Elektricitet Flashcards Preview

Fysik ABC > Elektricitet > Flashcards

Flashcards in Elektricitet Deck (72)
Loading flashcards...
1

Hvad siger Kirchhoffs første lov?

Summen af alle strømstyrker ind mod et knudepunkt

er lig med

Summen af alle strømstyrker væk fra knudepunktet.

 

2

Hvad hedder Kirchhoffs anden lov?

Loven gælder for en maske rundt i et kredsløb.

Summen af alle spændingsfaldene

rundt i masken giver 0 Volt.

3

Hvilken lov er vist her?

Hvad siger loven?

Kirchhoffs første lov.

 

"Summen af strømme ind mod et knudepunkt

er lig summen er strømme væk fra knudepunktet."

4

Hvad betyder

de fire "takkede" symboler i kredsløbet?

De symboliserer modstande.

 

Et andet ord for modstand er resistor.

5

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

 

Vi skal finde strømstyrken, I:

I = U / R

I = 80 V / 30 Ohm

I = 2,7 A.

6

Hvad bliver strømstyrken i dette kredsløb?

Ifølge Ohms lov gælder:

U = R * I

Den totale modstand er 10,7 kOhm

Vi skal finde strømstyrken, I:

I = U / R

I = 48 V / 10700 Ohm

I = 4,5 mA.

7

Hvad siger Kirchhoffs to love?

Summen af strømstyrker imod (I er positive)

og væk fra  (I er negative) et knudepunkt er nul.

 

Summen af spændingsfald rundt i et kredsløb er nul.

 

Strømme og spændingsfejl skal regnes med fortegn!

8

Hvad er strømstyrken overalt i dette kredsløb?

Den totale modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3

Rtotal = 22,5 kOhm

 

Strømstyrken bliver:

I = U / R

I = 45 V / (22500 ohm) = 2 mA

(ABC = 1)

9

Strømstyrken er målt til I = 1,0 A.

De tre modstande er ens: R = 1 kOhm.

Hvad er spændingen fra batteriet?

Ohms lov siger:

U = R * I

Spændingsfaldet fra batteriet udregnes:

U = 3000 Ohm * 1 A

U = 3 kV.

 

Antal Betydende Cifre er 1.

10

Med hvilket instrument måles strømstyrke?

Et amperemeter.

Det tilkobles i serieforbindelse.

11

Med hvilket instrument måles spændingsfald?

Et voltmeter.

Det skal tilkobles i parallelforbindelse.

12

Hvordan indsættes et amperemeter i et kredsløb?

I serie. Svaret er (c).

13

Hvordan indsættes et voltmeter i et kredsløb?

Voltmereret indsættes omkring den enhed,

man ønsker at måle på.

 

Det indsættes parallelt.

14

Hvor mange voltmetre

er indsat i kredsløbet?

Der er tre:

1. Et omkring batteriet.

2. Et omkring resistor R1.

3. Et omkring resistor R2.

15

Hvilket instrument er indsat her?

 

Sidder instrumentet korrekt?

Det er et amperemeter, som måler strømstyrken, I.

 

Amperemeteret er indsat i serie, og det er korrekt.

16

Hvor mange batterier driver elektroner

rundt i dette kredsløb?

Der er tre batterier.

 

Et kraftigt batteri på 40 V samt

to svagere batterier på 8 V og 10 V.

17

Hvad er enheden for ...

 

1. Spænding

2. Strømstryke

3. Modstand

4. Effekt.

De fire enheder:

 

Spænding: Volt.

Strømstyrke: Ampere.

Modstand: Ohm.

Effekt: Watt.

18

Hvad er et knudepunkt i et kredsløb?

Et knudepunkt er et punkt i et kredsløb.

 

Der løber ledninger ind mod knudepunktet og ledninger væk fra knudepunktet.

 

19

Her vises fire strømstyrker.

 

Hvilken strømstyrke er størst?

 

Hvad siger Kirchhoffs lov om de fire strømstyrker?

Det er IA.

 

Grunden er, at strømstryken bliver splittet op i tre mindre dele, som alle tre derfor er mindre end IA.

 

I følge Kirchhoffs første lov gælder:

IAIB + IC + ID

20

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = R3 = 10 kOhm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = (1/10 + 1/10)-1 kOhm

Rerstat = 5,0 kOhm.

(ABC er 2)

21

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = 2 * R3 = 30 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = (1/30 + 1/15)-1 Ohm

Rerstat = 10 Ohm.

(ABC er 2)

22

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2R3 = 100 Ohm.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = ( 100-1 + 100-1  )-1 Ohm

Rerstat = 50,0 Ohm.

(ABC er 3)

23

Du skal erstatte R2 og R3 med en ny modstand: 

"En erstatningsmodstand."

 

Du måler: R2 = 50 Ohm = 5 * R.

Hvad bliver størrelsen af erstatningsmodstanden?

R2 og R3 sidder parallelt:

 

Rerstat-1 = R2-1 + R3-1

 

Rerstat = ( 50-1 + 10-1  )-1 Ohm

Rerstat = 8,3 Ohm.

(ABC er 2)

24

Hvad er værdien af I1 og I4 ?

Strømstyrkerne er ens overalt i det viste kredsløb.

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

Spændsfaldet over batteriet er:   U = 9 V.

I følge Ohms lov bliver strømstyrken i kredsløbet:

I = U / Rtotal 

I = 9 V / 3 kOhm = 3 mA.

25

Find modstanden af den erstatningsmodstand,

som svarer til R1, R2 og R3.

 

 

Den samlede modstand er:

Rtotal = R1 + R2 + R3 = 3 kOhm.

 

Dette er erstatningsmodstanden, fordi

modstandene sidder lige efter hinanden: "I en serie".

26

Hvad siger Ampères lov?

I en strømførrende ledning vil der opstå et magnetfelt omkring ledningen.

 

Grib om ledningen med højre hånd med tommelfingeren i strømmens retning:

 

Magnetfeltet snor sig om ledningen i de andre fingres retning.

27

Tre ens modstande på 3 ohm sidder i serie.

 

Spændingen fra batteriet er 3 V. Hvad er I ?

Erstatningsmodstanden er 9 ohm.

 

Strømstyrken er I = 0,3 A.

28

Tre ens modstande på 10 Ohm sidder i serie.

Spændingen fra batteriet er 60 V.

Hvad er strømstyrken, I ?

I = 2,0 A.

 

Erstatningsmodstanden er 30 ohm

29

To ens modstande på 50 ohm sidder i serie. Spændingen fra batteriet er 25 volt. Hvad er strømstyrken ?

I = 25 V / 100 ohm. I = 0,25 A. Erstatningsmodstanden er 100 ohm

30

Tre ens modstande på 3,0 Ohm sidder parallelt.

Spændingen fra batteriet er 2,5 V.

 

Hvad er I ?

I = 2,5 A.

 

Erstatningsmodstanden er 1,0 ohm