Kapitel 6: Hållfasthet Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 6: Hållfasthet > Flashcards

Flashcards in Kapitel 6: Hållfasthet Deck (14)
Loading flashcards...
1

*Definiera begreppen elasticitetsgräns och proportionalitetsgräns?

Uttrycken är synonymer och beskriver gränsen mellan elastisk och plastisk deformation i form av en spänning.

2

*Vad kännetäcknar en plastisk deformation?

Ett material med en plastisk deformation återgår inte till sitt ursprungstillstånd efter avlastning. Detta beror på bristningar eller förändring av bindningar i materialet.

3

*Vad kännetecknar elastisk deformation?

En deformation där materialet efter avlastning helt återgår till sin ursprungliga form.

4

*Definiera begreppet 0.2-gräns.

En nominell sträckgräns för material som saknar ett flytområde. Man säger att sträckgränsen nåtts då man erhållit 0.2% plastisk deformation.

5

Vad menas med skjuvspänning.

Den spänning som verkar parallellt med ett tvärsnitts plan.

6

Ange den principiella skillnaden mellan spröda och sega material.

Sega material kan ha en plastisk deformation med bibehållen hållfasthet. Spröda material klarar endast en liten plastisk deformation innan brott uppstår.

7

Ge exempel på några spröda byggnadsmaterial.

Betong, sten, tegel och vissa plaster. Även trä till viss del.

8

Varför har spröda material en tryckhållfasthet som är många gånger större än draghållfastheten?

Brott i spröda material initieras av mikrosprickor. Vid ett dragprov kommer mikrosprickorna orsaka att tvärsnittsarian minskar och i den kvarvarande tvärsnittsarean så kommer spänningen öka. Vid tryckbelastning så kommer mikrosprickorna tryckas ihop.

9

Ge exempel på material som på grund av anisotropi har olika hållfasthetsegenskaper i olika riktningar. Hur har anisotropi uppstått?

Innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar. I ett material kan detta framgå tydligast i en kristall.

Träs fiberegenskaper ger upphov till att trä är ett anisotropt material. Genom att valsa plåt så ger man även uppkomst till anisotropiska egenskaper hos material.

10

Vad menas med utmattningshållfastheten?

Det anger den brotthållfasthet som materialet påvisar vid spänningsvariationer. Det beror på lastväxlingar och skillnad mellan max- och mittspänningar. S.k. spänningsamplitud.

11

Hur bestäms draghållfastheten för sega respektive spröda material?

Sega så drar man bara, spröda material testas med indirekta dragmetoder som böjprov och sträckprov.

12

* Definiera begreppen normalspänning och töjning.

Normalspänningar är dragspänningar som verkar vertikalt mot en yta (Betecknas sigma)
Töjningar är förhållandet mellan förlängningen och ursprungslängden (Betecknas Epsilon)

13

* Vad menas med arbetslinje? Vilka andra namn används ibland

Ett materials deformationsegenskaper som karakteriseras av sambandet mellan spänning och töjning. Ett annat namn ä spännings/töjnings-diagrammet

14

*Definiera begreppet elasticitetsmodul.

Är en konstant E för hookslag som definierar om ett material är elastiskt (sigma=Epsilon x E) Kurvan ska vara rätvinklig för att materialet ska betecknas som elastiskt.