Kapitel 19: Plast och gummi Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 19: Plast och gummi > Flashcards

Flashcards in Kapitel 19: Plast och gummi Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vad är plast?

Det innehåller ett bindemedel bestående av en eller flera polymerer och en massa tillsatsämnen.

2

Vad är en polymer?

Syntetiskt eller naturligt ämne som består av kedjeformiga molekyler, i sin tur uppbyggda av många mindre molekyler, s.k. monomerer. En polymerkedja är mycket rörlig och kan genom rotation kring sina bindningar anta oerhört många former. Om molekylstrukturen är regelbunden kan kedjorna packas och bilda kristallina strukturer. I de flesta polymerer är kedjan uppbyggd av atomer av samma slag, vanligen kol, men i proteiner och polyamider ingår även kväve och syre, i nukleinsyror fosfor och syre, medan silikonpolymerer är uppbyggda av kol, kisel och syre.

3

Vad är sampolymer?

En polymer vars kedjemolekyler är uppbyggda av minst två slags repeterande enheter.

4

Beskriv de principiella skillnaderna i egenskaper hos termoplaster och härdplaster.

Termoplast – här är de intermolekylära bindningarna är svaga och kan formas plastiskt med bibehållna egenskaper.

Härdplaster – här binds alla polymerkedjor ihop och kan därför inte formas plastiskt efter härdning.

5

Vad är en elastomer?

Detta är ett annat ord för gummi. Detta är ett högelastiskt ämne som ska kunna streckas till 2 x sin egen längd.

6

Varför kan plaster med samma namn ha väsentligt olika egenskaper?

Polymererna kan vara olika. Polymerhalten kan vara olika. Polymeren kan vara modifierad med tillsatser av andra polymerer. Olika filmmedel och tillsatsämnen kan ingår.

7

Ge exempel på några viktiga termoplaster för byggnadsändamål.

Polyeten – används till rör och ångspärrar.
Polystyren – Används som värmeisolering.
ABS-plast – Till rör och rördelar
Plexiglas
PVC – fönsterprofiler, rör och hängrännor, golvbeläggningar

8

Ange en egenskap som är speciell för en akrylplast.

Samlingsnamn för styva, transparenta och amorfa termoplaster som framställs genom polymerisation av metylmetakrylat. Plasten används främst som glasersättningsmaterial (akrylglas), t.ex. Plexiglas.

9

Ge exempel för några vanliga härdplaster för byggnadsmaterial.

Epoxi – Viktig i fiberarmerad plast och som bindemedel(färg och lim) och golvmaterial Polyuretan – Används som värmeisoleringsmaterial och fogmassa.
Polyester – Används i glasfiberarmerad plast.(typ korrugerad plast)

10

Vilka huvudsakliga nackdelar har plaster som konstruktionsmaterial?

Det har stor krypning och tendens till krypbrott. Många material har inbyggda spänningar som gör att plasten efter en viss tid spricker av sig själv. Långtidshållfastheten är ofta dålig.