden i en elektrisk leder.

Den måles i enheden ohm • meter.

Beregn resistiviteten, rho, med formlen: rho = R • A / L.

 • R er modstand;
 • A tværsnitsareal og
 • L længde af lederen.

En kraftig, tyk leder har en lille modstand.

En meget lang ledning har en stor modstand.

67
Q

Hvad er en glødepære?

Hvorfor lyset den?

A

Glødepæren lyser, når strøm løber gennem tråden, der består af det metallet wolfram.

Glødetråden er beskyttet af glas.

Glasset indeholder argon-gas med 0,7 atm tryk. Argon er en ædelgas og forhindrer oxidering af wolframtråden.

68
Q

Hvorfor sendes lys på tværs af Danmark med højspænding,

dvs. U = 0,4 MV ?

( 0,4 MV er det samme som 0,4 millioner volt )

A

Vi ser på en landsby, som kræver P = 2 MW omkring kl 19, hvor mange familier laver mad eller ser TV.

Når spændingen er høj, bliver strømstyrken lille:

I = P / U = ( 2 .10<span>6</span> W ) / ( 0,4 . 106 V) = 5 A.

Højspændingsledninger bliver varme; typisk mistes 1%:

Ptab = R I2 .

En lav værdi af strømstyrken, I , foretrækkes derfor!

69
Q

Hvad er forskellen på:

1 MW

1 mW

1 mm

A

1 MW = 1 megawatt = 106 W.

1 mW = 1 milliwatt = 0,001 W.

1 mm = 1 millimeter = 0,001 m.

70
Q

Hvad er forskellen på:

1 Mm

1 µm

1 mm

A

1 Mm = 1 megameter = 106 m.

1 µm = 1 mikrometer = 0,000001 m = 10-6 m

1 mm = 1 millimeter = 0,001 m.

71
Q

Hvad er forskellen på:

 • 1,0 Mm
 • 0,1 Mm
 • 100 km
A

1 Mm = 1 megameter = 106 m.

0,1 Mm = 0,1 megameter = 1 . 105 m.

100 km = 100 kilometer = 1,00 . 10<span>5</span> m.

De to sidste afstande tilsyneladende ens. Men ABC er 1 og 3.

72
Q

Hvad er forskellen på:

 • -13,6 eV
 • 1,6 mJ
 • 2,00 MJ
A

-13,6 eV = -13,6 elektronvolt = -2,18 . 10<span>-18</span> J.

1,6 mJ = 1,6 millijoule = 1,6 . 10-3 J.

2,00 MJ = 2,00 megajoule = 2,00 . 10<span>6</span> J.