Jongeren lonken naar het buitenland Flashcards Preview

Vocabulary > Jongeren lonken naar het buitenland > Flashcards

Flashcards in Jongeren lonken naar het buitenland Deck (52):
1

lorgner, regarder avec envie

lonken

2

entreprendre, entamer

aanvatten

3

la demande

de aanvraag

4

le marché du travail

de arbeidsmarkt

5

examiner

bekijken, bekeek, bekeken

6

contribuer, apporter sa contribution

bijdragen, droeg bij, bijgedragen, een steentje

7

l'étranger (endroit)

het buitenland

8

la compétence

de competentie

9

de très près

van heel dichtbij

10

le penchant, l'impulsion, la propension

de drang

11

au sens figuré

figuurlijk

12

la famille d'acceuil

het gastgezin

13

l'usage, l'utilisation

het gebruik

14

l'habitude

de gewoonte

15

annuel, chaque année

jaarlijks

16

les jeunes

de jongeren

17

faire connaissance avec

kennis maken met

18

le choix

de keuze

19

rétrécir, réduire, rapetisser

krimpen, kromp, gekrompen

20

au sens premier

letterlijk

21

avoir le vent en poupe

in de lift zitten, zat, gezeten

22

la plus-value

meerwaarde

23

la plupart du temps

meestal

24

contribuer

meewerken

25

l'école secondaire

middelbaar, de middelnare school

26

la possibilité

de mogelijkheid

27

le réseau

het netwerk

28

découvrir

ontdekken

29

construire, édifier

opbouwen

30

s'ouvrir

opengaan, ging open, opengegaan

31

tomber à pic, tomber à point nommé

van pas komen, kwam, gekomen

32

la perspective

het perspectief

33

le projet

het project

34

avoir du respect, éprouver du respect

het respect, respect opbrengen, bracht op, opgebracht

35

fortifier, consolider

streken

36

l'augmentation

de stijging

37

étudier

studeren

38

la langue

de taal

39

retourner

terugkeren

40

aller, partir

trekken, trok, getrokken

41

l'échange

de uitwisseling

42

la compétence

de vaardigheid

43

à partir de

vanuit

44

constater

vaststellen

45

le séjour

het verblijf

46

partir

vetrekken, vetrok, vertrokken

47

acquérir

verwerven, verwierf, verworven

48

surtout

vooral

49

la paix

vrede

50

le bénévole

de vrijwilliger

51

le monde

de wereld

52

mondial

wereldwijd